Najważniejsze informacje o rozliczeniach z IAI

Funkcja Rozliczenia z IAI pozwala na wykonanie kilku czynności, sprawdzenie obciążeń salda oraz pobranie faktur wystawionych za korzystanie z usług IdoSell

Zadania do zatwierdzenia

W tym miejscu widnieją wszystkie zadania, które wymagają zatwierdzenia przez osobę do tego upoważnioną.
Nie musisz tego kontrolować, ponieważ system zrobi to za Ciebie i wyświetli stosowną informację na stronie głównej panelu na samym dole sekcji Statystyki (z prawej strony ekranu nad IAI News). Jeżeli pojawi się tam informacja o niezatwierdzonym zadaniu, kliknij na nią a link przeniesie Cię na tą stronę.

Dlaczego zadania wymagają zatwierdzenia?
Ponieważ niektóre zadania są płatne i nie mogą być zrealizowane, dopóki nie zgodzisz się na uregulowanie płatności w zamian za wykonanie takiego zadania. Zatwierdzając zadanie, określasz jednocześnie górną granicę kosztu, która nie może zostać przekroczona.

Jak mogę zatwierdzić zadanie?
Otwórz zadania które Cie interesuje, a następnie zapoznaj się z jego treścią, która jednoznacznie powinna określać kwotę, jaką zapłacisz za zrealizowanie tego zadania. Gdy już się zapoznasz z zadaniem, kliknij na: , by zaakceptować koszty i zezwolić na realizację zadania lub na , by zablokować wykonanie zadania i nie płacić za nie.

Jeżeli nie masz uprawnień do zatwierdzenia zadania, zostaniesz o tym poinformowany. Jednocześnie system poinformuje Cię, kto ma odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie prace rozliczane są w trybie Time&Material.

Zestawienie wysłanych wiadomości SMS

Czym jest zestawienie wysłanych wiadomości SMS?
Zestawienie to zawiera informacje na temat wszystkich wiadomości SMS, jakie wysłałeś za pomocą panelu IdoSell. Wiadomości możesz wysyłać do klientów z pozycji karty zamówienia po wcześniejszej konfiguracji w dziale MODERACJA \ Zarządzanie treścią SMS wysyłanych do klientów. Po kliknięciu na Zestawienie wysłanych SMS będziesz mieć możliwość wyboru rodzaju zestawienia.

Jak są rozliczane wiadomości SMS?
Kwota należna za wysłanie wiadomości jest sumowana i raz dziennie pomniejsza twoje saldo. Aby prześledzić koszty wynikające z wysyłania SMS oraz sprawdzić poziom dostępnych środków, zajrzyj do działu Rozliczenie salda w sekcji Rozliczenia z IAI

Do czego służą zestawienia?
Zestawienia pokazują między innymi, ile wiadomości SMS zostało wysłanych, kiedy zostały wysłane oraz jaki jest ich obecny status. Jednak najważniejszą informacją, jaką zawierają, jest koszt wysłanych wiadomości. Pamiętaj, że możesz ustalić dzienny limit wysyłanych SMS w dziale MODERACJA \ Zarządzanie treścią SMS.


Co to jest "Opłata prolongacyjna" i dlaczego zostałem nią obciążony?

Jeżeli na swojej fakturze lub rozliczeniu salda znaleźli Państwo pozycję "Opłata prolongacyjna za opóźnienie w płatności...", oznacza to, że przelew za państwa fakturę trafił na nasze konto po terminie płatności faktury.

Ta opłata została wprowadzona w Regulaminie z 1 marca 2010 w miejsce wcześniejszej blokady panelu. Regulamin znajdziesz na poświęconej mu stronie.

Opłata prolongacyjna jest naliczana za utrzymywanie panelu w działaniu za każdy dzień ponad termin płatności faktury. Są to koszty dochodzenia płatności oraz wynikające z obsługi klientów, którzy nie płacą w terminie. Ta pozycja jest normalnym kosztem, nie jest traktowana jako kara umowna.

Standardowo opłata wyliczana jest codziennie, na zakończenie każdego dnia opóźnienia płatności. Za każdy dzień opóźnienia w płatności Faktury, Operator ma prawo do doliczenia do kolejnej faktury opłaty dodatkowej za utrzymanie Usługi z prolongatą, w wysokości 0,038% od kwoty łącznej faktury (13,87% rocznie) za każdy dzień opóźnienia. Liczba dni opóźnienia równa jest różnicy terminu płatności i daty zapłacenia faktury w pełnej wysokości.

Jest to oczywiście procent prosty, a nie składany, więc nie ma przysłowiowych odsetek od odsetek.

Jeżeli Państwa wpłata została z jakichkolwiek przyczyn zaksięgowana ze złą datą, prosimy to zgłosić komunikatem do działu rozliczeń. Na pewno przydatne będzie załączenie potwierdzenia przelewu. Jeżeli faktycznie wpłata będzie zaksięgowana zbyt późno, opłata za utrzymanie sklepu w prolongacie zostanie anulowana.

Czy jest możliwość otrzymywania e-maili z potwierdzeniem wystawienia faktury za usługi IAI widocznej w rozliczeniach?

E-mail z informacją o wystawieniu i dostępności do pobrania faktury wystawionej przez IAI wysyłany jest pod adres e-mail wskazany w danych kontaktowych w umowie usługi (potwierdzeniu zamówienia). Powiadomienie nie jest wysyłane pod żaden inny adres wskazany w Zarządzaniu użytkownikami panelu.