Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Wymagana Twoja uwaga: Serwis Amazon od 1.08.2022 zaczyna wygaszać swój dotychczasowy sposób połączenia przez API. Przejdź na nowy standard Selling Partner API jeżeli dotąd tego nie zrobiłeś.

Zgodnie z zapowiedziami Amazon rozpocznie stopniowe wycofywanie się ze starego sposobu połączenia API - tzw. MWS. Warto już teraz zadbać o ciągłość integracji i zmienić sposób połączenia. Informacje o tym znajdziesz w tym wpisie jak i na naszej stronie.

SP API - SP API

Od 1.08.2022 integracja możliwa tylko nowym sposobem połączenia: SP API

Amazon zapowiedział, że dotychczasowo utrzymywany sposób połączenia z serwisem (MWS) będzie sukcesywnie wygaszany 1.08.2022. Selling Partner API (SP API) to nowy standard integracji, który jest wdrażany przez Amazon. Nowy mechanizm jest bardziej stabilny i ma mniejsze ograniczenia. W przyszłości umożliwi wdrożenie nieobsługiwanych dotąd opcji. Dotychczasowy standard nie jest już przez Amazon rozwijany.

Przypominamy: Jak połączyć swoje konto przez nowy standard SP API?

Do 1.08.2022 sprzedawcy powinni samodzielnie przejść na nowy sposób komunikacji jeżeli jeszcze go nie używają. W przeciwnym razie ciągłość pobierania zamówień może zostać zakłócona. W celu przejścia należy w menu Marketing i integracje / Marketplaces / Amazon wybrać Ustawienia kont. Nastęnie w sekcjiPołączenie z Selling Partner API wybrać opcję Połącz. Przycisk przekieruje do panelu Amazon, gdzie po wcześniejszym zalogowaniu, otrzymasz komunikat o autoryzacji z aplikacją IdoSell.

authorise - authorise

Powiązanie nastąpi wtedy, gdy zaznaczysz zgodę i wybierzesz "Potwierdź". Od tego momentu konto będzie mogło już korzystać z nowej integracji. Teraz możesz przełączyć w konfiguracji typ komunikacji na nowy. Wykonasz to w sekcji Sposób Integracji z API zaznaczając opcję Selling Partner API (nowe) i zapisując ustawienia.

Instrukcja - Instrukcja

Od 1.08.2022 dotychczasowa opcja MWS nie będzie już dostępna do wyboru w panelu.

Szczegółowa instrukcja jak uruchomić

Powiązane treści