Oferta Twojej hurtowni dostępna dla sklepów internetowych IdoSell

Udostępniając ofertę swojej hurtowni sklepom internetowym dotrzesz do większej liczby klientów. W IdoSell taka integracja sprowadza się do „jednego kliknięcia”.

W IdoSell masz dostęp do całkowicie automatycznego mechanizmu udostępniania oferty na potrzeby integracji ze sklepami internetowymi. Wyeksportuj towary do plików, które w formie wygenerowanego URL przekaż swoim partnerom biznesowym. Dzięki automatycznemu generowaniu plików zawsze będą mieli dostęp do aktualnej oferty Twojej hurtowni. Cały proces jest w pełni bezobsługowy.

Zwiększaj sprzedaż dzięki nowym kanałom dystrybucji

Udostępnianie oferty do integracji to gotowy sposób na przekazanie oferty towarów dystrybutorom. Mechanizm tworzy pliki zawierające towary oraz wszelkie potrzebne informacje o ofercie oraz generuje adresy URL, pod którymi pliki są gotowe do pobrania przez Twoich partnerów. Nasz system dba o aktualność oferty, automatycznie generując raz na dobę cała nową wersję oraz dodatkowo co 30 minut jej pliki różnicowe zawierające informacje o towarach, które uległy zmianie w ciągu ostatnich 30 minut.

Dowiedz się więcej o integracji z hurtowniami

Możesz uruchomić też dodatkowy sklep internetowy, dedykowany konkretnej grupie docelowej, funkcjonujący pod marką Twojego partnera. Takim partnerem może być każda firma, która generuje wartościowy ruch w swoim serwisie, portalu, forum, blogu, itp. Integrując się z nim, jesteś w stanie zaoferować jego użytkownikom produkty, które będą mogli zakupić bez opuszczania witryny Twojego partnera.

Dowiedz się więcej o Extended Sites

Jakie są możliwości modułu udostępniania oferty do integracji?

Zgodnie ze swoją strategią możesz określić jakie towary mają być udostępniane partnerom. System sam rozpoznaje czy towar jest na magazynie i eksportuje odpowiednią informację do plików eksportu. Udostępniając ofertę wybranemu partnerowi system bierze pod uwagę nadane przez Ciebie rabaty i odpowiednio zmienia ceny towarów w ofercie.

W przypadku gdy zarządzasz kilkoma sklepami z jednego panelu administracyjnego, to konfigurację możesz przeprowadzić dla każdego sklepu osobno.

Dowiedz się więcej o funkcjach udostępniania oferty do integracji

Jakie informacje o towarach są eksportowane do plików oferty?

Udostępnianie oferty do integracji generuje pliki oferty w formacie CSV oraz w IOF, który oparty jest na XML. Na informację o towarze składa się jego:

  • opis (nazwa, opis długi również w HTML),
  • cena (brutto i netto),
  • stany magazynowe,
  • kategoria,
  • producent,
  • zdjęcia i miniatura,
  • informacje o rozmiarach,
  • parametry,
  • towary składowe,

oraz wiele innych danych, których występowanie uzależnione jest od wybranego przez Ciebie formatu udostępnienia oferty.

Dowiedz się więcej o formatach w module udostępnianie oferty do integracji