Formuła do wyliczania cen w JavaScript - jak ją skonfigurować i zarządzać?

Moduł ten pozwala dodać w karcie wybranego towaru mini program JavaScript , który będzie odpowiedzialny za wyliczanie jego końcowej ceny na podstawie konfiguracji atrybutów wybranych przez kupującego w sklepie.Uwaga!
Aby skorzystać z modułu formuł do wyliczania cen w JavaScript, należy posiadać w masce swojego sklepu odpowiednio przygotowany szablon karty towaru. W tym celu należy skontaktować się z działem graficznym IdoSell, który przygotuje i wykona stosowną modyfikację.Jak poprawnie ustawić kartę towaru w panelu IdoSell, aby móc przypisać do niej odpowiednią formułę do wyliczania jego ceny?

Aby przypisać gotową formułę do wyliczania cen w JavaScript do towaru, należy zacząć od ustawienia na jego karcie w panelu IdoSell właściwej konfiguracji dla trybu wyliczania jego ceny, która powinna w tym przypadku wskazywać na opcję Formuła wyliczająca cenę.W tym miejscu należy pamiętać, że trybu Formuła wyliczająca cenę nie da się ustawić na karcie, na której aktywne jest ustawienie Podaj inne ceny dla sklepów i wówczas przed jego włączenie ustawienie to należy zdezaktywować.

Po zdefiniowaniu odpowiedniego trybu powinieneś następnie przejść do formularza edycji formuły. W tym celu kliknij link [edytuj] znajdujący się pod wybraną wcześniej opcją w kolumnie Trybu wyliczania ceny.

W oknie edycji formuły możesz zdefiniować:

  • parametry formuły, czyli atrybuty ich ich wartości zapisane w strukturze JSON jakie mają być dostępne dla kupującego do wyboru na karcie towaru w Twoim sklepie.

  • funkcję JavaScript formuły, czyli opisaną w języku JavaScript logikę kalkulacji ostatecznej ceny towaru z uwzględnieniem wszystkich, bądź wybranych atrybutów towaru.

W kodzie tworzonej formuły możesz po odwołaniu się w niej do metody getProductDataFromEngine(); wykorzystać również zmienne aktywne, których lista dostępna jest pod linkiem [Zmienne aktywne] znajdującym się z prawej strony nagłówka pola edytowanej funkcji.

Po uzupełnieniu potrzebnych parametrów oraz funkcji JavaScript możesz sprawdzić czy Twoja formuła działa poprawnie oraz czy czas jej wykonywania nie przekracza dopuszczalnych norm. W tym celu musisz kliknąć przycisk Sprawdź wprowadzoną formułę, w efekcie czego system wyświetli Ci podgląd formularza dostępnych atrybutów, gdzie po wybraniu odpowiednich dla nich wartości będziesz mógł sprawdzić czy formuła poprawnie wylicza dla nich cenę.

Przejdź do dokumentacji formuły do wyliczania cen w JavaScript