Jak wygenerować ofertę IOF z programu KS-APTEKA i wgrać ją do panelu sklepu IdoSell Shop za pomocą IAI Downloadera?

Poniżej prezentujemy krótką instrukcję, która przedstawia, jak szybko wyeksportować wszystkie towary z programu KS-Apteka za pomocą IdoSell Kamsoft Bridge i zaimportować je do panelu sklepu IdoSell Shop programem IAI Downloader.

Aby uruchomić synchronizację, która to generuje ofertę możliwą do wgrania do panelu sklepu IdoSell Shop należy w KS-AOW kliknąć Komunikacja – Aktualizuj ofertę. By dane zostały przesłane prawidłowo musi być włączona usługa w aplikacji pomocniczej Idosell Kamsoft Bridge, a w opcjach aktualizacji musi być włączone pole „Informacje o firmie”.

Przy każdym uruchomieniu tej aktualizacji tworzona jest oferta w formacie IOF zawierająca informacje o towarach, ich stanach oraz cenach, którą to można wgrać towary do panelu sklepu IdoSell Shop, a także zaktualizować już wgrane dane korzystając z aplikacji IAI Downloader.

Aby towary synchronizowały się, należy dodać je do panelu sklepu IdoSell Shop przy pomocy aplikacji IAI Downloader. Generując ofertę w programie KS-APTEKA przy uruchomionej usłudze w aplikacji pomocniczej Idosell Kamsoft Bridge z włączonym IAI Downloderem, program sam wykrywa nową ofertę.

Po dodaniu oferty, należy przypisać kategorie z programu KS-APTEKA, by towary z wybranej kategorii zostały wysłane lub zaktualizowane w panelu sklepu IdoSell Shop.

W oknie Przetwarzania towarów, można również ustawić aby do cen towarów z wybranej kategorii dodawana była określona marża.

W zakładce Magazyny należy zaznaczyć magazyn z wygenerowanej Oferty oraz przypisać go do wybranego magazynu w panelu asklepu IdoSell Shop, do którego przesyłane mają być stany magazynowe.

W dalszym kroku należy także przypisać rozmiary, wybrać producentów, jacy mają być synchronizowani oraz przypisać jednostki miar.Po powyższej konfiguracji, pierwsze uruchomienie synchronizacji doda do panelu sklepu IdoSell Shop towary z programu KS-APTEKA. Każde następne uruchomienie synchronizacji w Downloaderze zaktualizuje cenę w towarach, a także ich stan magazynowy we wskazanym magazynie, jeżeli w wygenerowanej ofercie z programu KS-APTEKA uległa ona zmianie. Synchronizacja taka doda również nowe towary, jakie pojawiły się w bazie programu KS-APTEKA.

Zalecane jest regularne przesyłanie stanów, zamówień, a także cen między programem KS-APTEKA a panelem sklepu IdoSell Shop, zatem po aktualizacji Oferty w module APW45-Apteka Internetowa (prześle ona zamówienia) należy wykonać synchronizację za pomocą IAI Downloader (dodane zostaną nowe towary i zaktualizowane zostaną ceny oraz stany już wgranych towarów.

UWAGA!
Jeżeli dotychczas korzystali Państwo z przesyłania stanów magazynowych za pośrednictwem Idosell Kamsoft Bridge i chcieliby Państwo zmienić sposób przesyłania stanów na generowanie ich do oferty IOF należy w IAI Downloader dodać ofertę jako oferta własna (w danym przypadku dotychczas skonfigurowana oferta nie zadziała). Lokalizacja pliku z ofertą domyślnie znajduje się w katalogu z zainstalowanym programem Idosell Kamsoft Bridge/IOF/gateway.xml

Po dodaniu oferty na nowo pierwsza synchronizacja zapyta czy importować wszystkie towary z oferty (również wcześniej wgrane w stary sposób). Należy zezwolić na ich import, program podczas synchronizacji wykryje, iż towary już znajdują się w panelu sklepu IdoSell Shop, nie doda ich na nowo. Przy kolejnej synchronizacji IAI Downloader będzie je już normalnie aktualizował.