Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Dodanie kompleksowej obsługi nowej ceny: "Do obliczeń automatycznych"

Na karcie edycji towaru udostępniliśmy nowy typ ceny: "Do obliczeń automatycznych" .

cena

Nowa cena została przygotowana do wykorzystania jako element funkcjonalności "Dynamiczna konfiguracja cen towarów", która już wkrótce będzie dostępna w ramach modułu Marketing i integracje / Dynamic Pricing & Product Groups / Dynamic Pricing

screen3

Cena "Do obliczeń automatycznych" jest możliwa do ustawienia:

  • z poziomu karty edycji towaru
  • poprzez API Admin

Dodanie nowego typu ceny "Do obliczeń automatycznych" jest jednym z kroków w kierunku prac nad umożliwieniem kolejnych operacji na cenach pobieranych ze zewnątrz np. ze skanerów cen.

Powiązane treści