Produktyzacja Allegro w sklepach IdoSell

Przejrzysty moduł do obsługi produktyzacji ofert na Allegro jest już dostępny w sklepach IdoSell. Dzięki niemu będziesz mógł automatycznie dołączyć swoje oferty do katalogu Allegro. Sprawdź, jak to działa.

Czym jest produktyzacja?

Produktyzacja to system wprowadzony przez Allegro. Polega na grupowaniu i porządkowaniu ofert tego samego produktu tak, żeby były one ze sobą powiązane. Ma to na celu ułatwienie wyszukiwania konkretnych towarów.

P1 - P1

Sprzedający, na podstawie kodów GTIN, tworzą indywidualne karty produktów i sukcesywnie rozbudowują tzw. katalog ofert Allegro.

Automatyczne dopasowanie twojej oferty

Moduł automatycznego dopasowania towarów w sklepach IdoSell do katalogu Allegro weryfikuje zgodność pola kod producenta. Dodatkowo, przy pomocy reguł dostępnych w Profilach ustawień, możesz zarządzać zachowaniem systemu lub zmienić jego domyślne zachowanie według własnych preferencji.

Możesz także zdecydować, jak powinien zachować się system, gdy w serwisie zewnętrznym:

  • jest dokładnie jeden odpowiednik pod wspólnym kodem GTIN
  • znajduje się więcej ofert pod tym samym kodem GTIN
  • brak jest ofert pod wskazanym kodem GTIN

Wiązanie oferty z katalogiem Allegro

Automatycznie przy wystawianiu

Przy włączonej opcji produktyzacji, moduł sam dopasuje wystawianą ofertę do katalogu produktów Allegro. Bazuje na ustawieniach reguł w profilu ustawień, dzięki czemu nie ma potrzeby każdorazowego obsługiwania poszczególnych scenariuszy. Każdy profil może mieć oddzielną konfigurację.

Ręcznie z poziomu karty towaru

Jeśli chciałbyś samodzielnie wskazać, do której wybranej oferty z katalogu Allegro ma przynależeć dany produkt, możesz zrobić to z poziomu edycji karty towaru w panelu. W zakładce serwisy sprzedażowe wybierz dostępne w Allegro oferty pod podanym kodem GTIN.

WIazanie - wiazanie

Automatyczne dodawania istniejących ofert do katalogu produktów

Moduł pozwala w łatwy i bezobsługowy sposób dodać twoje produkty do bazy Allegro. Wystawiając oferty, które nie są jeszcze skategoryzowane, system może każdą z nich sprawdzić, dopasować i dołączyć do bazy produktów. Dzięki temu łatwo dostosujesz się do wymogów serwisu zewnętrznego.

Automatyczne dodanie ofert do bazy produktów wymaga włączenia w ustawieniach automatycznych procesów dla serwisów sprzedażowych. Szczegóły uruchomienia znajdziesz w sekcji jak uruchomić.

Podgląd na karcie towaru

Produktyzacja bazuje na dopasowaniu kodów GTIN ofert w panelu IdoSell oraz Allegro. Kiedy nastąpi takie połączenie, system wskaże je na karcie towaru. W zakładce serwisy sprzedażowe możesz podejrzeć, zmienić lub samodzielnie ustawić towar, do którego oferta ma się dodać.

produktyzacja 2 - produktyzacja 2

Zgłaszanie nowej oferty do katalogu

Baza produktów serwisu zewnętrznego nadal zawiera tylko część oferowanych tam towarów. W przypadku, kiedy system nie odnajdzie odpowiedniego produktu w katalogu, może zgłosić własną ofertę jako wzór. Do niej dołączane będą kolejne oferty, pod tym samym kodem.

Lista ofert bez dopasowania

Moduł weryfikuje, które oferty nie zostały skategoryzowane. Dzięki temu możesz sprawdzić, czy twoje towary wymagają uzupełnienia kodu lub nie znajdują się jeszcze w bazie Allegro. Listę tych towarów znajdziesz w ustawieniach automatycznych procesów dla serwisów sprzedażowych, a szczegóły - w sekcji jak uruchomić.

Jak uruchomić moduł?

Automatyczna produktyzacja istniejącej oferty

Jeśli chciałbyś aktywować automatyczne kategoryzowanie produktów w Allegro, skorzystaj z opcji: dołączaj aktywne oferty do produktyzacji Allegro na podstawie kodu GTIN. Znajdziesz ją w sekcji Sprzedaż / Obsługa sprzedaży przez marketplaces / Allegro / Ustawienia automatycznych procesów dla serwisów sprzedażowych.

Automatyzacja - Automatyzacja

Produktyzacja przy wystawianiu ofert

Dopasowanie ofert do katalogu Allegro przy wystawianiu produktów jest domyślnie włączone w podstawowej formie. W sekcji produktyzacja (w profilach ustawień) możesz doprecyzować, jak system ma zachować się w konkretnym przypadku. Również z tego poziomu opcja produktyzacja dla danego profilu może być wyłączona.

Lista ofert bez produktyzacji

Jeśli nie chcesz kategoryzować części swoich produktów, przejdź do menu Sprzedaż / Obsługa sprzedaży przez marketplaces / Allegro/ Ustawienia automatycznych procesów dla serwisów sprzedażowych. Następnie wybierz listę ręcznie z opcji Dołączaj aktywne oferty do produktyzacji Allegro na podstawie kodu GTIN

Dowiedz się więcej o module Allegro