Cesja Umowy usługi IdoSell

Minimum formalności przy wszystkich procedurach. Przekonaj się, jak łatwo i szybko można dokonać cesji sklepu internetowego na inną firmę.

Jak zgłosić chęć cesji

Przede wszystkim należy przygotować oświadczenie o chęci dokonania cesji. Formularz cesji należy podpisać elektronicznie i przesłać przez system BOK. Po dokonaniu cesji odsyłamy przez komunikat dokument podpisany elektronicznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Kiedy mamy do czynienia z cesją umowy

  • w przypadku sprzedaży sklepu
  • wniesienia firmy prowadzącej sklep aportem do nowego bytu prawnego

Nie ma konieczności dokonywania cesji, jeżeli firma prowadząca sklep internetowy zmieniła siedzibę, nazwę lub przekształciła się w inną formę prawną, zachowując pełną sukcesję.

Na formularzu cesji konieczne są podpisy osób, które mają prawo do reprezentowania firm dokonujących pomiędzy sobą cesji. W przypadku działalności gospodarczej lub gdy firma jest spółką cywilną - są to osoby prowadzące działalność gospodarczą; w spółkach jawnych są to wszyscy właściciele lub współwłaściciel z samodzielną reprezentacją; a w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółkach akcyjnych - uprawnione osoby z zarządu. Brak tych podpisów lub ich niewystarczająca liczba (np. tylko jeden członek zarządu) spowoduje nieważność cesji.