Instrukcja uruchomienia i FAQ dla usługi fulfillment w sklepie IdoSell

Zapoznaj się z instrukcją uruchomienia i najczęściej zadawanymi pytaniami do usługi fulfillment w sklepie IdoSell

Zanim zaczniesz

Skontaktuj się z firmą fulfillmentow, żeby poznać jej ofertę i podpisać umowę

Zanim włączysz fulfillment w swoim sklepie, skontaktuj się z naszymi partnerami. Sprawdź, jakie aktualne firmy są zintegrowane z IdoSell i wybierz ofertę tej, która najbardziej odpowiada potrzebom Twojego sklepu. Pamiętaj, że Twój sklep może korzystać z oferty kilku partnerów jednocześnie, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Uwaga: poniższa strona zawiera instrukcję tylko dla firm OEX i Omnipack.
Jeśli jesteś zainteresowany integracją z arvato przejdź na stronę: Jak uruchomić usługę arvato fulfillment w Twoim sklepie internetowym.
Jeśli jesteś zainteresowany integracją z Amazon FBA (Fullfillment by Amazon) przejdź na stronę Jak uruchomić integrację z Fulfillment by Amazon

Uruchomienie fulfillmentu — Konfiguracja firmy fulfillmentowej w panelu administracyjnym IdoSell

Krok 1 - Dodaj firmę fulfilmentową

Jeśli już zdecydowałeś się na współpracę z jedną ze zintegrowanych firm fulfillmentowych i podpisałeś z nią umowę, to możesz teraz dodać tę firmę fulfillmentową w ADMINISTRACJA / Fulfillment.

Kliknij przycisk "Dodaj firmę fulfillmentową":

A następnie wybierz firmę, z którą chcesz współpracować i którą chcesz skonfigurować.

Po dodaniu firmy nastąpi przekierowanie na stronę konfiguracji magazynu, gdzie musisz ustawić kilka elementów, niezbędnych do poprawnego działania integracji z firmą fulfillmentową.

Na początku musisz ustawić dane, które są niezbędne do poprawnej komunikacji pomiędzy Twoim sklepem a firmą fulfillmentową:

 • hasło dla użytkownika (sekcja "Dane dostępowe do przekazania firmie fulfillmentowej")
 • wybrać typ kodów dla integracji: Jakie kody towaru przekazywać w zleceniach fulfillment

Pamiętaj: Po wybraniu rodzaju kodu dla towarów, który będzie przekazywany do firmy fulfillmentowej zadbaj o to, aby każdy towar miał uzupełniony wybrany typ kodu. W przeciwnym razie firma fulfillmentowa nie rozpozna towaru, co uniemożliwi poprawną obsługę dostaw i zamówień.

Następnie włącz (minimalnie rekomendowane) opcje, dzięki którym będzie możliwa poprawna obsługa fulfillmentu w Twoim sklepie:

 • Priorytet: najwyższy;
 • Z tego magazynu są realizowane wysyłki: tak;
 • Ten magazyn jest używany jako punkt przyjmowania zwrotów wysyłanych przez klientów: tak;
 • Towary z tego magazynu mogą być dodawane do zamówień dodanych z panelu: tak;
 • Pokazuj towary z tego magazynu w sklepach internetowych: tak.

Krok 2 - Przekaż dane dostępowe firmie fulfillmentowej

Po dodaniu firmy fulfillmentowej w panelu administracyjnym IdoSell musisz przekazać partnerowi dane dostępowe, za pomocą których firma fulfillmentowa będzie mogła obsługiwać zamówienia i dokumenty magazynowe. Firma fulfillmentowa ma dostęp wyłącznie do dedykowanego API Fulfillment i nie może w żadnym wypadku zalogować się do panelu administracyjnego Twojego sklepu.

Przekaż firmie fulfillmentowej następujące dane:

 • login użytkownika ("sekcja Dane dostępowe do przekazania firmie fulfillmentowej");
 • hasło dla użytkownika, które ustaliłeś (w kroku 2) podczas dodawania firmy fulfillmentowej.

Login i hasło użytkownika możesz oczywiście zmienić na karcie użytkownika panelu w ADMINISTRACJA / Zarządzanie użytkownikami panelu.

Uwaga! Nie zmieniaj na karcie użytkownika fulfillmentowego nadanych automatycznie uprawnień, gdyż w przeciwnym razie firma fulfillmentowa może stracić możliwość obsługi fulfillmentu w Twoim sklepie, a w zamian przypadkowo zyskać niepożądane uprawnienia do modułów panelu administracyjnego IdoSell.

Krok 3 - Przekaż towary do magazynu fulfillmentowego

Aby przekazać dokument PZ / MM do firmy fulfillmentowej (co stanowi awizo dostawy), postępowanie jest bardzo podobne do dodawania zwykłej PZ / MM na magazyn własny. Jedyną różnicą jest to, że musi zostać spełniony warunek w postaci wybranego magazynu docelowego, którym jest magazyn firmy fulfillmentowej.

Jeśli na dokumencie PZ / MM został wybrany magazyn firmy fulfillmentowej, to wówczas dokument ten można przekazać partnerowi.

