Udostępnianie oferty do integracji - FAQ

Czy IAI-Shop.com w jakiś sposób ułatwia udostępnianie oferty?

Tak - IAI-Shop.com dostarcza moduł Udostępnianie oferty do integracji, czyli wyspecjalizowaną funkcję aktywacji eksportu stanów magazynowych wybranego sklepu dla tych odbiorców (partnerów), z którym zdecydujecie się Państwo podpisać umowę o dystrybucji towarów. Mechanizm ten dostępny jest w ramach panelu administracyjnego IAI-Shop.com w dziale MARKETING / Udostępnianie oferty do integracji.

Oczywiście, jak w podobnych przypadkach, moduł wymaga aktywacji przełącznikiem konfigurującym opcji Aktywować generowanie oferty? i wstępnej konfiguracji.

Zachęcamy do korzystania z modułu, który może stanowić doskonałe rozszerzenie mechanizmu integracji Państwa sklepu z wybranymi odbiorcami.

Jak skonfigurować moduł udostępniania oferty?

Po aktywacji modułu generowania oferty pierwszym krokiem jest ustalenie za pomocą tzw. ptaszków (pól checkbox), które stany magazynowe mają być eksportowane.

Po zakończeniu konfiguracji kliknij Zapisz zmiany.

Kolejnym krokiem jest kliknięcie na Ustawienia (w prawym górnym rogu) i określenie w jaki sposób system powinien zwracać aktualne stany magazynowe:

  • ilość w magazynie,
  • słowną informację o dostępności.

Teraz wystarczy jedynie wpisać login klienta, dla którego generujesz ofertę oraz określić Format danych. Jeśli nie pamiętasz Loginu, to można go znaleźć poprzez kliknięcie na ikonę lupy w module wyszukiwania klientów i zatwierdzenie wyboru na wygenerowanej liście. Gdy operacja zostanie wykonana poprawnie, system powróci do modułu z możliwością zatwierdzenia podanych danych. Podanie loginu jest niezbędne do poprawnego wygenerowania pliku z informacjami o stanach magazynowych. Należy pamiętać, że klient musi być zarejestrowany w sklepie. Podanie loginu gwarantuje także, że plik z opisami produktów będzie zawierał opisy w języku ustawionym dla danego klienta.

W jakim formacie mogę udostępnić swoją ofertę?

Można wybrać spośród trzech formatów danych:

  • IOF, jako Link dla programu IAI Downloader,
  • XML, jako dwa pliki full.xml i light.xml,
  • CSV, jako dwa pliki full.csv i light.csv,

Wszystkie mechanizmy generowania działają niezależnie i generują dwa najważniejsze pliki:

  • full - jest to oferta z opisami towarów oraz zdjęciami, ale bez informacji o stanach magazynowych,
  • light - jest to oferta zawierająca informacje o aktualnych cenach, stanach magazynowych i dostępności produktów w sklepie.

Ogólna część informacji o ofercie, czyli plik o nazwie full.xml, lub full.csv generowany jest okresowo. Można dodatkowo wygenerować (zaktualizować) go ręcznie, o czym piszemy niżej.
Plik light.xml, lub light.csv jest przygotowywany dla indywidualnego odbiorcy, który musi być zarejestrowany jako klient danego sklepu. Dlatego też jest on generowany na żądanie, przy każdym pobraniu.

Do czego służy opcja "Ręczne generowanie pliku"?

Dzięki tej opcji możesz ręcznie wygenerować plik full.xml, lub full.csv, zawierający pełną informację o towarach nadających się do eksportu.

Kliknij w [wygeneruj plik z ofertą w formacie IOF], lub [wygeneruj pliki z ofertą w formacie CSV]], aby wygenerować nowy plik. Nastąpi generowanie pliku. Po udanym zakończeniu otrzymasz informację, że plik został wygenerowany w systemie i jest gotowy do udostępnienia. Informacja będzie także zawierać dane dotyczące przeprowadzenia kolejnego wygenerowania świeżego pliku full.

Jeżeli wygenerowano poprawnie plik full, możesz wskazać klienta, format danych i wygenerować ofertę do udostępnienia.

Nie musisz za każdym razem generować pliku full.xml/full.csv. Ta opcja służy do odświeżania informacji, które w bazie są zawsze.

Informacja: Pliki full.xml i full.csv możesz wygenerować dla każdego aktywnego sklepu w panelu niezależnie.