Funkcjonalność IAI-Shop.com - FAQ

Najczęściej zadawane pytania dotyczące najważniejszych funkcji IAI-Shop.com.

Czy mogę zamówić zmiany w panelu administracyjnym? Ile płaci się za zmiany w panelu administracyjnym?

IAI-Shop.com tworzony jest jako jeden, spójny system, w którym wszyscy klienci otrzymują jedną, zawsze aktualną wersję Panelu. Nasi inżynierowie, wprowadzając nowe moduły lub ulepszając już istniejące, automatycznie aktualizują wszystkie sklepy. Dzięki jednej wersji systemu możemy oferować nasze usługi w szerszym zakresie za niższą cenę, niż nasi konkurenci.

Jedną z konsekwencji takiego stanu rzeczy jest to, że nie możemy wprowadzać w ramach panelu administracyjnego zupełnie nowych funkcji kolidujących z innymi funkcjonalnościami. Takie zmiany możliwe są do wprowadzenia tylko jako aplikacje pomocnicze (komunikujące się poprzez API). Każde cenne sugestie co do ulepszenia panelu administracyjnego są oczywiście przez nas mile widziane i każdego dnia, pracując nad ulepszeniem panelu, bierzemy pod uwagę sugestie naszych klientów. Za zmiany tego typu nie pobieramy opłat, ponieważ są one wprowadzane za pieniądze z abonamentów.

Jeżeli zmiany dotyczą jakiejś mało popularnej funkcji - z której najczęściej korzysta tylko jeden klient i której normalnie byśmy nie wprowadzili (np. integrację z kurierem z kraju w którym oficjalnie nie funkcjonujemy), a jednocześnie nie kolidują one z pracą innych użytkowników - możemy je wprowadzić w ramach tzw. programistycznych prac serwisowych, płatnych za każdą rozpoczętą godzinę, zgodnie z cennikiem.

W czym napisany jest IAI-Shop.com i czy będę mógł go samodzielnie modyfikować?

Architektura i szczegóły techniczne implementacji platformy IAI-Shop.com nie powinny mieć znaczenia. Jest to usługa, a nie program do samodzielnej instalacji, a tym bardziej - modernizacji. Korzystamy ze standardów otwartych, a więc w tym zakresie każda aplikacja będzie z nimi zgoda (np. z: HTML, CSS, PDF, CSV, XML).

Licencja, której udzielamy, jest sprzedawana na miesiące i nie obejmuje prawa do własności kodu programu. Dzięki automatycznym aktualizacjom zawsze dzierżawi się aktualną wersję programu, bez potrzeby wykupywania najnowszych łatek. Co więcej, samodzielnie wprowadzane modyfikacje uniemożliwiałyby korzystanie z automatycznych aktualizacji, co w efekcie zamroziłoby wersję na jakimś etapie jej rozwoju. Usługę IAI-Shop.com polecamy zatem wszystkim tym, którzy cenią sobie niskie koszty, sprawne działanie i brak potrzeby martwienia się o kwestie techniczne. Z pewnością nie jest to usługa dla programistów-hobbystów.

Czy mogę zainstalować aplikację na koncie hostingowym, np. w Home.pl lub Nazwa.pl?

Niestety, zainstalowanie na serwerach hostingowych - takich jak np. Home.pl lub Nazwa.pl - nie jest możliwe. Wynika to ze specyfiki tego rodzaju usług. Są one dedykowane klientom, którzy chcą płacić niską opłatę w zamian za małe obciążenie serwera. W związku z powyższym firmy hostingowe umieszczają na jednym serwerze nawet kilkaset i kilka tysięcy kont klientów. Aby klienci nie zakłócali sobie wzajemnie pracy, nakładane są ograniczenia, szczególnie na liczbę wywołań bazy danych. W takich warunkach uruchamianie rozbudowanego systemu nie jest fizycznie możliwe.

Drugim powodem jest to, że serwery hostingowe są ograniczone funkcjonalnie do kilku najpopularniejszych bibliotek. Nie dają programistom zbyt wielkich możliwości działania i rozwoju. Co więcej, każda firma stosuje inną konfigurację. Musielibyśmy zatem spędzać kilka razy więcej czasu na przygotowaniu aplikacji, aby zapewnić jej poprawne działanie przynajmniej w kilku firmach hostingowych. Takie ograniczenia powodowałyby poważne konsekwencje w działaniu oferowanego przez nas oprogramowania.

