Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Skorzystaj z ewidencjonowania towarów w magazynach wg lokalizacji towarów, dzięki nowym opcjom systemu WMS w IAI-Shop.com

Udostępniliśmy w sklepach IAI Shop.com nową funkcjonalność - zarządzanie strefami składowania i lokalizacjami w magazynach. Od teraz możesz prowadzić ewidencję wg lokalizacji towarów, dzięki temu zoptymalizujesz etap pakowania towarów i przyspieszysz realizację zamówienia.

Duże magazyny o rozbudowanej powierzchni magazynowej do składowania towarów wykorzystują ewidencję wg lokalizacji towarów, która oprócz wskazania ile jest towarów na magazynie, pokazuje też gdzie dany towar się znajduje. Powierzchnie magazynowe dzielone są na strefy przechowywania, strefy zawierają konkretne lokalizacje, czyli np. regały.

Dokładne określenie miejsca składowania towaru wpływa na czas odnalezienia produktu oraz optymalizację procesu pobierania towarów z magazynu. Panel IAI-Shop w ramach funkcji WMS umożliwia dla każdego magazynu własnego skonfigurowanie nieograniczonej ilości stref składowania a w nich lokalizacji magazynowych. Towary mogą być przypisywane do stref i lokalizacji, aby podczas procesu pakowania i generowania list towarów do pakowania ułatwić planowanie pobierania towarów z magazynu.

Lokalizacje w magazynach

Od teraz możesz przypisywać towarom strefy składowania i lokalizacje za pomocą formularza edycji towaru, grupowej edycji towarów, poprzez API oraz podczas przyjmowania dostaw lub przesunięć międzymagazynowych.

Dowiedź się jak skonfigurować lokalizacje magazynowe

Więcej informacji na temat ostatnich zmian w systemie zarządzania magazynem w IAI-Shop.com znajdziesz na stronach poświęconych systemowi WMS w sklepach internetowych