Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell Shop

Aktualizacja Regulaminu i Cennika IAI-Shop.com od 1 kwietnia 2017 r.

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania aktualizacji, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Regulaminie i Cenniku IAI-Shop.com. Nowe zasady będą obowiązywały od 1 kwietnia 2017 r.

Ta wersja regulaminu i cennika nie wprowadza żadnych istotnych zmian z punktu widzenia usługi. Zmiany mają charakter zapisów kosmetycznych, dostosowujących regulamin i cennik do otoczenia usługi.

Główne zmiany w Regulaminie IAI-Shop.com

Zasady korzystania z IAI Pay przez klientów z Polski oraz zagranicy

Wprowadzony zapis jasno określa, kto i na jakich warunkach może korzystać z płatności elektronicznych świadczonych za pośrednictwem IAI Pay. Jako operator zastrzegamy sobie prawo do odmówienia świadczenia usługi klientom spoza granic Polski.

Bezpieczna obsługa płatności kartami

Mając na uwadze dobro naszych klientów oraz wagę przywiązywaną w obecnych czasach do zapewnienia bezpiecznych płatności elektronicznych, pragniemy uczulić Państwa na tzw. dobre praktyki związane z obsługą tego typu transakcji. Przygotowaliśmy krótkie zestawienie ogólnych wytycznych oraz obowiązków ciążących na Państwu z racji przetwarzania danych kart płatniczych.

Prezentacja logo i nazwy usługi IAI-Shop.com w template sklepu oraz na szablonach aukcyjnych

Przestawiamy dokładne informacje na temat zasad umieszczania grafiki informującej o logotypie i nazwie naszej usługi na stronach sklepu oraz w szablonach aukcyjnych, a także przypominamy o obowiązku zachowania logotypu w wypadku samodzielnej edycji szablonów. Załączyliśmy również dodatkowe informacje na temat usługi White-label, której wykupienie pozwala na ukrycie elementów.

Zmiany w regułach korzystania z usług świadczonych w ramach Affiliate Partner External Services

W ramach dbania o jak najwyższą jakość usług świadczonych w ramach Affiliate Partner External Services, w trosce zarówno o Klientów jak i Partnerów IAI, wprowadzamy zmiany w sposobie aktywacji oraz deaktywacji takich usług. Włączenie lub wyłączenie takich usług wymagać będzie poinformowania IAI komunikatem.

Szczegóły w druku Regulaminu IAI-Shop.com

Główne zmiany w Cenniku IAI-Shop.com

Zmiana nazwy Płatności IAI na IAI Pay

Zgodnie z wcześniej wprowadzanymi zmianami w nazewnictwie, płatności elektroniczne IAI od teraz dostępne są pod nazwą IAI Pay.

Szczegóły w druku Cennika IAI-Shop.com