Profile ustawień aukcji i ich obsługa w sklepie internetowym IAI-Shop.com

Najczęściej zadawane pytania dotyczące profili ustawień aukcji.

Co to jest profil ustawień aukcji i jakie daje korzyści?

Profil ustawień aukcji to zbiór ustawień dotyczących wystawiania aukcji. Pozwala on na wystawienie aukcji, bez konieczności przechodzenia przez poszczególne kroki Kreatora wystawiania aukcji. Dzięki temu zaoszczędzisz sporo czasu. Używanie profili ustawień aukcji daje Ci także kontrolę nad wystawianiem aukcji - ustawienia wystawianych aukcji z użyciem profilu przechowywane są w jednym miejscu (SPRZEDAŻ / Aukcje internetowe / Profile ustawień aukcji), dzięki możesz szybko je przejrzeć i ewentualnie zmodyfikować.

Wystarczy zdefiniować profil ustawień aukcji, aby móc wystawiać z jego pomocą nieograniczoną liczbę aukcji.

Jak wystawić towar, korzystając z profilu ustawień aukcji?

W pierwszej kolejności należy upewnić się, czy:

 • w panelu jest dodany co najmniej jeden profil ustawień aukcji dla serwisu, na który chcesz wystawić towar,
 • jest przypisana kategoria serwisu aukcyjnego do towaru, który chcesz wystawić.

Aby wystawić towar na aukcję, należy:

 1. z poziomu edycji towaru (bądź z listy towarów) odszukać Aukcje internetowe,
 2. wybrać serwis aukcyjny,
 3. kliknąć Wystaw dla rozmiaru, który chcesz wystawić - wyświetli się okno Lista dostępnych profili ustawień,
 4. teraz możesz zdecydować czy chcesz:
  • wystawić aukcję normalnie (wykonując poszczególne kroki tworzenia aukcji),
  • wystawić aukcję, korzystając z profilu ustawień aukcji - wybierając profil z rozwijanej listy,
  • dodać nowy profil ustawień aukcji i wystawić aukcję z jego użyciem.

Po wybraniu profilu z rozwijanej listy pojawi się okno z podglądem jego ustawień. Z tego poziomu możesz zobaczyć, z jakimi ustawieniami zostanie wystawiona aukcja, oraz ustalić liczbę produktów do wystawienia.

Jeżeli jesteś pewien wszystkich ustawień, kliknij Wystaw aukcję. Jeżeli jakieś ustawienie Ci nie odpowiada, przejdź do edycji profilu ustawień, zmień ustawienia i jeszcze raz rozpocznij wystawianie towaru.

Możesz także przejść przez kroki Kreatora wystawiania aukcji i w Kroku 6. zapisać nowy szablon aukcji, który później będzie przez Ciebie wykorzystywany.

Jeżeli wszystkie informacje potrzebne do wstawienia aukcji będą kompletne i prawidłowe, aukcja zostanie wystawiona. Po udanym wystawieniu wyświetli się okienko z podsumowaniem i linkiem do aukcji.

Czy mogę dowolnie zmieniać ustawienia dla profilu ustawień aukcji?

Tak, jednak miej na uwadze, że jakakolwiek zmiana ustawień wpłynie na aukcje, które korzystają z tego profilu. Przy ich wznowieniu, wszelkie ustawienia zostaną na nowo odczytane z profilu - zgodnie z nowymi wytycznymi.

Czy mogę przypisać profil ustawień aukcji do sklepu lub serwisu aukcyjnego? Czy mogę zmienić te przypisania?

Tak, profil zostanie automatycznie przypisany do sklepu i serwisu aukcyjnego w momencie zapisywania/dodawania profilu ustawień w Krok 6 tworzenia aukcji - zostanie przypisany sklep, z którego jest wystawiana aukcja, i serwis aukcyjny, na którym ją wystawiasz.

Jeżeli dodajesz profil ustawień, będąc w SPRZEDAŻ / Aukcje internetowe / Profile ustawień aukcji, profil zostanie przypisany do sklepu i serwisu, który został wybrany podczas przechodzenia do listy profili.

Nie ma możliwości, aby zmienić przypisania dla utworzonych profili aukcji - są one ustawione na stałe.

Jak dodać profil ustawień aukcji?

Profil ustawień aukcji możesz dodać na trzy sposoby:

 • Przechodząc do SPRZEDAŻ / Aukcje internetowe / Profile ustawień aukcji, a następnie klikając Dodaj nowy profil.
 • Będąc w edycji towaru, klikając Wystaw przy danym rozmiarze - pojawi się toplayer. Można wybrać jeden ze zdefiniowanych już profili, wystawić towar z użyciem klasycznego kreatora oraz dodać nowy profil ustawień aukcji.
 • Podczas normalnego wystawiania aukcji. Podczas dodawania profilu ustawień aukcji, zdefiniowane przez Ciebie ustawienia podane w procesie tworzenia aukcji będą zapisane do profilu ustawień aukcji. Aby dodać profil, przejdź przez poszczególne kroki tworzenia aukcji i zatrzymaj się na Kroku 6. Uaktywni się przycisk pozwalający zapisać profil ustawień aukcji - kliknij na niego, jeżeli chcesz zapisać profil na podstawie zdefiniowanych we wcześniejszych krokach ustawień. Pojawi się okienko do wpisania nazwy dla profilu (jest to nazwa używana tylko na potrzeby panelu administracyjnego). Podaj nazwę i kliknij OK. Profil zostanie zapisany.

W jakiej kategorii serwisu aukcyjnego zostanie wystawiony towar, gdy używam profilu ustawień aukcji?

Towar zostanie wystawiony w serwisie aukcyjnym w kategorii, która została przypisana dla tego serwisu w edycji towaru. Parametry kategorii, które zostały zaznaczone przy przypisaniu, również zostaną wzięte pod uwagę przy wystawianiu.

Rada: Zadbaj o to, aby poprawnie zdefiniować wszystkie ustawienia podczas tworzenia aukcji.