Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog edu
IdoSell

Reklamy Google od IdoSell - Zarabiaj wielokrotnie więcej na reklamach w Google - case study

Czym jest usługa Reklam Google od IdoSell?

W ramach bliskiej współpracy IAI i Google powstała usługa Reklam Google od IdoSell, która zarządza automatycznie, w sposób optymalny stawkami za kliknięcie w reklamę oraz kieruje wysokiej jakości ruch wprost do sklepów internetowych IdoSell. Ta innowacyjna usługa zastępuje człowieka w procesie generowania ofert Google PLA i Remarketingu. Z Reklam Google od IdoSell mogą korzystać sklepy internetowe, które chcą uzyskać większą sprzedaż przy zachowaniu stosunkowo niskiego nakładu kosztów. W IAI wielokrotnie udowadnialiśmy, że potrafimy mierzyć się z najbardziej ambitnymi tematami, wdrażając na masową skalę, w przystępnej cenie to co było niedostępne dla średnich sklepów internetowych.

Dowiedz się więcej o usłudze Reklam Google od IdoSell

panel_baner_ads - panel_baner_ads


Case Study klienta który w przeszłości samodzielnie korzystał z reklam PLA

Jeżeli w przeszłości korzystałeś z reklam PLA lub korzystasz z nich obecnie wiesz, że Google Shopping może być doskonałym źródłem konwersji dla Twojego sklepu. Przygotowaliśmy dla Ciebie case study jednego z naszych klientów, który tak jak Ty korzystał z PLA w ramach własnych działań sprzedażowo-marketingowych, ale zdecydował się na przejście na Reklamy Google od IdoSell. Prezentowane efekty kampanii możesz zestawić z własnymi, których podsumowanie znajdziesz w panelu administracyjnym w sekcji:

RAPORTY I FINANSE > ANALIZA KONWERSJI I OPŁACALNOŚCI

Jak interpretować dane i oceniać wyniki działań PLA

Opracowane dane skoncentrowaliśmy na dwóch wskaźnikach. Pierwszym z nich jest poziom zwrotu z wydatków reklamowych (ROAS). Konwersja jest najbardziej uniwersalnym wskaźnikiem skuteczności dla każdego przedsiębiorcy, ale jej wartość oraz liczba zależy w dużej mierze od podjętej inwestycji. Dzięki wykorzystaniu wskaźnika ROAS, możesz swobodnie zestawiać opisane przez nas poziomy zwrotu konwersji z efektami własnych działań, które podejmiesz w swoim sklepie.

Drugim wskaźnikiem jest poziom udziału konwersji w przychodzie, który wskazuje na to jak wartościowym źródłem konwersji jest oceniane źródło sprzedażowe lub marketingowe. Poziom udziału konwersji w przychodzie jest bardzo dobrym wskaźnikiem podczas analizy skuteczności podjętych działań w ujęciu całego marketingu czy sprzedaży. Wskazuje przede wszystkim na to, jaką wartość dla całego biznesu ma badane źródło pozyskiwania konwersji.

Klientów korzystających z usługi Reklam Google od IdoSell na potrzeby tego artykułu podzieliliśmy na dwie grupy. Pierwsza z nich to klienci, którzy w przeszłości korzystali z kampanii produktowych Google Ads i w ramach własnych działań, z sukcesami lub bez, konfigurowali reklamy. Drugą grupą klientów są ci, którzy nie korzystali wcześniej z PLA i Reklam Google od IdoSell jest dla nich pierwszym spotkaniem z Google Shopping.


Udział konwersji reklam PLA w przychodach całościowych

Punktem odniesienia w zestawieniu danych klienta są dane za równoległy okres poprzedzający - czyli dane od stycznia do sierpnia za rok 2017 (przed przystąpieniem do Reklam Google od IdoSell) oraz 2018 (po przystąpieniu do usługi). Zestawienie porównywanych okresów pozwala wykluczyć element sezonowości z oceny efektów.

IAI_ADS_case_PLA - IAI_ADS_case_PLA

Klient już w pierwszym miesiącu po dołączeniu do Reklam Google od IdoSell osiągnął poziom udziału PLA w przychodach całościowych, którego nie udało się mu do tej pory osiągnąć samodzielnie, a wynosił on 9,80%. Od pierwszego miesiąca udział PLA w przychodach klienta stale rośnie, z pominięciem piątego miesiąca w którym zachodzi zauważalna sezonowość (spadek zarówno w 2017 i 2018 roku).

IAI_ADS_case_PLA_chart - IAI_ADS_case_PLA_chart

Największą różnicę w udziale PLA klient zanotował w czerwcu, kiedy udział wygenerowany przez IAI Ads osiągnął poziom wyższy o ponad 14 punktów procentowych. W najsilniejszym dla klienta okresie (lipiec) reklamy generowane przez Reklamy Google od IdoSell osiągnęły niemal 20%, co daje ponad 3 krotny wzrost w stosunku do poprzedniego roku.

W ujęciu całościowym wykorzystywania Reklam Google od IdoSell, klient osiągnął wyniki wielokrotnie wyższe niż w roku poprzedzającym, podnosząc w ten sposób wartość kampanii produktowych w Google Ads w swoim biznesie aż pięciokrotnie. Jednocześnie, wartość innych kluczowych źródeł takich jak: wejścia bezpośrednie, Facebook czy Google Search, nie uległa zmianie, a przychód całościowy klienta zwiększył się o ok.20%.

