Najczęściej zadawane pytania związane z regulaminem i rozliczeniami

Licencja na logo - czy muszę ją wykupić?

Licencja jest przeniesieniem praw autorskich na zaprojektowany przez naszych grafików znak firmowy - logo. Wykupienie licencji jest konieczne jeżeli chcesz zarejestrować logo jako znak towarowy lub chcesz używać go w miejscach niezwiązanych bezpośrednio ze sklepem. Jako miejsca związane bezpośrednio ze sklepem mamy na myśli strony utworzone z poziomu panelu administracyjnego oraz serwisy kierujące ruch bezpośrednio do sklepu internetowego.

Nie musisz posiadać licencji na logo, aby wyświetlać je na stronach swojego sklepu, aukcjach wystawianych z panelu IdoSell, czy też w porównywarkach cen i pasażach internetowych.

Musisz wykupić licencję na logo jeżeli chcesz je eksponować na pieczątkach, kartonach, szyldzie, billboardach, wizytówkach firmowych, ulotkach drukowanych itp. Również jeśli chcesz wystawiać aukcje internetowe spoza panelu administracyjnego lub rezygnujesz z naszych usług i instalujesz swój sklep poza naszymi serwerami - niezbędne jest wykupienie licencji na logo.

Aktualny koszt licencji znajdziesz w cenniku usług.

Czy muszę mieć zgłoszoną i uruchomioną działalność aby zamówić IdoSell? Jakich dokumentów wymagacie przy zamawianiu usługi?Aby prowadzić sklep internetowy polskie prawo wymaga posiadania działalności gospodarczej. Z tego względu, oferta IdoSell nie jest przeznaczona dla konsumentów (osób nie prowadzących firmy).

Jeśli zarejestrowałeś firmę (posiadasz REGON i NIP) jednak nie rozpocząłeś jeszcze działalności gospodarczej (np. nie opłacasz jeszcze ZUS) możesz złożyć zamówienie na IdoSell i rozpocząć wprowadzanie informacji oraz przygotowanie maski sklepu. Jest to korzystne, ponieważ bez płacenia ZUS można przygotować gotowy do sprzedaży sklep internetowy. Musisz jednak pamiętać, że faktura za zamówienie usługi wystawiana jest przez nas z dniem instalacji sklepu. Oznacza to, że nie będziesz miał możliwości wliczenia jej w koszty firmy.
Pamiętaj także, że aktywna działalność gospodarcza jest konieczna do tego, aby dokonać pierwszej sprzedaży w Twoim nowym sklepie.

Jeśli zatem zarejestrowałeś firmę, ale nie jest ona jeszcze aktywna, bądź już prowadzisz aktywną działalność, możesz stać się naszym klientem. Wraz z umową wymagamy dostarczenia kopi (ksero) potwierdzenia wpisania do rejestru ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą lub wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) zawierającego numer NIP, a także w przypadku osób fizycznych - kserokopii dokumentów potwierdzających tożsamość.
Nie umożliwiamy zamówienia IdoSell dopóki firma nie zostanie zgłoszona do rejestracji (np. nie posiada REGON).

Jeśli chcesz zarejestrować się na naszej stronie celem przetestowania demo powyższe ograniczenia Cię nie dotyczą. Jeśli nie posiadasz jeszcze firmy, skontaktuj się z nami.

Mam firmę poza terytorium Polski - czy mogę zamówić IdoSell? Czy muszę być VATowcem aby zamówić IdoSell?

IdoSell oferujemy zarówno firmom będącym płatnikiem VAT jak i nie będącym płatnikiem VAT na terytorium Polski.

W przypadku firm znajdujących się na terenie Unii Europejskiej, jedynym kryterium potrzebnym do zamówienia IdoSell jest posiadanie numeru płatnika VAT na terenie Unii Europejskiej (tzw. NIP EU). Jeżeli masz firmę na terenie Unii Europejskiej i nie posiadasz NIP EU i nie jesteś płatnikiem VAT w kraju UE, prosimy o rejestrację jako płatnik VAT w celu otrzymania numeru NIP EU.

Firmy posiadające NIP EU z siedzibą w innym kraju niż Polska otrzymają faktury bez VAT.

Czy Wasze faktury wystawiane drogą elektroniczną są zgodne z przepisami prawnymi dotyczącymi e-faktur?Tak. Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 lipca 2005 roku przewiduje dwa sposoby wymiany elektronicznych dokumentów:

  1. bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.3), weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
  2. poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych (która opiera się głównie na zaleceniach Komisji Europejskiej nr 1994/820/WE), jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych.

