Najczęściej zadawane pytania dotyczące wysyłki przez serwery FreshMail

Poniżej odnaleźć można odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z wysyłką newsletterów przez serwery FreshMail

W jaki sposób wiadomości wysłane przez serwery FreshMail zostaną oznaczone w raportach systemowych?

Każdy typ wiadomości (newsletter, wiadomość triggerowana, e-mail transakcyjny) w raportach systemowych zostanie oznaczony jako Wiadomość wysłana przez FreshMail.

Co stanie się z wiadomościami w przypadku wyczerpania salda na wysyłkę wiadomości FreshMail?

W przypadku wyczerpania salda na wysyłkę e-maili przez serwery FreshMail zanim ta zostanie ukończona, użytkownik zostanie powiadomiony komunikatem systemowym, a wiadomości pozostaną w kolejce do wysłania przez 7 dni.

Czy jest konieczna zmiana konfiguracji SPF domeny?

Żadne czynności związane z konfiguracją SPF nie są wymagane.

Czy opłata za wiadomości naliczana jest natychmiast po ich wysłaniu?

System nalicza opłaty raz dziennie dla wszystkich nieopłaconych wiadomości, zaokrąglając ich sumaryczną wartość w górę do dwóch miejsc po przecinku. Przykładowo, gdy wysłanych zostanie kilka wiadomości na sumaryczną wartość równą 0,002 PLN, system zaokrągli tę sumę do 0,01 PLN

Wiadomości nie są wysyłane przez serwer FreshMail

Jeżeli na Twoim saldzie są jeszcze środki na wysyłkę wiadomości, oznacza to, że problemem może być albo obciążenie serwerów FreshMail (dzieje się tak podczas masowych wysyłek newsletterów np. przed świetami, Black Friday czy Cyber Monday), albo treść samej wiadomości - np. brak tekstu i próba wysłania wiadomości zawierającej tylko grafiki. Pamiętaj, że Twoi klienci mogą mieć blokowane wyświetlanie grafik w swoich programach pocztowych, więc wysłanie wiadomości z samymi zdjęciami ale bez żadnej treści będzie niemożliwe.

Co muszę wziąć pod uwagę zanim wyślę newsletter do klientów ze spersonalizowanymi danymi jak np. indywidualny kod rabatowy?

Powinieneś zaplanować wysyłkę newslettera z adekwatnym wyprzedzeniem jeśli w treści newslettera występują spersonalizowane informacje dla klienta jak np. indywidualny kod rabatowy. Tego typu dane potrzebują więcej czasu na wygenerowanie, więc jeśli masz zamiar rozesłać newsletter do bardzo dużej ilości odbiorców, to nie rób tego na ostatnią chwilę. Aktualnie nasz system jest w stanie przerobić takich wysyłek ok. 65000 na dobę od momentu zlecenia wysyłki.