Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Generowanie faktur zbiorczych dla sprzedaży m.in. dla dropshipping w module B2B

W ramach prac nad modułem B2B dodana została funkcjonalność automatycznego generowania faktur zbiorczych. Dla klientów pracujących w dropshippingu udostępniona została możliwość automatycznego wystawiania faktury zbiorczej na koniec każdego miesiąca. Po aktywacji na karcie klienta, zamówienia na kredyt kupiecki bez wystawionej faktury zostaną wraz z końcem miesiąca zebrane w jednym dokumencie, który zostanie wysłany do kontrahenta za pomocą systemu EDI i umieszczony w raporcie dokumentów zbiorczych.

Warunki według których zbierane są zamówienia:

  • na karcie klienta w panelu administracyjnym pozycja Wystaw fakturę zbiorczą na koniec miesiąca jest na tak
  • zamówienie nie ma wystawionej faktury (proforma nie jest brana pod uwagę)
  • zamówienie jest złożone na kredyt kupiecki
  • zamówienie złożone poprzez moduł dropshippingu
  • okres rozliczeniowy dla faktury zbiorczej to jeden miesiąc

Według takich warunków zebrane zamówienia zaprezentowane zostaną w formie pojedynczego dokumentu dostępnego z każdego zamówienia oraz w Raporty i finanse/Nieopłacone i przeterminowane należności/Skorzystaj z wyszukiwarki faktur zbiorczych. Na wygenerowanej liście znaleźć można wszystkie zamówienia wchodzące w skład faktury zbiorczej oraz status opłacenia faktury.

raport fvz - raport fvz

Jeśli do systemu wpłynie zamówienie, które spełnia warunki potrzebne do wygenerowania faktury zbiorczej, to w dalszym ciągu można ręcznie wystawić do niego zwykłą fakturę VAT. Jeśli taka faktura VAT zostanie ręcznie wygenerowana dla tego pojedynczego zamówienia, to przy generowaniu faktury zbiorczej, zamówienie to zostanie pominięte.

Należy również pamiętać, że dla zamówień, dla których faktura zbiorcza może zostać wygenerowana, nie są wystawiane automatycznie pojedyncze faktury VAT.

Ograniczenia

Na moment publikacji niedostępne są dokumenty korekt dla faktur zbiorczych. Z tego też powodu w konfiguracji automatów dostępna jest możliwość przesunięcia dnia generowania faktury zbiorczej do 15go dnia miesiąca następującego po transakcji. Daje to czas na korektę zamówień zanim dokument zostanie wystawiony.

Dowiedz się więcej o dropshippingu

Powiązane treści