Nasz system sklepowy, łącząc się z wewnętrznym systemem bilingowym Operatora i spełnia wymogi systemu EDI. Zapewnia integralność (nienaruszalność danych zawartych na fakturze), autentyczność (uniemożliwienie podszycia się pod nabywcę lub wystawcę faktury) oraz poufność (poprzez system uwierzytelniania się do panelu oraz zapewnienia dostępu do działów finansowych tylko wybranym pracownikom). Nigdy nie ma wątpliwości co do wystawcy faktury. Dzięki systemowi zatwierdzania faktur wiadomy jest również czas odbioru faktury w systemie.

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej strony korzystające z systemu wymiany EDI mają obowiązek zapewnienia ochrony danych osobowych oraz zapewnienia takiego poziomu poufności, jaki jest przyjęty w odniesieniu do dokumentów wystawianych w formie papierowej.

Zaznaczamy, że faktury elektroniczne powinny być przechowywane w formacie jakim zostały przesłane. Jednak według wiążącej interpretacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Opolu z 18 kwietnia 2006 roku o sygnaturze akt PP/443-25-2/06 taki system wymiany danych przez system EDI jest akceptowalny. Co więcej, podatniczka w zapytaniu uwzględniła kwestię drukowania faktur na potrzeby biura rachunkowego i według tej interpretacji jest to prawidłowe.

Według wiążącej interpretacji wydanej przez Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie o sygnaturze 1472/RPP1/443-681/06/SAPI, w której podatnik zadał pytanie ?czy w świetle obecnie obowiązujących przepisów § 4 rozporządzenia o e-fakturach dla potwierdzenia autentyczności i integralności treści faktur przesyłanych poprzez system EDI wystarczające będzie oświadczenie realizatora usług EDI, że stosowana przy przesyłaniu danych technologia gwarantuje autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych?? US odpisał, że: ?W przepisie § 4 rozporządzenia o e-fakturach zastrzeżono, że warunkiem wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej jest zagwarantowanie autentyczności ich pochodzenia i integralności ich treści bezpiecznym podpisem elektronicznym (weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) lub przez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych. Dostawca usług EDI powinien zagwarantować w umowie między nim a wnioskodawcą, że świadczona z jego strony wymiana danych elektronicznych spełnia standardy umowy w sprawie europejskiego modelu EDI opisane w art. 1 zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 19.10.2004 r. nr 1994/820/WE odnoszącego się do aspektów prawnych wymiany danych elektronicznych (Dz. Urz. UE L 338 z dnia 28 grudnia 1994 r.). Powinien również zagwarantować, iż procedury stosowane przy powyższej wymianie gwarantują autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych. Taka gwarancja dostawcy EDI jest wystarczająca do spełnienia wymogów, o których mowa w § 4 pkt 2 rozporządzenia o e-fakturach.

Niniejszym Operator zaświadcza, że system spełnia te wymogi.

Otrzymałem fakturę bez podpisu, dlaczego? Czy konieczny jest podpis strony wystawiającej fakturę?

Nie, podpis nie jest konieczny na takiej fakturze. Tak samo jak nie jest potrzebny podpis na fakturach, które dostają państwo na przykład od firm telekomunikacyjnych. Faktury w formie elektronicznej bez podpisu dostają wszyscy nasi klienci i nie zdarzyło się jeszcze, aby ktoś miał jakiekolwiek problemy z księgowaniem takich dokumentów.

Wynika to z dwóch powodów. Po pierwsze na mocy Umowy usługi IdoSell, którą zawiera z nami każdy klient, strony wyrażają zgodę na wystawianie faktur bez podpisu. Po drugie, według rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 "w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług" podpis na fakturze nie jest wymagany. Więcej informacji o tym znajduje się Rozdziale 4 paragraf 12 tego rozporządzenia.

Biorę dotację i wymagają ode mnie jednej pozycji na fakturze. Czy jest możliwe otrzymanie takiej faktury?

Niektóre dotacje z funduszy Unii Europejskiej lub z Urzędu Pracy mogą wymagać specyficznego rodzaju faktur, z jedną pozycją. Tak właśnie wyglądają faktury za IdoSell - składają się z jednej sumarycznej pozycji:

Opłata za IdoSell

Do faktury jako osobny dokument dołączane jest szczegółowe rozliczenie składowych tej opłaty.

Jeżeli po odliczeniu kosztów wdrożenia, pozostają jakieś środki do wykorzystania w ramach dotacji, do pierwszej opłaty możemy wliczyć również określoną kwotę na poczet przyszłych opłat. Powiadom nas o tym z góry (w momencie złożenia zamówienia), abyśmy zawarli odpowiednią kwotę dodatkowo w ramach pozycji: "Opłata za IdoSell", w pierwszej fakturze.

