Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog edu
IdoSell

Rewolucja w prawie konsumenckim od 1 stycznia 2023 r. - co należy zmienić w regulaminie e-sklepu? [FAQ po webinarze IdoSell]

W nowym roku 2023 wprowadzone zostały dyrektywy dotyczące umów sprzedaży towarów (tzw. Sales of goods directive - DSG) oraz umów o dostarczenie treści i usług cyfrowych (Digital content directive - DCD). Wiążą się one z szeregiem zmian w prawie konsumenckim, a przepisy dotyczą każdego braku zgodności towaru z umową.

FAQ po webinarze

Podczas webinaru omówiliśmy zagadnienia dotyczące zmian z radcą prawnym grupy IAI, Rafałem Malujdą, który odpowiedział na najważniejsze pytania, jakie padły podczas spotkania. Zapoznaj się z nimi i sprawdź, czy twój e-commerce jest przystosowany do zmian wprowadzonych w prawie.

  • Q: Jak wygląda sytuacja w przypadku prowadzenia sklepu na różnych rynkach? Czy wystarczy przetłumaczyć polski regulamin, czy zalecane jest zlecenie przygotowania oddzielnych regulaminów na każdy rynek?

[RM]: To zależy od działania na danym rynku. Jeżeli jesteśmy sklepem z Polski, to nasz regulamin powinien być zgodny z prawem w Polsce i strony mogą umówić się, że prawem właściwym dla umowy będzie prawo polskie. Aczkolwiek odbiorca będący konsumentem może liczyć na ochronę przepisów, które obowiązują w miejscu jego pobytu. Takie rozwiązania obowiązują w Unii Europejskiej i dzięki temu minimalny poziom ochrony konsumenta jest co do zasady wszędzie taki sam.

[RM]: Tak, IdoSell dostosowało swoje regulaminy wzorcowe dla sklepów.

  • Q: Producent czy sprzedawca ma gwarantować usługę cyfrową do produktów "smart"?

[RM]: Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność takiego produktu z umową. Jeżeli dodatkowo producent udziela na niego gwarancji - ochrona konsumenta ma szerszy zakres.

  • Q: Czy komunikaty i szczegółowe informacje są tylko do usług cyfrowych, czy do handlu online również?

[RM]: Te elementy dotyczą zarówno towarów, jak i usług.

  • Q: Jeśli sprzedajemy coś z wyprzedaży np. z uszkodzeniem, czy wymagany jest dodatkowy check-box, że klient przyjmuje to do akceptacji, czy wystarczy mieć to tylko w opisie?

[RM]: Klient powinien fakt zakupu towaru z defektem zaakceptować - może to zrobić na różne sposoby, np. poprzez akceptację check-boxa.

  • Q: Czy odpowiedzialność za wady ma jakąś hierarchię? Co najpierw w handlu online?

[RM]: Sprzedawca jest zobowiązany do reakcji na zgłoszenie każdej wady. Co do zasady, jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową lub nie doprowadził do tego stanu. Brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową; brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości naprawy lub wymiany.

  • Q: Jaki pakiet danych należy zmienić w regulaminie?

[RM]: Wszystko zależy od konkretnego regulaminu, rodzaju towarów - na pewno należy co najmniej dokonać zmian w procedurze reklamacji (pamiętajmy - obecnie na reakcję w zakresie reklamacji mamy tylko 14 dni!) oraz w opisie uprawnień przysługujących konsumentowi. Warto również, chociażby zgrubnie opisać przysługujące konsumentowi uprawnienia, żeby unikać dodatkowych pytań.

Na pytania odpowiadał prelegent webinaru IdoSell - Rafał Malujda, radca prawny i rzecznik patentowy w Grupie IAI, który specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i w prawie nowych technologii, w tym RODO. Zarządza kancelarią malujda.pl, która wspiera m.in. sklepy internetowe i dostawców contentu przy tworzeniu regulaminów i ekspansji na rynki zagraniczne. 

Powiązane treści