Rewolucja w prawie konsumenckim od 1 stycznia 2023 r. - co należy zmienić w regulaminie e-sklepu?

Opis webinaru:
Nowe dyrektywy dotyczące umów sprzedaży towarów (tzw. Sales of goods directive - DSG) oraz umów o dostarczenie treści i usług cyfrowych (Digital content directive - DCD) wprowadzą szereg zmian w prawie konsumenckim. Przepisy dotyczą każdego braku zgodności towaru z umową.

Obejrzyj nagranie webinaru i dowiedz się, jakie obowiązki muszą spełnić sprzedawcy od od nowego roku i jak przygotować się do tych zmian.

Webinar IdoSell prowadził Rafał Malujda, radca prawny i rzecznik patentowy w Grupie IAI.

Agenda:

  • Jakie obowiązki nakładają na sprzedawców nowe przepisy?
  • Jakie uprawnienia będą mieć konsumenci dzięki wprowadzanym dyrektywom?
  • Co sprzedawca towarów, treści cyfrowych lub towarów z elementami cyfrowymi powinien dodać do swojego regulaminu?
  • Jakie są konsekwencje niewdrożenia nowych przepisów?

Informacje:

Czas trwania: 25 min
Tagi: zmiany w prawie konsumenckim 1 stycznia 2023, zmiana regulaminu sklepu internetowego
Data nagrania: 2022-12-01
Data publikacji: 2022-12-02


Powiązane treści