Ta kwota będzie wykorzystana na późniejsze opłaty - abonamenty, prace serwisowe, licencje programów dodatkowych i inne opłaty, zgodnie z cennikiem

Jeżeli Twoja dotacja jest stosunkowo wysoka, możesz dokonać dużej wpłaty z góry na poczet przyszłych opłat, tak abyś przez długi czas nic nie płacił.

Wszelkie opłaty będą pobierane z kwoty wpłaconej z góry zawsze zgodnie z aktualnym cennikiem, obowiązującym w miesiącu naliczenia opłaty. Tak więc, uiszczenie określonej kwoty na poczet przyszłych opłat, nie uniezależnia Cię od przyszłych zmian cen. Jeśli cennik ulegnie zmianie, opłaty będą pobierane z wpłaconej z góry kwoty zgodnie z nowym cennikiem.

Zgodnie z naszą spójną polityką, nie obsługujemy osób fizycznych, tak więc faktury wystawiamy tylko na firmy. Oczywiście możesz dokonać z nami wszelkich ustaleń przed zarejestrowaniem firmy, jednak zamówienie możesz złożyć dopiero, gdy Twoja działalność gospodarcza (lub firma w innej formie prawnej) będzie zarejestrowana.

Czemu wszystkie podawane ceny są cenami netto? Jaką cenę będę miał jeżeli jestem płatnikiem VAT na terenie Unii Europejskiej lub firmę w USA nie prowadząc firmy w Polsce?

Wszystkie ceny podajemy jako ceny netto z 2 powodów:

1. W ten sposób łatwiej odnieść je do stawek płaconych pracownikom lub osobom pracującym na umowę zlecenie lub o dzieło. Na wszystkie prace wystawiamy fakturę VAT, więc jeżeli jesteś płatnikiem VAT nie będziesz miał problemu z odliczeniem zapłaconego VAT.

2. Osoby prowadzące działalność gospodarczą:

  • na terenie Unii Europejskiej, poza terytorium Polski i mają NIP EU (są płatnikiem VAT na terenie swojego kraju)

Czy otrzymuję gwarancję SLA?

Jako SLA rozumiemy procentowe wyrażenie czasu, w jakim serwer i usługi były dostępne. Zawsze w pierwszej kolejności zajmujemy się usterkami związanymi z niedostępnością sklepu i dla tego typu awarii czas reakcji jest bardzo krótki. Nasze serwery są umiejscowione w świetnie zabezpieczonym centrum danych. Centrum danych gwarantuje nieprzerwane zasilanie, chłodzenie, ochronę dostępu fizycznego i zabezpiecza nas przed skutkami np. ekstremalnych warunków atmosferycznych. Centrum danych w którym przechowujemy nasze serwery jest ważnym węzłem telekomunikacyjnym, dzięki czemu oferuje praktycznie nieprzerwany dostęp do Internetu. Dzięki temu SLA samych serwerów wynosi ponad 99,9%. Jeżeli jednak usterka dotyczy np. problemów z wyświetlaniem strony w konkretnej przeglądarce, trudno to zakwalifikować jako czas niedostępności całej usługi. Jeszcze innym czasem niedostępności będzie zbyt intensywne obciążenie generowane przez klienta w stosunku do wykupionego planu abonamentowego. Ponieważ nie limitujemy ruchu na jednego klienta, taka sytuacja może wystąpić i należy się z nią liczyć. Możemy klienta przenieść na szybszy serwer i przydzielić mu więcej zasobów, jednak to trwa. Na naszą korzyść przemawia wieloletnie funkcjonowanie na rynku i dynamiczne pozyskiwanie nowych klientów, którym usługę polecają dotychczasowi klienci. Gdyby nasza usługa często nie działała, nasi klienci zwyczajnie by z niej zrezygnowali, gdyż nie są związani długoterminowymi umowami.

To co deklarujemy, to równe traktowanie wszystkich klientów. Wszyscy klienci, i Ci płacący najniższy abonament, i Ci z najdroższym, zgłaszają swoje problemy na równych zasadach i wszystkie te problemy rozwiązuje liczny, zatrudniony na stałe zespół inżynierów, w kolejności zgłoszeń. Wartości takie jak równość klientów oraz fanatyczne dążenie do najwyższej jakości są gwarantami doskonałej obsługi. Jednakże, jeżeli któryś z klientów oczekuje wystawienia gwarancji, w której podamy konkretny dopuszczalny czas niedostępności, z w/w powodów zwyczajnie tego nie zrobimy, licząc się z tym, że klient może z naszych usług nie skorzystać. W zamian jednak, możemy intensywnie rozwijać nasz system, tworząc najnowsze na świecie rozwiązanie, w bardzo niskiej cenie, która z nawiązką zrekompensuje ewentualne niedogodności, lepiej niż potencjalne odszkodowania.”