Zwrot z wydatków reklamowych (ROAS)

Poziom zwrotu z wydatków reklamowych to wskaźnik, który możliwie uniwersalnie przedstawia realną wartość poniesionych inwestycji. ROAS pozwala ocenić poziom zwrotu (wielokrotność) w stosunku do jednostki inwestycji - czyli zainwestowanej kwoty. Ze względu na wrażliwy charakter danych o poziomie inwestycji, w naszym zestawieniu pojawia się wartość jednej jednostki poziomu inwestycji, co jest równoznaczne z pewną kwotą X jaką klient zainwestował w reklamę. Wskaźnik ROAS przedstawia poziom zwrotu w stosunku do tej jednostki co oznacza, że niezależnie od tego jaką dokładnie kwotę zainwestował klient, zwrot z reklam wynosił wskazaną wartość ROAS.

IAI_ADS_case_ROAS - IAI_ADS_case_ROAS

Wskaźnik ROAS najlepiej zestawiać z własnymi statystykami w panelu Google AdWords. Wyliczenie wskaźnika jest bardzo proste i polega na podzieleniu kwoty zwrotu przez kwotę inwestycji. Wskaźnik ROAS wyliczany przez IAI w ramach usługi Reklamy Google od IdoSell jest liczony z kwot NETTO (zwrot netto / koszt netto = ROAS) - dlatego zwracamy uwagę na uwzględnienie tego we własnych kalkulacjach. Jeżeli Twoimi kampaniami AdWords zajmuje się zewnętrzna firma, poproś o wykaz zawierający zwrot oraz zainwestowaną kwotę - te dwie wartości pozwolą Ci wyliczyć wskaźnik ROAS.

Przykład reprezentatywny: Przy założeniu wartości inwestycji na poziomie 100 000 zł netto (sto tysięcy złotych netto), klient osiągnął średnio 1 200 000 zł netto (jeden milion dwieście tysięcy złotych netto) w postaci wartości zamówień, na przestrzeni badanych 7 miesięcy uczestnictwa w Reklamach Google w IdoSell.

IAI_ADS_case_ROAS_chart - IAI_ADS_case_ROAS_chart

Istotną częścią zaprezentowanych danych jest fakt, że klient w całym badanym okresie nie zszedł poniżej wartości 10, co oznacza że nie wygenerował w postaci zamówień mniej niż dziesięciokrotność inwestycji jaką podjął w danym miesiącu.

Warto pamiętać, że poziom wskaźnika ROAS jest bezpośrednio skorelowana z wartością inwestycji. Z obserwacji efektów klientów oraz własnych doświadczeń wiemy, że większe budżety, dają lepsze efekty i pozwalają osiągać dużo wyższe wyniki.

Jeżeli masz problem z interpretacją własnych danych i chciałbyś je skonsultować, skontaktuj się z naszym działem Supportu. Chętnie pomożemy Ci wyliczyć wskaźnik ROAS dla Twoich kampanii i podpowiemy najlepsze rozwiązania reklamowe dla Twojego sklepu.

Gwarantowany poziom rentowności

Wiemy, że wielu klientów którzy osiągają zadowalające wyniki w ramach własnej konfiguracji PLA obawia się przejścia na nowy i innowacyjny system, który działa w oparciu o zautomatyzowane algorytmy. System Reklam Google od IdoSell został zaprojektowany w sposób możliwe wykluczający starty klienta i działa w oparciu o konfigurację, nad którą klient ma pełną kontrolę.

Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa budżetów naszych klientów wprowadziliśmy tzw. Gwarantowany poziom rentowności. Każdy klient ustala jaki procent z kwoty netto sprzedanych w reklamach towarów możemy przeznaczyć na koszty kliknięć w Adwords. Gwarancja powoduje, że w przypadku, gdy wydamy określoną kwotę netto na kliknięcia, a koszty kliknięć w reklam przewyższą poziom gwarantowanej rentowności to IAI S.A. pokrywa nadwyżkę ze środków własnych.

Inwestując w proces gwarancji własne środki zapewniamy, że jesteśmy przekonani o skuteczności systemu Reklamy Google od IdoSell i bierzemy za niego pełną odpowiedzialność.


Podsumowanie i wnioski

  • Udział konwersji ze źródeł Google wzrósł o średnio 10 pkt procentowych po przejściu klienta na Reklamy Google od IdoSell w stosunku do poprzedzającego równoległego okresu.
  • Wartość konwersji ze źródeł Google wzrosła 6x (sześciokrotnie) po przejściu klienta na Reklamy Google od IdoSell w stosunku do poprzedzającego równoległego okresu.
  • Zwrot z wydatków reklamowych (ROAS) po przejściu klienta na Reklamy Google od IdoSell wynosi ponad 12 (dwunastokrotność) co oznacza, że klient inwestując X zł uzyskuje 12X zł w postaci konwersji. Jednocześnie poziom zwrot z wydatków reklamowych w całym okresie uczestnictwa klienta w programie Reklamy Google od IdoSell nie zszedł poniżej progu wynoszącego 10.
  • Klient zabezpieczył swoje budżety wskazując procentowy poziom inwestycji z uzyskanych przychodów. Dzięki temu jego zarobki były zabezpieczone i system nie inwestował więcej niż określona przez klienta wartość procentowa.

W jaki sposób dołączyć do Reklam Google od IdoSell?

Aby uruchomić Reklamy Google od IdoSell w swoim sklepie skontaktuj się z działem Supportu telefonicznie lub poprzez system komunikatów. Twoje zgłoszenie trafi do specjalnego zespołu zajmującego się klientami IAI Ads który przeprowadzi Cię przez wszystkie kroki i przedstawi Ci możliwości naszej usługi.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące usługi również zapraszamy do kontaktu z działem Supportu. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania i wyjaśnimy działanie usługi Reklamy Google od IdoSell. Możemy również przeanalizować Twoje wyniki i na ich podstawie zaproponować Ci nasze rozwiązania.

Zamów usługę Reklamy Google od IdoSell

Powiązane treści