Najważniejsze informacje o rozliczeniach z IAI

Funkcja Rozliczenia z IAI S.A. pozwala na wykonanie kilku czynności, sprawdzenie obciążeń salda oraz pobranie faktur wystawionych za korzystanie z usług IAI-Shop.com

Zadania do zatwierdzenia

W tym miejscu widnieją wszystkie zadania, które wymagają zatwierdzenia przez osobę do tego upoważnioną.
Nie musisz tego kontrolować, ponieważ system zrobi to za Ciebie i wyświetli stosowną informację na stronie głównej panelu na samym dole sekcji Statystyki (z prawej strony ekranu nad IAI News). Jeżeli pojawi się tam informacja o niezatwierdzonym zadaniu, kliknij na nią a link przeniesie Cię na tą stronę.

Dlaczego zadania wymagają zatwierdzenia?
Ponieważ niektóre zadania są płatne i nie mogą być zrealizowane, dopóki nie zgodzisz się na uregulowanie płatności w zamian za wykonanie takiego zadania. Zatwierdzając zadanie, określasz jednocześnie górną granicę kosztu, która nie może zostać przekroczona.

Jak mogę zatwierdzić zadanie?
Otwórz zadania które Cie interesuje, a następnie zapoznaj się z jego treścią, która jednoznacznie powinna określać kwotę, jaką zapłacisz za zrealizowanie tego zadania. Gdy już się zapoznasz z zadaniem, kliknij na: , by zaakceptować koszty i zezwolić na realizację zadania lub na , by zablokować wykonanie zadania i nie płacić za nie.

Jeżeli nie masz uprawnień do zatwierdzenia zadania, zostaniesz o tym poinformowany. Jednocześnie system poinformuje Cię, kto ma odpowiednie uprawnienia.

Zestawienie wysłanych wiadomości SMS

Czym jest zestawienie wysłanych wiadomości SMS?
Zestawienie to zawiera informacje na temat wszystkich wiadomości SMS, jakie wysłałeś za pomocą panelu IAI-Shop.com. Wiadomości możesz wysyłać do klientów z pozycji karty zamówienia po wcześniejszej konfiguracji w dziale MODERACJA \ Zarządzanie treścią SMS wysyłanych do klientów. Po kliknięciu na Zestawienie wysłanych SMS będziesz mieć możliwość wyboru rodzaju zestawienia.

Jak są rozliczane wiadomości SMS?
Kwota należna za wysłanie wiadomości jest sumowana i raz dziennie pomniejsza twoje saldo. Aby prześledzić koszty wynikające z wysyłania SMS oraz sprawdzić poziom dostępnych środków, zajrzyj do działu Rozliczenie salda w sekcji Rozliczenia z IAI S.A.

Do czego służą zestawienia?
Zestawienia pokazują między innymi, ile wiadomości SMS zostało wysłanych, kiedy zostały wysłane oraz jaki jest ich obecny status. Jednak najważniejszą informacją, jaką zawierają, jest koszt wysłanych wiadomości. Pamiętaj, że możesz ustalić dzienny limit wysyłanych SMS w dziale MODERACJA \ Zarządzanie treścią SMS.


Co to jest "Opłata prolongacyjna" i dlaczego zostałem nią obciążony?

Jeżeli na swojej fakturze lub rozliczeniu salda znaleźli Państwo pozycję "Opłata prolongacyjna za opóźnienie w płatności...", oznacza to, że przelew za państwa fakturę trafił na nasze konto po terminie płatności faktury.

Ta opłata została wprowadzona w Regulaminie z 1 marca 2010 w miejsce wcześniejszej blokady panelu. Regulamin znajdziesz na poświęconej mu stronie.

Opłata prolongacyjna jest naliczana za utrzymywanie panelu w działaniu za każdy dzień ponad termin płatności faktury. Są to koszty dochodzenia płatności oraz wynikające z obsługi klientów, którzy nie płacą w terminie. Ta pozycja jest normalnym kosztem, nie jest traktowana jako kara umowna.

Standardowo opłata wyliczana jest codziennie, na zakończenie każdego dnia opóźnienia płatności. Za każdy dzień opóźnienia w płatności Faktury, Operator ma prawo do doliczenia do kolejnej faktury opłaty dodatkowej za utrzymanie Usługi z prolongatą, w wysokości 0,038% od kwoty łącznej faktury (13,87% rocznie) za każdy dzień opóźnienia. Liczba dni opóźnienia równa jest różnicy terminu płatności i daty zapłacenia faktury w pełnej wysokości.

Jest to oczywiście procent prosty, a nie składany, więc nie ma przysłowiowych odsetek od odsetek.

Jeżeli Państwa wpłata została z jakichkolwiek przyczyn zaksięgowana ze złą datą, prosimy to zgłosić komunikatem do działu rozliczeń. Na pewno przydatne będzie załączenie potwierdzenia przelewu. Jeżeli faktycznie wpłata będzie zaksięgowana zbyt późno, opłata za utrzymanie sklepu w prolongacie zostanie anulowana.