Dokładne informacje o SLA znajdziesz na odpowiedniej stronie, poświęconej temu zagadnieniu.

Mam firmę poza terytorium Polski i nie jestem płatnikiem VAT - czy wystawione dla mnie faktury powinny mieć naliczony pełen VAT?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 28b ustawy o VAT, sprzedaż usług poza terytorium Polski nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Wobec tego nie możemy wystawić faktury z VATem podatnikowi nabywającemu od nas usługi.

Reasumując, nie jest zatem ważne, czy nasz Klient (podatnik) jest w swoim kraju zarejestrowany jako vatowiec czy też nie. Jedynym kryterium jest to, czy jest podatnikiem, a więc osobą prowadzącą działalność gospodarczą lub spółką.

Opodatkowaniu polskim podatkiem VAT podlegają usługi wykonywane tylko na terytorium kraju, o czym stanowi art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. W przypadku świadczenia usług na rzecz podmiotów z siedzibą za granicą, decydujące znaczenie mają przepisy dotyczące miejsca świadczenia usług (zawarte w art. 28a–28o ww. ustawy). Jeśli usługobiorcą jest podmiot zagraniczny posiadający status podatnika (a więc podmiot prowadzący samodzielnie działalność gospodarczą), miejscem świadczenia usługi jest miejsce, gdzie podmiot ten posiada swoją siedzibę (ewentualnie stałe miejsce prowadzenia działalności, jeśli znajduje się w innym kraju niż jego siedziba, a usługa świadczona jest dla tego stałego miejsca), co wynika z art. 28b ustawy o VAT.

W takiej sytuacji mamy do czynienia z "eksportem usług", czyli są to usługi wykonywane przez polskich przedsiębiorców na rzecz kontrahentów mających swoją siedzibę, miejsce wykonywania działalności lub miejsce zamieszkania, poza granicami kraju. Proste przykłady to działalność świadczona przez grafików, programistów, tłumaczy czy firmy reklamowe świadczące usługi dla klientów z UE, USA i innych krajów.

W jaki sposób należy rozliczać wspomniany "eksport usług"?

Charakterystyczną cechą usług wykonywanych na rzecz unijnych firm jest to, że miejscem wykonywania świadczenia jest siedziba (ew. miejsce wykonywania działalności) usługobiorcy. To znaczy, że pod względem VAT przyjmuje się, że grafik wykonujący stronę internetową dla firmy np. z Niemiec, według przepisów świadczy usługę właśnie w Niemczech, a nie w Polsce (mimo że faktycznie czynności wykonuje w kraju). Co za tym idzie nie musi on doliczać VAT do sprzedaży – ten obowiązek ciąży na nabywcy.

Reasumując, fakt, że nie jesteś vatowcem u siebie w kraju i prowadzisz sprzedaż na terenie Unii Europejskiej nie ma znaczenia, gdyż faktury przybierają taką samą formę.

Jak należy określić status podatkowy podmiotu?

Nawiązując do powyższego punktu, określając status podatkowy podmiotu należy przede wszystkim stwierdzić, czy nasz Klient prowadzi działalność gospodarczą, czy też nie. Brak rejestracji dla potrzeb podatku VAT nie ma w tym przypadku znaczenia. Jeśli dany podmiot prowadzi działalność gospodarczą, to oznacza, że jest podatnikiem w rozumieniu przepisów określających miejsce świadczenia. Brak numeru identyfikacji podatkowej dla potrzeb VAT nie skutkuje uznaniem podmiotu za niepodatnika, jeśli jego status podatkowy będzie wynikał z innych dowodów.

Kogo uznaje się za podatnika?

Aby ustalić miejsce świadczenia usług, za podatnika uznaje się (na podstawie art. 28a pkt 1 ustawy o VAT):

  • "podmiot, który wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności (z uwzględnieniem art. 15 ust. 6 dotyczącym organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy, które w zakresie wskazanym w tym przepisie nie są uznawane za podatnika)"
    • "osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie ww. pkt 1, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej"

"Na podstawie art. 28a pkt 2 ww. ustawy, podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług."

Powyższy poradnik został opracowany w porozumieniu z doświadczoną księgową oraz na podstawie artykułu "Usługa elektroniczna świadczona na rzecz unijnej firmy niezarejestrowanej dla potrzeb podatku VAT" zamieszczonego na stronie http://www.sgk.gofin.pl/11,3992,188657,usluga-elektroniczna-swiadczona-na-rzecz-unijnej-firmy.html.

Powyższe treści mają charakter informacyjny i nie powinny być traktowane jako porady prawne.