Ponieważ inżynierowie IAI-System.com opiekują się nie tylko programem IAI-Shop.com, ale również serwerami, systemem operacyjnym i środowiskiem wdrożeniowym, możemy dostosowywać wszystkie niezbędne parametry usług tak, aby działały wydajnie z programem IAI-Shop.com. Dzięki pełnej kontroli nad wszystkimi procesami, możemy dawać pełną gwarancję na całość usługi. W przypadku hostingu zewnętrznego pełne wsparcie techniczne nie byłoby możliwe. Mogłoby się zdarzyć, że problemy wynikłyby z błędów lub zmian wprowadzonych administratorów firm hostingowych lub aktualizacja jednej z kopii IAI-Shop.com okazałaby się niemożliwa, a aktualizacja automatyczna jest jednym z podstawowych założeń naszej działalności.

Podsumowując, instalowanie oprogramowania na serwerach firm hostingowych wpłynęłoby negatywnie na cenę, funkcjonalność i zakres świadczonych usług. Dlatego nie przewidujemy - teraz ani w przyszłości - instalowania IAI-Shop.com na kontach hostingowych.

Czy mogę prowadzić sprzedaż w różnych walutach?

Tak. Obsługa sklepu ma możliwość włączenia dowolnych walut. Ceny w danej walucie są wyliczane i prezentowane klientom na podstawie aktualnych kursów walut. Kursy walut można wprowadzać i korygować ręcznie lub zdać się na automatyczną synchronizację z tabelą kursów Narodowego Banku Polskiego.

Realizacja zamówień w obcych walutach nie przysporzy kłopotów w przypadku zleceń opłacanych za pobraniem lub przelewem. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku systemów płatności internetowych. Informacja przesyłana do zewnętrznych systemów płatności zawiera wartość zamówienia wyrażoną w walucie podstawowej panelu. Klient zatem musi wziąć na siebie koszty przewalutowania wpłaty dokonywanej na konto serwisu płatności internetowych.

Czy mogę ustawić osobny adres (osobną domenę) dla każdego języka sklepu?

IAI-Shop.com umożliwia prowadzenie sklepu w wielu wersjach językowych. Liczba tych wersji zależy tylko od Ciebie i Twoich potrzeb. Do jednego sklepu możesz też przypisać dowolnie dużo domen. Możesz zatem reklamować sklep w różnych krajach, używając różnych adresów (domen). Wpisanie każdej z nich spowoduje przejście do Twojego sklepu. Ponadto system ma możliwość rozpoznawania kraju pochodzenia klienta na podstawie ustawień jego przeglądarki i dzięki temu automatycznie zaproponuje odpowiadający temu krajowi język. Niedoskonałość tego rozwiązania polega na braku możliwości ustawienia tak zwanej domeny głównej dla sklepu. Wpływa to niekorzystnie na pozycjonowanie.

Rekomendowanym przez nas rozwiązaniem, w przypadku chęci uruchomienia różnych wersji językowych pod różnymi domenami, jest instalacja wielu sklepów w obrębie jednego panelu. Rozwiązanie to nie wiąże się z dużymi kosztami, a zapewnia możliwość ustawienia domeny głównej dla każdego sklepu (każdej wersji językowej), precyzyjnego ustalania cen bez polegania na kursie waluty z serwisów płatności, a także ograniczania oferty dla wybranego kraju i zróżnicowania wyglądu sklepu w każdej wersji językowej.

Czy w oparciu o IAI-Shop.com mogę prowadzić pasaż handlowy lub porównywarkę cen? Czy możliwa jest taka modyfikacja IAI-Shop.com, aby zamówienia kierowane były do firm trzecich?

IAI-Shop.com jest oprogramowaniem dedykowanym do prowadzenia sklepu internetowego lub hurtowni internetowej. Stworzenie dobrego programu, przyjaznego użytkownikowi, wydajnego i o potężnych możliwościach, wymaga zastosowania konkretnego modelu firmy jako punktu wyjścia.

