Więcej o dzieleniu zamówień w IAI-Shop.com

Do czego potrzebne jest dzielenie zamówień?

Dzielenie zamówienia to opcja pozwalająca na stworzenie drugiego zamówienia z tymi samymi danymi co w zamówieniu bazowym. Możesz z niej skorzystać, jeżeli niedostępność niektórych towarów uniemożliwia realizację zamówienia. Wydzielając te towary do nowego zamówienia, możesz zrealizować zamówienie z towarami, które aktualnie masz na stanie, resztę zrealizować w drugim zamówieniu. To również bardzo użyteczne narzędzie dla sklepów, które sprzedają towary o dużych gabarytach, ich wysłanie np. jedną przesyłką, może być problematyczne, dlatego trzeba je podzielić na dwa lub trzy mniejsze, aby np. móc wysłać produkty na palecie obsługiwanej przez wybranego przewoźnika.

Jak podzielić zamówienie?

Po kliknięciu w opcję dzielenia zamówienia wyświetli się specjalny formularz. Możesz określić, które towary i w jakich ilościach chcesz wydzielić do nowego zamówienia. Do dyspozycji masz kolumny określające Ilości i Rezerwacje towarów. Suma ilości z obecnego i nowego zamówienia musi być równa ilości w zamówieniu, które dzielisz (system pilnuje aby ilość ta była wpisana poprawnie). To samo dotyczy rezerwacji.

Możesz skorzystać z automatycznego uzupełnienia kolumn Ilości i Rezerwacje - system sam rozpozna, które towary blokują realizację zamówienia i odpowiednio uzupełni kolumny.