Instrukcja obsługi aplikacji Kamsoft Bridge: Eksport towarów z programu KS-Apteka oraz ich import do panelu IdoSell

Poniżej prezentujemy krótką instrukcję, która przedstawia, jak szybko wyeksportować wszystkie towary z programu KS-Apteka za pomocą Kamsoft Bridge i zaimportować je do panelu sklepu IdoSel za pomocą programu Downloader.

W celu uruchomienia synchronizacji, która wygeneruje ofertę możliwą do wgrania do panelu sklepu IdoSell powinieneś w module KS-APW45 wywołać menu Komunikacja –> Aktualizuj ofertę sklepu internetowego. By dane zostały przesłane prawidłowo usługa Kamsoft Bridge musi być aktywna (włączona), a w opcjach aktualizacji musisz zaznaczyć (włączyć) pole „Informacje o firmie”.

Przy każdym uruchomieniu tej aktualizacji tworzona jest oferta w formacie IOF zawierająca informacje o wszystkich eksportowanych towarach, ich stanach oraz cenach. Na jej podstawie korzystając z aplikacji Downloader możesz zarówno wgrywać do nowe jak i aktualizować już istniejące towary w panelu IdoSell swojej apteki internetowej.

Generując ofertę w programie KS-Apteka przy uruchomionej usłudze w aplikacji pomocniczej Kamsoft Bridge włączona aplikacja Downloder sama wykrywa nową ofertę.

Po dodaniu oferty, będziesz musiał ustawić odpowiednie mapowania dla kategorii z programu KS-Apteka, by towary z wybranej kategorii zostały wysłane lub zaktualizowane w panelu sklepu IdoSell.

W oknie Przetwarzania towarów, możesz również ustawić, aby do cen towarów z wybranej kategorii dodawana była określona marża.

W zakładce Magazyny powinieneś zaznaczyć magazyn z wygenerowanej Oferty oraz przypisać go do wybranego magazynu w panelu IdoSell, do którego przesyłane mają być stany magazynowe.

W dalszym kroku powinieneś także przypisać rozmiary, wybrać producentów, jacy mają być synchronizowani oraz przypisać jednostki miar.Po powyższej konfiguracji, pierwsze uruchomienie synchronizacji doda towary z programu KS-APTEKA do panelu sklepu IdoSell . Każde następne uruchomienie synchronizacji w Downloaderze zaktualizuje dane w towarach jeżeli w wygenerowanej ofercie z programu KS-Apteka uległy one zmianie, a także doda również nowe towary, jakie pojawiły się w bazie programu KS-Apteka