Pasaż handlowy to taki rodzaj sklepu internetowego, który opiera się nie na jednej firmie, która prowadzi wysyłkę, ale na zbieraniu ofert sprzedaży od różnych sprzedawców i kierowaniu kupujących do różnych sprzedających. Jest to zupełnie inny model prowadzenia firmy, niż prowadzenie sklepu internetowego lub hurtowni internetowej, w których podstawą jest scentralizowany system logistyczny oparty o magazyn.

Z tego powodu nie sądzimy, ażeby IAI-Shop.com był wysoce przydatny do prowadzenia typowego pasażu handlowego. Nie przewidujemy również, aby w najbliższej przyszłości sytuacja ta miała ulec zmianie. Jeżeli są Państwo zainteresowani uruchomieniem jednego lub wielu sklepów opartych na dostawach Just-In-Time (braku własnego magazynu i realizowaniu dostaw od hurtowników pod konkretne zamówienia), IAI-Shop.com doskonale sprawdzi się w tej roli, kontrolując proces zamawiania. Nie przewidujemy jednak funkcji agregowania ofert takiego, jak np. Pasaż Onet czy Allegro.

Nie potrafimy również doradzić Państwu firmy, która oferuje takie oprogramowanie jako standardowe. Pasaże internetowe, które mogą przetrwać i zarabiać na siebie, są zazwyczaj ulokowane przy dużych portalach z dużą oglądalnością i nie są standardowymi programami.

Jeżeli ciągle nie otworzyli Państwo pasażu handlowego, zachęcamy do otwarcia sklepu internetowego i zorganizowanie systemu dostaw Just-In-Time pod zamówienia klientów.

Co zrobić aby obsługiwać wydruk paragonów fiskalnych?


Druk paragonów fiskalnych odbywa się przez program IAI Printer. Prosimy o zapoznanie się ze stroną Drukowanie paragonów na drukarkach fiskalnych dzięki IAI Printer aby uzyskać więcej informacji na ten temat.

Czy mogę uruchomić więcej niż jeden sklep? Jak działa mechanizm wielu sklepów w jednym Panelu w IAI-Shop?

Każdy klient przy instalacji aktywuje jeden sklep. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby prowadzić większą ich liczbę. Opcja ta jest dostępna dla wszystkich klientów. Po zgłoszeniu takiego zapotrzebowanie w Panelu administracyjnym zostanie uruchomiona wskazana liczba dodatkowych sklepów. Nie zapłacisz za nie pełnej opłaty instalacyjnej, która jest naliczana dla pierwszego sklepu. Koszt doinstalowania każdego dodatkowego sklepu w ramach jednego Panelu administracyjnego to tylko 249 zł netto.

Dzięki unikatowemu systemowi wielu sklepów w jednym Panelu, masz możliwość sprawnej obsługi zamówień i dodawania produktów dla wielu sklepów jednocześnie - tak samo jak robisz to dla jednego sklepu. Oczywiście każdy sklep dostępny jest pod osobnym adresem, ustawieniami, ofertą towarową i z indywidualną szatą graficzną. Wspólny jest magazyn, pula zamówień i baza klientów.

Przykład.

Masz 3 sklepy:

  • Sklep1,
  • Sklep2,
  • Sklep3.

Produkt A dostępny jest w sklepie Sklep1, produkt B dostępny jest w sklepach Sklep1 i Sklep3, produkt C dostępny jest w sklepach Sklep2 i Sklep3. W efekcie w Sklep1 masz 2 produkty, w Sklep2 masz 1 produkt, w Sklep3 masz 2 produkty. Dzięki IAI-Shop musiałeś dodać i opisać tylko 3 produkty, podczas gdy ich liczba w sklepach wynosi 5. Jeżeli klient X kupi produkt B w Sklep1, a klient Y kupi produkt C w Sklep3, to w liście zamówień zobaczysz dwa zamówienia, podpisane nazwani sklepów w których zostały złożone oraz ubędzie po jednej sztuce z produktów B i C. Pozostanie tylko jeden produkt A w Sklep1. Dzięki temu nie musisz się martwić o aktualizację stanów magazynowych w pozostałych sklepach. Przez cały czas masz również możliwość pełnego raportowania operacji przeprowadzonych we wskazanych sklepach.

