Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

W IAI obsługujemy codziennie setki tysięcy internetowych zamówień, generowanych przez tysiące e-sklepów IdoSell Shop. To, co tworzymy i opisujemy w tym dziale, realnie wpływa na rozwój polskiego i światowego e-handlu.

Blog produktowy - sklepy internetowe IdoSell


Generowanie faktur zbiorczych dla sprzedaży m.in. dla dropshipping w module B2B
2021-01-20

W ramach prac nad modułem B2B dodana została funkcjonalność automatycznego generowania faktur zbiorczych. Dla klientów pracujących w dropshippingu udostępniona została możliwość automatycznego wystawiania faktury zbiorczej na koniec każdego miesiąca. Po aktywacji na karcie klienta, zamówienia na kredyt kupiecki bez wystawionej faktury zostaną wraz z końcem miesiąca zebrane w jednym dokumencie, który zostanie wysłany do kontrahenta za pomocą systemu EDI i umieszczony w raporcie dokumentów zbiorczych.

więcej
Wspieramy obsługę zamówień wielopaczkowych z Allegro. Dodatkowo transakcje wpływają od razu połączone
2021-01-13

Już od dziś możesz sprawnie obsługiwać zamówienia z Allegro, które obejmują kilka przesyłek. Dla kurierów wspierających wielopaczkowość system sam utworzy odpowiednią ilość paczek w zamówieniu. Dla pozostałych odpowiednio podzielimy zamówienie. Dodatkowo eliminujemy potrzebę łączenia transakcji z jednego koszyka, gdyż od teraz wpłyną one do panelu już opłacone i połączone w jedno zamówienie.

więcej
Aktualizacja domyślnej treści regulaminu sklepu (m.in. z uwagi na zmiany w prawie od 1.01.2021), którą możesz w każdej chwili wykorzystać za darmo
2020-12-30

W dniach 30 - 31 grudnia 2020 zaktualizujemy wszystkim klientom domyślną treść regulaminu dla sklepu o nowe zapisy związane ze zmianą prawa, które wchodzi w życie od 1 stycznia 2021. W treści regulaminu pojawią się zapisy dotyczące m.in. możliwości zwrotu towaru w ustawowym terminie 14 dni dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jeśli zakup towaru nie miał charakteru zawodowego.

więcej
Rozszerzyliśmy możliwość wybrania struktury przyjaznych adresów (URL) w Twoim sklepie internetowym o nową funkcjonalność, umożliwiającą tworzenia własnych struktur adresów URLi
2020-12-30

Dotychczasowe rozwiązania, zgodnie z obowiązującymi standardami, oparte o katalog dla języka strony i z zastosowaniem tzw. katalogu dla typu strony, uzupełniliśmy o możliwość zdefiniowania własnej struktury adresów url. Użytkownik ma możliwość wybrania jednej z dotychczasowych predefiniowanych struktur i, na jej podstawie, ustawienia indywidualnej struktury adresów url dla wybranych typów stron.

więcej
Uprościliśmy zarządzanie dostępnością towarów umożliwiając korzystanie ze stanów minimalnych; Wyliczając popularność towaru bierzemy pod uwagę jego dostępność
2020-12-30

Od dziś dostępny jest nowy, uproszczony sposób zarządzania dostępnością towarów w sklepie. Mechanizm pozwala dowolnie ustalać minimalny próg dostępności produktu w zależności od kategorii towaru czy ustawień indywidualnych. Twoje dotychczasowe dane z profili dostępności zostały automatycznie przeniesione na nową opcję. Dodatkowo od dziś sukcesywnie zbieramy informację o dostępności towarów w danym dniu dzięki czemu możesz z nich korzystać przy wyliczaniu popularność sprzedawanych swoich produktów.

więcej
Upraszczamy profile płatności i zaplanowaliśmy konwersję porządkującą ustawienia
2020-12-30

Upraszczamy konfigurację profili płatności - dzięki nowym formularzom będziesz mógł łatwiej zarządzać płatnościami, wybierając jedynie system, z którym masz podpisaną umowę a wszystkie obsługiwane formy płatności będą dodawane automatycznie do formularza płatności po stronie sklepu. Aktualizujemy także formy płatności w najczęściej wykorzystywanych, zintegrowanych z IdoSell systemach pośredniczących w płatnościach.

więcej