Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog edu
IdoSell

Jak sprzedawać cross-border zgodnie z prawem?

Coraz więcej sprzedawców decyduje się na wyjście ze swoją ofertą poza granice kraju. Jednym z podstawowych dylematów podczas podejmowania decyzji o rozpoczęciu sprzedaży na kolejnych rynkach jest kwestia podatków. Czy dostosowanie biznesu do przepisów z innych rynków jest wymagające? Przeczytaj poradnik przygotowany przez prawnika IdoSell, Rafała Malujdę i dowiedz się, jak sprzedawać cross-border zgodnie z prawem.

podatkiblog

Ostatnie lata przyniosły wiele zmian w przepisach dotyczących sprzedaży międzynarodowej, szczególnie w obrębie Unii Europejskiej. Te zmiany mają istotne konsekwencje zarówno podatkowe, jak i prawne dla przedsiębiorców, niezależnie od tego, czy sprzedają swoje produkty we własnym sklepie czy na platformach handlowych. Co sprzedawcy powinni wziąć pod uwagę?

VAT OSS

W 2021 roku pakiet przepisów "VAT e-commerce" wprowadził nowe rozwiązania dotyczące sprzedaży towarów na odległość wewnątrz Unii Europejskiej. Te rozwiązania, takie jak WSTO (wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość), SOTI (sprzedaż na odległość towarów importowanych), OSS (One Stop Shop) i IOSS (Import One Stop Shop), mają ogromne znaczenie dla sprzedawców.

W kontekście transgranicznego e-commerce, WSTO odgrywa kluczową rolę. Jest to dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę z terytorium jednego państwa Unii Europejskiej na terytorium innego kraju UE, gdzie nabywcą jest konsument.

W przypadku WSTO, miejsce dostawy towaru wpływa na opodatkowanie, chociaż istnieje pewne wyjątki. Jeśli wartość sprzedaży nie przekracza 42 000 zł, nadal można wystawiać faktury z 23% stawką VAT, ale ta decyzja należy do sprzedawcy. Jednak po przekroczeniu tego progu, sprzedawca musi wykazywać VAT zagraniczny na fakturach i może rozliczać się przy użyciu VAT OSS. W ramach tego rozwiązania, sprzedawca dokonuje płatności podatku zagranicznego w urzędzie skarbowym w Polsce i składa stosowne deklaracje.

Z procedury unijnej VAT OSS mogą korzystać zarówno czynni podatnicy VAT, jak i przedsiębiorcy, którzy nie są tzw. vatowcami. Rejestracja do VAT OSS nie powoduje utraty prawa do zwolnienia z VAT (sprzedaż rozliczana w ramach VAT OSS, nie jest brana pod uwagę w przypadku weryfikacji limitu sprzedaży dla zwolnienia z VAT).

Przyjrzyjmy się przykładowi opartemu na wyjaśnieniach podatkowych Ministerstwa Finansów. Pan Jan, przedsiębiorca z Polski, prowadzący sklep internetowy, wysyła meble do konsumentów w Niemczech. W 2022 roku wartość tych mebli wyniosła 40 000 złotych. W pierwszej połowie 2023 roku konsumenci z Niemiec złożyli zamówienia o wartości 40 700 złotych, a w lipcu dokonali dodatkowego zamówienia na meble o wartości 1 500 złotych.

Widzimy, że w 2022 roku nie przekroczono progu obrotu w wysokości 42 000 złotych, który obowiązuje od 1 lipca 2021 roku. Jednak sytuacja diametralnie się zmieni w lipcu 2023 roku. Przedsiębiorca musi wtedy przyjąć, że miejsce opodatkowania dostawy, która przekracza ten próg, będzie się znajdować w Niemczech. Właściciel sklepu internetowego może zdecydować się na rejestrację w celu opodatkowania VAT w Niemczech, składanie deklaracji VAT i bezpośrednie płacenie podatku VAT w tym kraju. Będzie zobowiązany wystawić fakturę zgodnie z przepisami dotyczącymi fakturowania obowiązującymi w Niemczech. Alternatywnie, może skorzystać z uproszczenia i skorzystać z OSS.

podatki2

Kolejne nowości

Jeżeli jesteś merchantem, który zajmuje się sprzedażą transgraniczną, ważne jest, abyś na bieżąco śledził działania rządu mające na celu eliminację luki VAT, czyli niepokrytego podatku. W tym kontekście ustawodawca wprowadza różne rozwiązania mające przeciwdziałać temu problemowi.

W lutym 2023 roku przyjęto projekt ustawy, zgodnie z którym banki i inne instytucje finansowe będą odpowiedzialne za prowadzenie, przechowywanie i przekazywanie do szefa KAS (Krajowej Administracji Skarbowej) ewidencję wskazanych transakcji płatniczych transgranicznych. Ta rejestracja będzie miała miejsce, jeżeli dostawca usług płatniczych zrealizuje w ciągu kwartału więcej niż 25 płatności na rzecz tego samego odbiorcy. Zebrane dane będą przechowywane przez szefa KAS i będą umieszczone w unijnym systemie CESOP (Common European System of Payment Statistics). System CESOP będzie gromadził dane przekazywane przez administracje wszystkich państw członkowskich. Dzięki temu powstanie kompleksowa baza danych dotycząca płatności transgranicznych, zarówno realizowanych w ramach Unii Europejskiej, jak i z krajami trzecimi. Poszczególne państwa będą miały możliwość korzystania z tych danych na ściśle określonych zasadach.

Raportowanie sprzedaży na platformach handlowych

Aktualnie trwają prace nad implementacją dyrektywy DAC7 do polskiego porządku prawnego. Ta dyrektywa nakłada na platformy obowiązek zgłaszania informacji dotyczących sprzedawców korzystających z ich usług. Operatorzy platform nie będą musieli raportować sprzedaży wszystkich sprzedawców, lecz tylko tych, którzy w danym okresie nie przekroczyli pułapu 30 transakcji o wartości 2000 euro. To oznacza, że większość sprzedawców e-commerce działających na platformach będzie objęta tym obowiązkiem.

Warto zauważyć, że dyrektywa wprowadza nową formę międzynarodowej współpracy - wspólne kontrole. Dla polskich przedsiębiorców sprzedających poprzez krajowe i zagraniczne platformy oznacza to, że mogą podlegać kontrolom o charakterze międzynarodowym. Proces raportowania obejmie szeroki zakres danych. Oprócz informacji dotyczących rachunków finansowych, będą to również informacje o łącznej kwocie wynagrodzenia wypłaconej lub uznanej w każdym kwartale okresu sprawozdawczego oraz liczba odpowiednich czynności (transakcji), za które to wynagrodzenie zostało wypłacone lub uznane. Raport zawierać będzie również informacje o składkach, prowizjach oraz podatkach zatrzymanych lub pobranych przez operatora platformy w danym kwartale okresu sprawozdawczego.

Rozpocznij sprzedaż cross-border z IdoSell

Powiązane treści