Jeżeli zdecydujesz się na prowadzenie wielu sklepów w jednym Panelu, zapłacisz za transfer zgodnie z obranym planem taryfowym, a za każdy kolejny sklep zapłacisz tylko 25 zł netto miesięcznie. Wszystkie sklepy będą miały łącznie rozliczane usługi dodatkowe i transfer. Jest to szczególnie atrakcyjna oferta, dająca jeszcze większe oszczędności dużym firmom.

Możesz również zamówić osobny Panel administracyjny i prowadzić drugi sklep lub grupę sklepów oddzielnie - zupełnie tak, jakbyś kierował dwoma zupełnie innymi przedsiębiorstwami. W tym przypadku dodatkowy sklep traktujemy jako zupełnie odrębny projekt.

Czy muszę instalować jakieś oprogramowanie, by mieć dostęp do Panelu administracyjnego?

Dostęp do Panelu administracyjnego możliwy przeglądarkami wszystkich wiodących producentów, zatem nie ma żadnych wytycznych, co do konkretnej marki - może to być zarówno Mozilla FireFox, jak i Microsoft Internet Explorer. Nasz system pracuje doskonale zarówno z przeglądarkami i programami pisanymi pod MS Windows, jak i darmowe Linuxy. Nasze rozwiązania opieramy na powszechnie znanych i stosowanych standardach, zatem najprawdopodobniej Twoja przeglądarka ma wszystko, co jest potrzebne do pracy z Panelem administracyjnym.

Ile osób może mieć dostęp do Panelu administracyjnego i czy muszę za to dodatkowo płacić?

W procesie instalacji uruchamiamy jedno konto z pełnymi uprawnieniami do Panelu administracyjnego. Po uwierzytelnieniu się w Panelu administracyjnym danymi konta właściciela, masz prawo do zakładania kolejnych kont w ramach Panelu administracyjnego sklepu, np. dla pracowników, księgowej itd. Samodzielnie ustalasz politykę dostępu do swojego Panelu administracyjnego, za dodatkowe konta nic nie płacisz. Pamiętaj jednak, że zgodnie z Regulaminem IAI-Shop.com, bierzesz odpowiedzialność za operacje wykonane przez użytkowników, którym dałeś dostęp do swojego Panelu administracyjnego, na takiej samej zasadzie jak gdybyś wykonał te operacje samodzielnie. Mechanizm konta pozwala na wprowadzanie ograniczeń pozwalających na zawężanie kompetencji i dostępu. Każde działanie w Panelu administracyjnym pozostawia po sobie niezatarty ślad, więc nie musisz się obawiać, że nie zapanujesz nad tym, co robią Twoi pracownicy. Będziesz mógł ich szczegółowo rozliczać z tego, co robią nie tylko w sytuacjach krytycznych, ale też z liczby obsłużonych zamówień i jakości wykonywanej pracy.

Czy muszę zajmować się aktualizacjami i czy będę musiał za nie dodatkowo płacić?

W IAI-Shop dbamy o to, aby nasi klienci mogli skupić się na tym, co jest istotą ich działalności - prowadzeniu sklepu. Wynajmując aplikację IAI-Shop nie musisz martwić się o aspekty informatyczne, w tym aktualizowanie oprogramowania sklepu.

Niektórzy producenci sklepów internetowych, szczególnie tych pudełkowych, wypuszczają niezbędne do prawidłowego działania aktualizacje, które musisz kupować, ukrywając w ten sposób wysokie koszty tych aplikacji. Wynajmując aplikację ten problem Cię nie dotyczy. Używasz sklepu, który zawsze jest aktualny, bez potrzeby instalowania czegokolwiek. Najlepsze jest jednak to, że nic nie płacisz za aktualizacje, ani ich instalację. Są one nanoszone dla wszystkich sklepów jednocześnie, w ramach abonamentu, bez potrzeby ponoszenia dodatkowych kosztów. Dzięki temu łatwo oszacujesz koszt miesięczny prowadzenia sklepu, bez potrzeby martwienia się o ukryte koszty zawarte w kosztach aktualizacji.