Moduł automatyzujący ustawianie kategorii i parametrów dla serwisów Allegro oraz eBay

Jak uruchomić mechanizm?


W celu skorzystania z nowego modułu przejdź do menu SPRZEDAŻ/ Aukcje internetowe/ Automatyzacji procesów dla serwisów aukcyjnych i włącz opcję Uzupełniaj kategorie i parametry aukcyjne na podstawie Kategorii IAI oraz przypisanych do towaru parametrów sklepowych.

Konfiguracja automatu - Konfiguracja automatu do parametrów

Moduł stanie się aktywny i widoczny w sekcji Aukcje internetowe (korzystanie z modułu w starszej wersji karty towaru nie jest możliwe). Od razu po uruchomieniu system zacznie weryfikować, które z dostępnych w towarze parametrów może zastosować jako wartość dla parametru aukcyjnego.

Jak sprawdzić proponowane dopasowania?


Mechanizm opiera się na inteligentnym porównywaniu i dopasowaniu parametrów towaru z cechami wymaganymi dla serwisów zewnętrznych. W przypadku, gdy zajdzie potrzeba sprawdzenia lub zmiany dopasowanych wartości, można tego dokonać z poziomu zakładki Aukcje na karcie towaru.

MOduł podpowiadania parametrow - MOduł podpowiadania parametrow

Dopsowane przez moduł parametry zaznaczone są ramką. Możemy je potwierdzić wybierając Zapisz na karcie towaru. Nie jest to jednak konieczne by sam mechanizm zadziałał w tle.

Jak ustawić własne powiązania między parametrami?


W przypadku, gdy towar posiada parametr nieodpowiadający temu po stronie serwisu zewnętrznego, możesz samodzielnie wskazać na inny, dostępny w produkcie. Za pomocą opcji użyj inny istniejący parametr / cechę ustalisz indywidualnie jaki parametr połączyć z danym polem Allegro czy eBay.

indywiudalne mapowanie - indywiudalne mapowani

Po zapisaniu utworzone zostanie powiązanie, które funkcjonuje w obrębie danej kategorii. Dzięki temu łatwiej dopasujesz już używane w panelu parametry do nazw stosowanych w serwisach aukcyjnych.

Z jakich cech towaru możemy skorzystać?


Stosując indywidualne przypisanie parametru mamy do wybory również zestaw cech towaru. Gdy cecha jest uzupełniona, pojawi się jako opcja wyboru dla produktów. 

Obsługiwane cechy:

  • Kod zewnętrznego systemu
  • Kod producenta
  • Kod wyświetlany na karcie towaru
  • Producent
  • Waga
  • Rozmiar
  • PKWiU/CN
  • Adnotacja

Jak szybko dodać parametr towaru na podstawie oferty?


Istnieje możliwość szybkiego dodania parametru towaru na podstawie ustawionych już cech Allegro oraz eBay. W tym celu skorzystaj z opcji Dodaj parametr do sklepu. Dzięki temu rozwiązaniu już wypełnione parametry możesz wykorzystać do poszerzenia opisu swojej oferty sklepy.

Dodaj parametr - Dodaj parametr


Jak dzięki Kategorii IAI automatycznie ustawiać kategorię dla serwisów zewnętrznych?


Mechanizm oparty o powiązanie z Kategoriami IAI automatyzuje ustawianie kategorii dla serwisów zewnętrznych. System sprawdza jaka kategoria Allegro/eBay jest najczęściej używana przy wybranej kategorii IAI i automatycznie ją ustawia. W takiej sytuacji pojawi się również odpowiedni komunikat.

kategoria aukcji ustawiona na podstawie kategorii  IAI - kategoria aukcji ustawiona na podstawie kategorii  IAI

 

Dotyczy to tylko sytuacji, gdy kategorie serwisu Allegro/eBay nie są jeszcze uzupełnione. Kategorię IAI dla danego towaru określisz tylko raz.