Jak postępować z zamówieniami nieobsłużonymi?

Narzędzie dostępne w IAI-Shop.com SPRZEDAŻ / Zamówienia nieobsłużone działa na zasadzie wyszukiwania zamówień ze statusem Nieobsłużone. Dlatego poniższy opis dotyczy również wszystkich list zamówień stworzonych przez wyszukiwarkę, jak np. przez narzędzie SPRZEDAŻ / Szukaj zamówień.

Z doświadczenia wiemy, że zamówienia ze statusem Nieobsłużone będą wyszukiwane najczęściej, dlatego zostało to wyodrębnione do osobnej zakładki w panelu.


Pamiętaj, że:

Na liście Zamówień nieobsłużonych są wyświetlane tylko te zamówienia, które pochodzą ze sklepów, do których dany użytkownik panelu ma ustawione uprawnienia. Opcje te znaleźć można w konfiguracji danego konta w module ADMINISTRACJA / Zarządzania użytkownikami panelu.


Lista zamówień nieobsłużonych różni się tym od listy uzyskanej z wyszukiwarki, że ma dodatkową kolumnę notatki. Szczegółową treść notatek możesz poznać, klikając w link znajdujący się w wybranym typie notatki (Do Klienta, Dla Kuriera, inne).

Przy każdym zamówieniu widnieje szereg istotnych informacji. Opisy zamówień zostały dobrane tak, by dostarczyć użytkownikowi przejrzysty obraz stanu każdego z nich. Aby dowiedzieć się na jakim etapie są poszczególne zamówienia, wystarczy rzucić okiem na listę, bez potrzeby edytowania każdego z osobna. Informacje dotyczące zamówień zostały pogrupowane na cztery kolumny. Klikając w nagłówki poszczególnych kolumn, sortuje się zamówienia na liście. Pierwsze kliknięcie spowoduje ułożenie zamówień względem wybranej cechy malejąco. Kolejne kliknięcie odwróci listę rosnąco.

Kolumna pierwsza zawiera pola tzw. "checkboxy", dzięki którym można zaznaczyć lub odznaczyć zamówienia z listy. Element jest przydatny, gdy chcesz wysłać e-mail lub SMS.

Druga kolumna zawiera dane identyfikacyjne zamówienia, takie jak nazwa sklepu, ID zamówienia i data złożenia zamówienia.

Trzecia kolumna informuje o statusie zamówienia, jego wartości i wysokości dokonanych wpłat. Znajdziesz tam również ikonę symbolizującą formę wysyłki towarów.

Następna kolumna zawiera dane teleadresowe klienta.

Uwaga: Jeżeli dane te są w żółtej ramce oznacza to, że dany klient znajduje się na czarnej liście naszego sklepu i w takich przypadkach zalecamy ostrożność. Czarna lista nie służy do blokowania możliwości dokonywania zakupów, a do informowania o fakcie, że klient na takiej liście się znajduje.

W ostatniej kolumnie (tylko dla listy zamówień z sekcji SPRZEDAŻ / Zamówienia nieobsłużone) system umieszcza adnotacje dotyczące zamówienia i jego realizacji. Są tam wyświetlane dopisane notatki oraz informacje o wszystkich zmianach w parametrach danego zamówienia, czyli o dokonanych wydrukach, potwierdzeniach, zmianach w płatnościach i ilościach, a także z którego magazynu pochodzą towary potrzebne do realizacji sprzedaży.

Na dole strony znajduje się mała statystyka podsumowująca zamówienia nieobsłużone, która na pewno ułatwi szybkie oszacowanie wartości zamówień.