29 czerwca 2017

Aktualizacja Cennika i Regulaminu IAI-Shop.com od 1 sierpnia 2017 r.

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania aktualizacji, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Cenniku i Regulaminie IAI-Shop.com. Nowy Cennik i Regulamin będą obowiązywały od 1 sierpnia 2017 r.

Główne zmiany w Cenniku IAI-Shop.com:

  • opisanie sposobu archiwizacji panelu po skasowaniu go w wyniku zaległości płatniczych, przy umowach na czas określony
  • nowy sposób naliczania opłat za udzielenie informacji organom kontroli lub ścigania

Główne zmiany w Regulaminie IAI-Shop.com:

Główne zmiany do Regulaminu mają charakter formalny, a są to:

  • doprecyzowanie definicji i opisu sposobu działania salda oraz rozliczeń
  • doprecyzowanie definicji formy pisemnej
  • zmiany na potrzeby przepisów Ustawy Hazardowej
  • doprecyzowanie sposobu rozliczenia umów na czas określony