Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell Shop

IAI Scanner 1.4 z buforem skanowania towarów w dostawie, dodawaniem informacji o zweryfikowanej dostawie oraz obsługą zmiany statusu zamówienia na "pakowane"

Najnowsza wersja IAI Scanner, oznaczona numerem 1.4 usprawnia proces logistyczny związany z przyjmowaniem i wydawaniem towarów. Wprowadzony bufor dla scenariusza dostaw przyspiesza proces skanowania towarów. Natomiast po zweryfikowaniu zawartości dostawy do panelu przekazywana jest informacja o tym który z pracowników dokonał weryfikacji.

IAI Scanner 1.4 obsługuje również zmianę statusu zamówienia na "pakowane" oraz wprowadza szereg drobniejszych poprawek.

Jeszcze szybsze skanowanie towarów w dostawie

Wprowadziliśmy bufor dla skanowanych towarów w module dostaw, który przyspiesza proces logistyczny przyjmowania dostaw na magazyn.

Działa on bardzo podobnie do bufora, jaki zastosowaliśmy w module inwentaryzacji. Dotychczas wyniki skanowania były przesyłane do panelu na bieżąco, co przy wolnym łączu internetowym mogło powodować, że proces skanowania nie był dość płynny. Teraz wyniki skanowania są zbierane na kolektorze, a dopiero we wskazanym przez ciebie momencie (np. koniec skanowania partii towaru) są przesyłane do dokumentu PZ w panelu.

Pojawiła się możliwość przesłania wyników skanowania dla dodawania towarów do istniejącej dostawy.

Nowe rozwiązanie wykorzystasz przy dodawaniu zupełnie nowej dostawy oraz przy dodawaniu towarów do już istniejącego dokumentu PZ.

W scenariuszu dodawania nowej dostawy możesz dodatkowo skorzystać z opcji korygowania zeskanowanej ilości towarów. Do wyboru masz możliwość skorygowania ilości danego towaru o +/- ustaloną ilość, bądź możliwość wyzerowania danego towaru, która działa w trybie ciągłym.

Podczas dodawania nowej dostawy pojawiła się opcja przesłania wyników bądź skorygowania ilości


Możliwe jest zerowanie ilości dla zeskanowanego towaru, bądź korekta o dowolną ilość w dół / górę.


Możliwe jest skorygowanie ilości zeskanowanego towaru (przed wysłaniem wyników).

Uzupełnianie notatki dla zweryfikowanej dostawy

W module weryfikacji dostawy wprowadziliśmy automatyczne generowanie notatki dla dokumentu PZ jeśli dostawa została pozytywnie zweryfikowana.

W przekazanej informacji pojawia się data i godzina zweryfikowania dostawy oraz nazwa użytkownika panelu, który dokonał weryfikacji. Dzięki temu będziesz wiedzieć, który z pracowników dokonał zweryfikowania danej dostawy. Masz więc jeszcze lepszą kontrolę nad procesem przyjmowania dostaw w Twoim sklepie internetowym.

Po poprawnym zweryfikowaniu dostawy do notatki w dokumencie PZ przesyłana jest notatka

Przykładowy tekst notatki: "Dostawa zweryfikowana przez Jan Kowalski o godzinie 2014-08-28 16:20:50"

Zmiana statusu zamówienia na "pakowane

W związku z dodaniem w panelu sklepu możliwości zmiany statusu zamówienia na "pakowane" - wprowadziliśmy również taką możliwość w IAI Scanner.

Możesz zmienić status zamówienia na "pakowane" dokonując wcześniej weryfikacji zamówienia, bądź pomijając ją. Podobnie jak zostało to rozwiązane dla zmiany zamówienia na status "realizowane" i "gotowe".

Możesz teraz zmieniać w trybie ciągłym status zamówień na "pakowane".

Ponadto w IAI Scanner 1.4 pojawiły się następujące usprawnienia:

  • Na liście dostaw został dodany ID dokumentu PZ dla dostaw zawierających notatkę.

Wcześniej dla dostawy z wypełnioną notatką, ID dostawy nie wyświetlał się. Teraz lista jest bardziej przejrzysta i łatwiej będzie Ci odszukasz konkretną dostawę, zwłaszcza w sytuacji kiedy początek automatycznie generowanej notatki dla zweryfikowanych dostaw jest taki sam.

  • Wyszukiwanie towarów, weryfikacja i ich dodawanie do dostawy po kodzie zewnętrznego systemu i ID towaru zwróci wyniki niezależnie od wpisanych wielkości liter

Np. wpisując kod towaru "a00001" aplikacja poprawnie rozpozna towar o kodzie "A00001". Wcześniej należało wpisać poprawnie kod tj. "A00001" dla podanego przykładu.

  • Poprawione zostało rozpoznawanie języka ustawionego dla użytkownika, który loguje się do aplikacji.
  • Poprawione zostały niektóre literały, które teraz poprawnie wyświetlają się w języku polskim i angielskim.
  • Poprawione zostało uruchamianie się aplikacji w systemie Windows 7.

W specyficznym scenariuszu występował błąd mscorwks.dll (Exception Code: c0000005).