Czy jest możliwość otrzymywania e-maili z potwierdzeniem wystawienia faktury za usługi IAI widocznej w rozliczeniach?

E-mail z informacją o wystawieniu i dostępności do pobrania faktury wystawionej przez IAI wysyłany jest pod adres e-mail wskazany w danych kontaktowych w umowie usługi (potwierdzeniu zamówienia). Powiadomienie nie jest wysyłane pod żaden inny adres wskazany w Zarządzaniu użytkownikami panelu.

Czy Wasze faktury wystawiane drogą elektroniczną są zgodne z przepisami prawnymi dotyczącymi e-faktur?

Tak. Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 lipca 2005 roku przewiduje dwa sposoby wymiany elektronicznych dokumentów:

1. Bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.3), weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. Poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych (która opiera się głównie na zaleceniach Komisji Europejskiej nr 1994/820/WE), jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych.

Nasz system sklepowy, łącząc się z wewnętrznym systemem bilingowym Operatora, spełnia wymogi systemu EDI. Zapewnia integralność (nienaruszalność danych zawartych na fakturze), autentyczność (uniemożliwienie podszycia się pod nabywcę lub wystawcę faktury) oraz poufność (poprzez system uwierzytelniania się do panelu oraz zapewnienia dostępu do działów finansowych tylko wybranym pracownikom). Nigdy nie ma wątpliwości co do wystawcy faktury. Dzięki systemowi zatwierdzania faktur znany jest również czas odbioru faktury w systemie.

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej strony korzystające z systemu wymiany EDI mają obowiązek zapewnienia ochrony danych osobowych oraz zapewnienia takiego poziomu poufności, jaki jest przyjęty w odniesieniu do dokumentów wystawianych w formie papierowej.

Zaznaczamy, że faktury elektroniczne powinny być przechowywane w formacie, w jakim zostały przesłane. Jednak według wiążącej interpretacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Opolu z 18 kwietnia 2006 roku o sygnaturze akt PP/443-25-2/06 taki system wymiany danych przez system EDI jest akceptowalny. Co więcej, podatniczka w zapytaniu uwzględniła kwestię drukowania faktur na potrzeby biura rachunkowego i według tej interpretacji jest to prawidłowe.

Według wiążącej interpretacji wydanej przez Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie o sygnaturze 1472/RPP1/443-681/06/SAPI, w której podatnik zadał pytanie ?czy w świetle obecnie obowiązujących przepisów § 4 rozporządzenia o e-fakturach dla potwierdzenia autentyczności i integralności treści faktur przesyłanych poprzez system EDI wystarczające będzie oświadczenie realizatora usług EDI, że stosowana przy przesyłaniu danych technologia gwarantuje autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych?? US odpisał, że: ?W przepisie § 4 rozporządzenia o e-fakturach zastrzeżono, że warunkiem wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej jest zagwarantowanie autentyczności ich pochodzenia i integralności ich treści bezpiecznym podpisem elektronicznym (weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) lub przez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych. Dostawca usług EDI powinien zagwarantować w umowie między nim a wnioskodawcą, że świadczona z jego strony wymiana danych elektronicznych spełnia standardy umowy w sprawie europejskiego modelu EDI opisane w art. 1 zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 19.10.2004 r. nr 1994/820/WE odnoszącego się do aspektów prawnych wymiany danych elektronicznych (Dz. Urz. UE L 338 z dnia 28 grudnia 1994 r.). Powinien również zagwarantować, iż procedury stosowane przy powyższej wymianie gwarantują autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych. Taka gwarancja dostawcy EDI jest wystarczająca do spełnienia wymogów, o których mowa w § 4 pkt 2 rozporządzenia o e-fakturach.

Niniejszym Operator zaświadcza, że system spełnia te wymogi.

Mój abonament za dodatkowe sklepy Facebook lub mobilny nie wynosi 30 złotych. Dlaczego mam naliczoną inną opłatę?

Dodatkowe sklepy, a tak są rozliczna sklepy na Facebook kosztują 30 złotych na miesiąc, ale w "nowych" abonamentach: CLOUD i DEDICATED CLOUD. Twój sklep pozostał na starym planie abonamentowym. Od czasu wprowadzenia nowych abonamentów, w szczególności CLOUD, pozwoliliśmy wszystkim klientom wybrać, z którego abonamentu chcą korzystać, jednak stare abonamenty są zamrożone. Dlatego nie wprowadzamy w nich żadnych zmian, aby nie zmieniać warunków klientom.

Z drugiej strony stale rozwijamy abonament CLOUD i naszą ofertę opieramy o nowe plany taryfowe.

Więcej o nowych abonamentach oraz symulator opłat znajdziesz na stronie:
https://www.idosell.com/pl/shop/licenses.phtml

Cennik:
https://www.idosell.com/pl/shop/pricelist.phtml

Jeżeli zdecydujesz się na zmianę abonamentu, poinformuj nas o tym w komunikacie. Na naszej stronie internetowej oraz w pomocy znajduje się więcej informacji o nowych planach abonamentowych.