Instrukcja obsługi aplikacji Kamsoft Bridge: Przywracanie ustawień programu

Kamsoft Bridge umożliwia przywracanie ustawień na podstawie konfiguracji zapisanej w panelu IdoSell. Poniżej prezentujemy mechanizm działania oraz dokładną instrukcję w jaki sposób przywrócić ustawienia programu Kamsoft Bridge.

Działanie mechanizmu zapisu i przywracania ustawień programu

Uruchomiony program Kamsoft Bridge raz na dobę zapisuje w chmurze IdoSell swoją konfiguracje, przy czym liczba przechowywanych konfiguracji ograniczona jest do 20 ostatnio zapisanych. Dostęp dla użytkowników do zapisanych plików konfiguracji, możliwy jest w panelu IdoSell poprzez stronę Aplikacje pomocnicze\Kamsoft Bridge. Zapisane konfiguracje przypisane są do konkretnej subskrypcji programu Kamsoft Bridge.

IAI Shop.com. Ido Sell, IAI Kamsoft Integrator, KS AP-APTEKA

Użytkownik panelu może pobrać wybrany plik konfiguracji i zapisać na swoim dysku lokalnym, w celu późniejszego przywrócenia ustawień w programie.

Przywracanie ustawień programu Kamsoft Bridge

Krok 1. Pobierz potrzebną konfigurację z panelu sklepu i zapisz na swoim dysku lokalnym. Kliknij na link Pobierz plik i zapisz plik w wybranej lokalizacji.

IAI Shop.com. Ido Sell, IAI Kamsoft Integrator, KS AP-APTEKA

Krok 2. W aplikacji Kamsoft Bridge wybierz pozycję menu Przywróć konfigurację programu

Kamsoft Bridge - główne okno aplikacji

Pamiętaj! Aby przywrócić ustawienia musisz najpierw zatrzymać usługę Kamsoft Bridge.

Krok 3. Wskaż zapisany w Krok 1. plik konfiguracji

Krok 4. Potwierdź przywrócenie konfiguracji programu, konieczne będzie ponowne uruchomienie programu. Dla zwiększenia bezpieczeństwa całej operacji, poprzednia konfiguracja zostanie zapisana w pliku na dysku lokalnym użytkownika.

IAI Shop.com. IdoSell, IAI Kamsoft Integrator, IdoSell Kamsoft Bridge, KS AP-APTEKA