Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog edu
IdoSell

Dyrektywa plastikowa w e-commerce. O czym powinni pamiętać merchanci?

W poniższym artykule dowiesz się czym jest dyrektywa plastikowa i jak wpływa na e-commerce. Sprawdź, które produkty są objęte Dyrektywą SUP, jak nowe ustalenia wpłyną na poszczególne branże e-commerce, jakie obowiązki mają e-sprzedawcy i jakie są przykłady w praktyce.

Dyrektywa plastikowa w e-commerce. O czym powinni pamiętać merchanci?

Czym jest dyrektywa plastikowa i jak wpływa na e-commerce?

Dyrektywa Single Use Plastic, tzw. dyrektywa plastikowa, ma na celu ograniczenie zużycia jednorazowych produktów plastikowych i zmniejszenia zanieczyszczenia plastikiem w środowisku. Dyrektywa ta obejmuje różne produkty jednorazowe, takie jak słomki, sztućce, talerze, kubki i inne artykuły jednorazowego użytku wykonane z plastiku.

Przepisy Dyrektywy Plastikowej wchodzą w życie sukcesywnie. Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują kolejne ustalenia, które dotyczą pobierania dodatkowej opłaty od kupujących. Z kolei w lipcu 2024 roku zaczną obowiązywać następne regulacje, które będą nakładały na e-sprzedawcę obowiązek zapewnienia opakowań alternatywnych oraz nakaz przymocowania zakrętek i wieczek wykonanych z tworzyw sztucznych do opakowań na napoje.

Dyrektywa plastikowa przewiduje obowiązek informowania konsumentów o szkodliwości wpływu plastiku na środowisko. Informacje powinny być czytelnie oznakowane na opakowaniu produktu. Taki obowiązek dotyczyć będzie np.: podpasek higienicznych, tamponów i ich aplikatorów, chusteczek nawilżanych, wyrobów tytoniowych z filtrami zawierającymi tworzywa sztuczne, kubków na napoje.

Jakie skutki dla e-commerce niesie dyrektywa plastikowa?

Nowe przepisy wprowadzają opłatę za niektóre produkty jednorazowe, które będą wydawane klientom. Chodzi np. o opakowania, w których serwowane są napoje czy żywność. Sprzedawca sklepu internetowego, w którym są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, jest zobowiązany do pobrania opłaty od użytkownika końcowego, które te produkty nabywa.

Od lipca 2024 roku, merchanci będą musieli zapewnić dostępność opakowań wielokrotnego użytku lub opakowań alternatywnych do produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Będą musiały być one wytworzone z materiałów innych niż tworzywa sztuczne, w tym innych niż tworzywa sztuczne ulegające biodegradacji.

Opłata jest pobierana od użytkowników końcowych, czyli klientów e-sklepu. Konsument ma wykorzystać opakowanie na potrzeby własne, bez dalszej odsprzedaży. Będzie musiał to potwierdzić np. w komentarzu do zamówienia lub e-mailem. Opłatę konsumencką jest wtedy doliczana obowiązkowo do każdego zamówienia. Wysokość opłat kubki na napoje, w tym ich pokrywki i wieczka wynosi 0,20 zł netto, z kolei na pojemniki na żywność – 0,25 zł netto.

Jakie produkty są objęte dyrektywą plastikową?

Do produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych zaliczamy:

  • kubki na napoje, w tym ich pokrywki i wieczka;
  • pojemniki na żywność, w tym pojemniki takie jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowane w celu umieszczania w nich żywności, która jest: przeznaczona do bezpośredniego spożycia (na miejscu lub na wynos), zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika oraz

gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie.

'''Co powyższe przepisy mogą znaczyć dla twojego sklepu? Jeżeli w swoim sklepie internetowym sprzedajesz plastikowe naczynia i sztućce, gotowe potrawy (niekoniecznie podgrzane) w plastikowych opakowaniach albo zajmujesz się dietą pudełkową online – na pewno powinieneś zainteresować się tymi przepisami.

Jakie są obowiązki wynikające z dyrektywy plastikowej dla e-sklepów?

Sprzedawcy są zobowiązani do wnoszenia pobranej opłaty na odrębny rachunek bankowy, który jest prowadzony przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce jej pobrania, w terminie do dnia 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy opłata.

Dodatkowo merchanci muszą prowadzić ewidencję liczby nabytych i wydanych użytkownikom końcowym ww. produktów SUP, które są opakowaniami w danym roku kalendarzowym (oddzielnie dla każdej jednostki handlowej/gastronomicznej) i przechowywanie jej przez 5 lat.

Dyrektywa plastikowa w e-commerce w praktyce. Przykłady

Przepisy Dyrektywy Plastikowej są jeszcze niedookreślone, co oznacza, że pojawia się w tym obszarze coraz więcej interpretacji.

Przykład 1. Urząd marszałkowski uznał, że sprzedawca, który w swojej ofercie ma kubki wykonane w całości lub w części z tworzyw sztucznych i sprzedaje je głównie detalistom, musi ustalić, czy stroną transakcji jest odbiorca końcowy (czyli nabywający produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na potrzeby własne, bez zamiaru dalszej odsprzedaży). Jeśli tak, merchant powinien pobierać opłatę produktową.

Przykład 2. Kolejny przedsiębiorca, który zgłosił się do urzędu marszałkowskiego, wskazał, że zgodnie ze znowelizowanymi przepisami opłatę produktową uiszcza się, gdy można jeść lub pić bezpośrednio z opakowań. Produkty, które on oferuje w systemie pudełkowym, należy jednak podgrzać przed zjedzeniem. Urząd wskazał, że zgodnie z Wytycznymi Komisji oraz art. 12 dyrektywy takie pojemniki na żywność często pozostawia się w miejscach do tego nieprzeznaczonych ze względu na ich pojemność lub rozmiar. Ten przedsiębiorca zatem ma pobierać opłatę produktową.

W przypadku braku przestrzegania tych przepisów, przedsiębiorcy mogą narazić się na karę od 500 do 20 000 zł, którą może nałożyć Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej.

Powiązane treści