Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Generowanie faktur zbiorczych dla sprzedaży m.in. dla dropshipping w module B2B

W ramach prac nad modułem B2B dodana została funkcjonalność automatycznego generowania faktur zbiorczych. Dla klientów pracujących w dropshippingu udostępniona została możliwość automatycznego wystawiania faktury zbiorczej na koniec każdego miesiąca. Po aktywacji na karcie klienta, zamówienia na kredyt kupiecki bez wystawionej faktury zostaną wraz z końcem miesiąca zebrane w jednym dokumencie, który zostanie wysłany do kontrahenta za pomocą systemu EDI i umieszczony w raporcie dokumentów zbiorczych.

Warunki według których zbierane są zamówienia:

  • na karcie klienta w panelu administracyjnym pozycja Wystaw fakturę zbiorczą na koniec miesiąca jest na tak
  • zamówienie nie ma wystawionej faktury (proforma nie jest brana pod uwagę)
  • zamówienie jest złożone na kredyt kupiecki
  • zamówienie złożone poprzez moduł dropshippingu
  • okres rozliczeniowy dla faktury zbiorczej to jeden miesiąc

Według takich warunków zebrane zamówienia zaprezentowane zostaną w formie pojedynczego dokumentu dostępnego z każdego zamówienia oraz w Raporty i finanse/Nieopłacone i przeterminowane należności/Skorzystaj z wyszukiwarki faktur zbiorczych. Na wygenerowanej liście znaleźć można wszystkie zamówienia wchodzące w skład faktury zbiorczej oraz status opłacenia faktury.

raport fvz - raport fvz

Ograniczenia

Na moment publikacji niedostępne są dokumenty korekt dla faktur zbiorczych. Z tego też powodu w konfiguracji automatów dostępna jest możliwość przesunięcia dnia generowania faktury zbiorczej do 15go dnia miesiąca następującego po transakcji. Daje to czas na korektę zamówień zanim dokument zostanie wystawiony.

Dowiedz się więcej o dropshippingu

Powiązane treści