Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Wprowadzamy informacje o mechaniźmie podzielonej płatności do dokumentów sprzedaży

Zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Finansów do standardowych szablonów faktur wprowadzamy oznaczenie płatności podzielonej. Dla tych z Was którzy korzystają z szablonów własnych dostępna będzie nowa zmienna która wyświetli wymaganą informację, szablony domyślne zostaną zaktualizowane automatycznie. W obu przypadkach klasyfikacja dokumentu odbywać się będzie automatycznie w oparciu o pole PKWiU/CN dostępne na karcie towaru w panelu administracyjnym.
Jeżeli spełnione zostaną następujące warunki na fakturze pojawi się zapis "Faktura wymaga wykorzystania mechanizmu płatności podzielonej":

  • uzupełnione są kody PKWiU/CN na karcie towaru,
  • zamówienie jest rozliczane w złotówkach,
  • należność ogółem, która wynika z faktury (tj. wartość brutto całej faktury) przekracza 15 tys. zł,
  • conajmniej jedna pozycja na fakturze dotyczy towarów lub usług wrażliwych (określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT),
  • sprzedawca i nabywca są płatnikami VAT.

Zamówienia w obcej walucie należy oznaczyć samodzielnie przed wystawieniem faktury. Dodatkowo zmienna odpowiedzialna za "Procentowa wartość upustu dla produktu" i PKWiU już nie współdzieli konfiguracji i obie są dostępne niezależnie.

// blok odpowiedzialny za wyświetlanie informacji o MPP
[iai:if_split_payment_is_defined-begin]
[iai:split_payment]    
[iai:if_split_payment_is_defined-end]

Dowiedz się więcej o szablonach faktur

Powiązane treści