Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Wprowadziliśmy obsługę oznaczeń GTU w plikach JPK_V7

Już teraz możesz wprowadzić oznaczenia towarów i usług oraz procedur do raportu JPK V7. Aby nie tworzyć natłoku pracy na ostatnią chwilę z poziomu karty zamówienia albo Grupowej Edycji Zamówień można manualnie dodać wszystkie potrzebne oznaczenia także do zamówień już obsłużonych. Oznaczenia procedury SW i dokumentu FP będą wypełniane automatycznie w oparciu o dane obu stron transakcji oraz ewentualną obecność paragonu do zamówienia niezależnie od tego czy zostaną wprowadzone manualnie do zamówienia.

oznaczenie - oznaczenie

Ponieważ dążymy do kompletnego rozwiązania w nadchodzących dniach dodamy specjalne parametry odpowiedzialne za GTU. Ich obecność na karcie towaru będzie automatycznie uzupełniała oznaczenia GTU przypisane do dokumentu zamówienia tak jak teraz to się odbywa dla oznaczenia MPP. W celu usprawnienia procesu parametry będzie można dodać przy pomocy Grupowej Edycji Towarów. Te funkcjonalności razem zapewnią, że w przyszłości ręczna zmiana oznaczeń będzie należała do rzadkości.

Generowanie plików JPK

FAQ dla dokumentów JPK

Powiązane treści