Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog edu
IdoSell

Krajowy System e-Faktur (KSeF): Co dla merchantów oznacza przesunięcie daty wdrożenia?

Ministerstwo Finansów przesunęło termin obligatoryjnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Fakturowanie w KSeF na pewno nie będzie obowiązkowe w 2024 roku. Co ta informacja oznacza dla merchantów? Kiedy korzystanie z platformy będzie obligatoryjne? Jak działa KSeF i jakie są wyjątki? Sprawdź kompleksowy poradnik od IdoSell i bądź gotowy na wejście w życie nowych przepisów.

KSeF - przesunięcie terminu

Czym jest Krajowy System e-Faktur (KSeF)?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to platforma rządowa, która służy do wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych drogą elektroniczną. System jest już dostępny dla podatników od 2022 roku, jednak nie ma jeszcze charakteru obligatoryjnego.

Faktury ustrukturyzowane można wystawiać za pomocą bezpłatnych narzędzi, które udostępni Ministerstwo Finansów (czyli niejako w samym KSeF) lub przy użyciu programów komercyjnych (w tym przypadku najlepiej sprawdzić, czy integracja takiego programu zapewni możliwość korzystania ze wszystkich niezbędnych formalności KSeF).

W Krajowym Rejestrze e-Faktur będzie można wystawiać i pobierać:

 • faktury VAT
 • faktury bez VAT
 • faktury VAT marża
 • faktury VAT RR
 • faktury do paragonu
 • faktury zaliczkowe
 • faktury końcowe
 • faktury korygujące

Co przesunięcie wdrożenia KSeF znaczy dla merchantów?

19 stycznia 2024 roku Ministerstwo Finansów poinformowało, że termin obowiązkowego korzystania z KSeF jest przesunięty. KSeF miał zostać wprowadzony w Polsce 1 lipca 2024 roku.

Przesunięcie terminu oznacza, że fakturowanie w KSeF na pewno nie będzie obowiązkowe w 2024 roku. Nowa data nie jest jeszcze znana. Ministerstwo Finansów zleci audyt informatyczny dotyczący KSeF i dopiero wówczas wskaże nowy termin wdrożenia systemu.

Dlaczego KSeF został przesunięty? Jak powiedział Minister Finansów Andrzej Domański - resort zdiagnozował błędy, które uniemożliwiają wprowadzenie obligatoryjnego KSeF w zakładanym terminie. Dlatego podjął decyzję o przeprowadzeniu zewnętrznego audytu informatycznego, którego wyniki będą podstawą do wskazania nowego terminu.

Według Krajowej Administracji Skarbowej KSeF powinien zabezpieczać możliwość działania również podczas błędów czy problemów informatycznych. Przedsiębiorcy muszą mieć komfort prowadzenia działalności gospodarczej i pewność, że wystawione faktury trafią do systemu. Dlatego system musi działać bezbłędnie.

Przypominamy, że od stycznia 2022 roku merchanci mogą korzystać z KSeF dobrowolnie, jako jedna z dopuszczalnych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i elektronicznych. Dlatego nie musisz czekać z wprowadzeniem fakturowania w KSeF w swoim biznesie do momentu wejścia w życie nowych przepisów.

KSeF w IdoSell

W IdoSell umożliwiamy merchantom generowanie dokumentów sprzedaży bezpośrednio w naszym wewnętrznym systemie. Aktualnie pracujemy nad rozbudową systemu o możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Rejestrze e-Faktur (KSeF). Dzięki temu, w momencie wejścia w życie obligatoryjnego przetwarzania faktur w KSeF, IdoSell będzie na to gotowe.

W chwili wprowadzenia obowiązkowego KSeF faktury będę generowane przez system Ministerstwa Finansów. IdoSell będzie przekazywał jedynie specyfikację (wersję roboczą) takiego dokumentu, pobierał potwierdzenie wystawienia takiej faktury przez KSeF oraz umożliwiał wygenerowanie jej wizualizacji.

Fakturowanie w KSeF – kiedy nie jest obowiązkowe


Obowiązkowe korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur nie będzie dotyczyło kilku sytuacji wystawiania faktur:

 • przez podatnika, który nie posiada siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski;
 • przez podatnika, który nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium Polski, ale który posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności nie uczestniczy w dostawie towarów lub świadczeniu usług, dla których wystawiono fakturę;
 • przez podatnika, który korzysta z procedur szczególnych (OSS, IOSS czy procedura w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego), które dokumentują czynności rozliczane w tych procedurach;
 • na rzecz nabywcy towarów lub usług, który jest osobą fizyczną i nie prowadzi działalności gospodarczej (tzw. faktury konsumenckie B2C);
 • w przypadku odpowiednio udokumentowanych dostaw towarów lub świadczenia usług, określonych w przepisach, które wyda Minister Finansów w postaci rozporządzenia.

W powyższych przypadkach podatnik wystawia faktury elektroniczne lub papierowe, zaś w dwóch pierwszych sytuacjach mogą to być również faktury ustrukturyzowane.

Jak korzystać z KSeF: Praktyczne informacje

Dotychczas to podatnik określał sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Zgodnie z nowymi przepisami, te wszystkie cechy faktury ma gwarantować KSeF. Dopiero w przypadku faktur, które nie są objęte KSeF, będzie musiał zrobić to podatnik.

Fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur, a będzie się ją uznawało za otrzymaną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur w dniu przydzielenia w tym systemie numeru identyfikującego tę fakturę (tzw. „numer” KSeF).

Z czego składa się numer KSeF?

KSeF to unikalny numer, który identyfikuje fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Składa się z następujących elementów:

KSeF

Kary za brak wystawiania faktur w KSeF

Jeżeli podatnik wbrew obowiązkowi nie wystawi faktury ustrukturyzowanej w KseF, naczelnik urzędu skarbowego w drodze decyzji nałoży na podatnika karę pieniężną w wysokości do 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze wystawionej poza KSeF, a w przypadku faktury bez wykazanego podatku – karę pieniężną w wysokości do 18,7% kwoty należności ogółem wykazanej na fakturze wystawionej poza KSeF.

Karę pieniężną podatnik powinien uiścić bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o nałożeniu tej kary.

Powiązane treści