31 sierpnia 2017

Aktualizacja Regulaminu i Cennika IAI-Shop.com od 1 października 2017 r.

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania aktualizacji, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Regulaminie i Cenniku IAI-Shop.com. Nowe zasady będą obowiązywały od 1 października 2017 r.

Główne zmiany w Regulaminie IAI-Shop.com

Nowa wersja Regulaminu zwiera głównie zmiany porządkowe, dotyczące używanej terminologii (doprecyzowanie definicji Strony) oraz przedstawia uściślenie warunków korzystania z usług dodatkowych.

Główne zmiany w Cenniku IAI-Shop.com

Podniesiony został koszt prac serwisowych ze 100 zł na 110 zł za 1 godzinę. Jednocześnie koszt półgodziny tych prac w trybie Express wzrósł do 90 złotych. Zmiana kosztu wynika z wzrostu cen tego typu usług na rynku, co odczuwalne jest także w kosztach ich zakupu.

Dodatkowo, Cennik IdoSell Shop zostaje poszerzony o obsługę wiadomości SMS do krajów takich jak: Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Kuwejt oraz Bahrajn.