Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Udostępniamy nowy moduł do generowania i pobierania plików JPK z udostępnieniem JPK V7M i JPK FA(3)

Od 1 października 2020, wchodzi w życie obowiązek przesyłania do Urzędu Skarbowego dokumentów w nowym formacie przez wszystkich płatników VAT. Aby ułatwić proces rozliczania się z Urzędem Skarbowym wprowadziliśmy możliwość generowania dokumentów JPK zgodnych ze strukturą V7M i FA(3). Przy okazji przepisaliśmy moduł generowania i udostępniania plików JPK.

Więcej inforamcji o zmianach w przepisach możesz przeczytać na stronie www.podatki.gov.pl.

Czym są pliki w formacie JPK V7M i FA(3)?

W plikach JPK V7M prowadzona jest pełna ewidencja sprzedaży i zakupów i powinny być wysyłane do 25. dnia każdego miesiąca, obowiązek generowania pozostałych plików w strukturze JPK_* (także JPK_MAG) spoczywa na przedsiębiorcy tylko po wezwaniu Urzędu Skarbowego, np. podczas kontroli. Nie ma więc wymogu generowania ich co miesiąc, tak jak w przypadku JPK V7M. Pliki JPK FA(3) to rozbudowana struktura która zawiera wszystkie szczegóły na temat wystawionych faktur i pozwala urzędnikowi na skrócenie czasu przeprowadzania kontroli.

Przepisany moduł "Generowanie plików zbiorczych"

W RAPORTY i FINANSE / Generowanie plików zbiorczych odnajdziesz stronę dedykowaną raportom rozliczeniowym. Moduł został uporządkowany, przepisany i usunęliśmy dotychczas zarejestrowane bugi. Dodatkowo doszła możliwość generowania plików "w tle" dzięki czemu, nawet ogromne zbiory danych wygenerują się bez problemu i blokowania Twojej sesji.

raport - raport

Dowiedz się więcej na temat dokumentów JPK z FAQ

Informacja o braku możliwości testów

Niestety obecnie żaden z dostępnych na rynku programów księgowych nie obsługuje plików JPK FA(3). Dlatego nasze testy ograniczone były do samodzielnej weryfikacji poprawności struktury plików. W przypadku odnotowanych nieprawidłowości, prosimy o cierpliwe ich zgłaszanie, gdyż możliwe że będziemy musieli wprowadzić drobne korekty do samej notacji plików, gdy takie programy, bliżej października już się pojawią.

Powiązane treści