9 marca 2018

Dlaczego korzystanie z usług IAI zapewnia w szerokim zakresie zgodność z RODO?

W IAI zawsze naszym priorytetem jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo naszych Klientów. W tym, bezpieczeństwo danych oraz bezpieczeństwo spełniania wymogów prawnych. Dlatego zawsze staramy się wyprzedzać standardy, stosując liczne zabezpieczenia, w celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa danych osobowych Naszych klientów. To, co teraz przedstawiane jest jako wymogi RODO, dla nas i Naszych klientów jest standardem, którego nie trzeba się w żaden sposób obawiać.

Co zatem dokładnie robimy i robiliśmy od wielu lat dla Naszych klientów?

Do zabezpieczeń stosowanych przez IAI należy między innymi szyfrowanie połączeń SSL, automatyczne aktualizacje systemu, monitoring serwerów, polityka prywatności. Co więcej każdy klient może nabyć w łatwy sposób swój certyfikat SSL z poziomu panelu administracyjnego. Do końca kwietnia 2018 roku trwa promocja na certyfikaty SSL, który możesz kupić już za 59 zł za rok!

W modelu SaaS, dostawca oprogramowania w chmurze (czyli my) pełni funkcje osoby przetwarzającej dane w imieniu użytkownika (czyli Was, Naszych klientów), który jest administratorem tych danych. To znacząca różnica między modelem SaaS, a modelem licencyjnym, gdzie dostawca sporadycznie ma jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi. Dzieje się to najczęściej w wyniku konieczności przeprowadzenia interwencji serwisowej. Umowa w przedmiocie powierzenia danych osobowych do przetwarzania w modelu licencyjnym jest zawierana właśnie dlatego aby w awaryjnych sytuacjach administrator miał uprawniony dostęp, stanowiąc swego rodzaju dodatek do innych postanowień umownych zawieranych pomiędzy stronami. Inaczej sytuacja przedstawia się w modelu SaaS, gdzie umowa o powierzenie danych osobowych w celu przetwarzania jest nieodzownym elementem o korzystanie z oprogramowania w chmurze. W IAI mamy specjalne formularze umów i przy okazji przypominamy klientom, aby Ci, którzy jeszcze nie dostarczyli nam umowy na formularzu papierowym, zrobili to możliwie szybko. To tylko formalność, a może zapewnić spokojny czas.

Na dostawców oprogramowania SaaS, takich jak IAI, w związku z kontaktem z tak poufnymi i wrażliwymi danymi są nałożone liczne obowiązki i warunki, które musimy spełnić aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami. Wejście w życie RODO jeszcze bardziej zaostrzy te regulacje, ale jesteśmy na to gotowi. Będąc od wielu lat, dostawcą oprogramowania w modelu SaaS, jesteśmy świadomi tego, że nasza odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych umieszczonych przez użytkowników plasuję się na dużo wyższym poziomie, niż dostawców oprogramowania w modelu licencyjnym. Od kluczowego 25 maja 2018 r. odpowiedzialność IAI stanie się odpowiedzialnością bezpośrednią w stosunku do osób, których dane są przetwarzane w systemie dostawcy oprogramowania w modelu SaaS. Co jest lepsze dla Naszych klientów niż dla klientów korzystających z własnego oprogramowania, ponieważ oni o wszystkie detale i poziomy zabezpieczeń muszą zadbać sami.

Poza tym RODO zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo podmiotom korzystającym z modelu SaaS, wprowadzając swoją treścią zasadniczą zmianę w sposobie odpowiedzialności administratora danych za zabezpieczenia związane z danymi osobowymi. Dotychczasowe przepisy stanowiły, że dostawca oprogramowania musi zapewnić ochronę taką, jaka jest opisana w przepisach wykonawczych do ustawy o ochronie danych osobowych. Do tej pory, najczęściej wystarczało spełnić wymagania formalne, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Jednak te zapisy wyraźnie się zestarzały i nie oddawały tego co się dzieje we współczesnym świecie.

Po wejściu w życie RODO, będzie obowiązywał model odpowiedzialności za zabezpieczenie przetwarzanych danych, polegający na obowiązku zapewnienia adekwatnej ochrony do charakteru jaki posiadają przetwarzane dane. Przykładem, jakim w tym miejscu można się posłużyć jest długość hasła i to, jak często należy je zmieniać – RODO nie narzuca w tym względzie żadnych rozwiązań w przeciwieństwie do obecnie obowiązujących przepisów. Po wprowadzeniu przepisów RODO, środki techniczne i organizacyjne będą musiały być dobierane w sposób samodzielny. Przy doborze takich środków trzeba będzie mieć na względzie wiele czynników, do których to zaliczamy między innymi stan wiedzy technicznej, koszty związane z wdrażaniem, ocena prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia, waga jaką może mieć dane zagrożenie i specyfika danych, które są przetwarzane.

My, analizując tysiące klientów, przez kilkanaście lat, robimy wszystko aby nasze systemy i procedury wewnętrzne były na najwyższym poziomie bezpieczeństwa. Ponownie pod tym względem Nasi klienci są w dużo lepszej sytuacji niż Ci, którzy korzystają z własnych licencji i własnego softu – oni te wszystkie rzeczy muszą wypracować, Nasi klienci mogą się po prostu oprzeć o nasze doświadczenie i wiedzę. Dzięki takiemu podejściu, jako dostawca usług SaaS jesteśmy w stanie dla Was, Naszych klientów, spełnić jedno z podstawowych założeń RODO – zasadę privacy by design. Oznacza to, że dzięki naszemu wieloletniemu podejściu, nasz system jest skastomizowany również w zakresie podejścia do przetwarzania danych w naszych systemach, w bardzo specyficznym sektorze rynku jakim są sklepy internetowe.

W związku z tak licznymi wymogami, które należy spełnić i przepisami, które należy stosować oraz, co ważne, pewną ich uznaniowością, firma z wieloletnim doświadczeniem i obyciem z tym konkretnym modelem oprogramowania jest idealnym podmiotem, któremu można powierzyć przetwarzanie swoich danych. IAI jest profesjonalnie przygotowana do spełnienia wymogów jakie niesie za sobą RODO, jest w stanie zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa, adekwatny do odpowiednich okoliczności. Jest to możliwe dzięki istniejącemu zapleczu technicznemu firmy jak i wykwalifikowanej kadrze. Środki, którymi m.in. IAI będzie się w tym celu posługiwać to szyfrowanie danych i ich ciągłe monitorowanie.

Rafał Malujda
- radca prawny / rzecznik patentowy
malujda.pl