Po przekazaniu dokumentu PZ / MM firma fulfillmentowa otrzyma stosowne informacje, a na karcie dokumentu pojawi się stosowna informacja:

Firma fulfillmentowa może przyjąć dokument w całości bądź częściowo, a także może odrzucić dokument w całości. Bez względu na to, jaka operacja zostanie zastosowana przez firmę fulfillmentową, to zawsze dokument PZ / MM jest w całości przyjmowany, a ewentualne różnice w ilości towarów korygowane są za pomocą dokumentów PX i RX.

Obsługa zamówienia fulfillmentowego

Przekazanie zamówienia do realizacji przez firmę fulfillmentową

Przekazanie zamówienia do firmy fulfillmentowej odbywa się poprzez zmianę status zamówienia na “pakowane fulfillment”.

Aby możliwa była zmiana na taki status, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • wszystkie towary muszą znajdować się na magazynie firmy fulfillmentowej
 • magazynem realizującym zamówienie musi być magazyn firmy fulfillmentowej

Po zmianie statusu zamówienia na „pakowane fulfillment” na karcie zamówienia pojawi się informacja o tym, że zamówienie zostało przekazane do realizacji przez firmę fulfillmentową.

Akceptacja realizacji zamówienia przez firmę fulfillmentową

Jeśli firma fulfillmentowa otrzyma zamówienie do realizacji i nie będzie żadnych przeszkód w tym, aby towary z zamówienia spakować i wysłać do klienta, to firma fulfillmentowa akceptuje otrzymane zamówienie. W takim przypadku na karcie zamówienia w panelu administracyjnym pojawi się odpowiednia informacja o tym, że zamówienie jest w trakcie realizacji przez firmę fulfillmentową.

Na karcie zamówienia pojawi się również informacja o numerze zamówienia w systemie firmy fulfillmentowej.

Odrzucenie realizacji zamówienia przez firmę fulfillmentową

W przypadku, w którym zaistnieje powód, dla którego nie będzie możliwa realizacja zamówienia (np. ostatni egzemplarz towaru, który jest zniszczony i nie nadaje się do sprzedaży), to firma fulfillmentowa może odrzucić realizację zamówienia. Taka operacja może zostać wykonana zarówno kiedy zamówienie zostało wcześniej zaakceptowane przez firmę fulfillmentową bądź od razu po przekazaniu zamówienia do realizacji (kiedy jeszcze nie zostało zaakceptowane).

Po odrzuceniu realizacji zamówienia przez firmę fulfillmentową status zamówienia zmieni się z "pakowane fulfillment" na "realizowane", a na karcie zamówienia pojawią się następujące informacje:

 • informacja o tym, że zamówienie zostało odrzucone:

 • informacja o powodzie odrzucenia realizacji zamówienia w postaci notatki do zamówienia

Zrealizowanie zamówienia przez firmę fulfillmentową

Kiedy zamówienie zostanie spakowane i przygotowane do wysyłki, firma fulfillmentowa przekaże do sklepu informację o tym, że zamówienie zostało zrealizowane przez magazyn fulfillmentowy.

W takim przypadku zamówienie zmieni status z "pakowane fulfillment" na "wysłane", a na karcie zamówienia pojawi się odpowiednia informacja o tym, że zamówienie zostało zrealizowane. Ponadto na karcie zamówienia zostanie uzupełniona informacja o numerze nadania przesyłki.

Obsługa zwrotu do zamówienia fulfillmentowego

Przekazanie zwrotu do firmy fulfillmentowej

Zwrot zakupionego towaru, który będzie realizowany przez firmę fulfillmentową, może zostać dodany na kilka sposobów:

 • przez klienta z poziomu template sklepu
 • ręcznie przez obsługę panelu administracyjnego
 • przez firmę fulfillmentową za pomocą API Fulfillment (jeśli klient ani obsługa sklepu nie dodała zwrotu, a klient przesłał zwrot bezpośrednio na adres magazynu fulfillmentowego)

Aby firma fulfillmentowa mogła realizować zwrot, to musi on mieć ustawiony magazyn firmy fulfillmentowej.

Rozpatrzenie zwrotu przez firmę fulfillmentową

Partner może rozpatrzyć zwrot pozytywnie bądź negatywnie. W takim przypadku status zwrotu zostanie zmieniony na ogólny, a już zadaniem obsługi sklepu będzie ustawienie ostatecznego statusu w zależności od przyjętej procedury.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie znajdę informacje o zamówieniach i zwrotach, które wymagają reakcji obsługi sklepu?

Zamówienia wymagające interwencji obsługi sklepu np. odrzucone przez firmę fulfillmentową, pojawią się na stronie głównej na specjalnym kafelku:

Czy są jakieś ograniczenia w integracji z partnerami fulfillment?

Obecnie istnieje tylko jedno ograniczenie. Na dokumencie przesunięcia towarów pomiędzy magazynami (MM) do firmy fulfillmentowej OEX, może się znajdować tylko 200 pozycji. W przypadku innych firm, takiego ograniczenia nie ma.