Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog edu
IdoSell

Rewolucja w prawie konsumenckim od 1 stycznia 2023 r. - co należy zmienić w regulaminie e-sklepu? [nagranie webinaru IdoSell]

Nowe dyrektywy dotyczące umów sprzedaży towarów (tzw. Sales of goods directive - DSG) oraz umów o dostarczenie treści i usług cyfrowych (Digital content directive - DCD) wprowadzą szereg zmian w prawie konsumenckim. Przepisy dotyczą każdego braku zgodności towaru z umową. Obejrzyj nagranie webinaru i dowiedz się, jak przygotować się do zmian, które będą obowiązywać od nowego roku.

zdj

Agenda

  • Jakie obowiązki nakładają na sprzedawców nowe przepisy?
  • Jakie uprawnienia będą mieć konsumenci dzięki wprowadzanym dyrektywom?
  • Co sprzedawca towarów, treści cyfrowych lub towarów z elementami cyfrowymi powinien dodać do swojego regulaminu?
  • Jakie są konsekwencje niewdrożenia nowych przepisów?

Prelegent

Webinar IdoSell prowadził Rafał Malujda, radca prawny i rzecznik patentowy w Grupie IAI. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i w prawie nowych technologii, w tym RODO. Szczególną rolę w jego praktyce odgrywa obsługa projektów w obszarze FinTech, licencjonowanie oprogramowania (w tym open source) oraz opracowywanie kontraktów w projektach realizowanych w metodykach zwinnych (agile). Jest absolwentem studiów podyplomowych w zakresie międzynarodowego prawa handlowego i zarządzania przedsiębiorstwem w Rostocku (Niemcy) oraz kursu prawa angielskiego Uniwersytetu Cambridge. Zarządza kancelarią malujda.pl, która wspiera m.in. sklepy internetowe i dostawców contentu przy tworzeniu regulaminów i ekspansji na rynki zagraniczne. 

Obejrzyj nagranie webinaru

Powiązane treści