Monitorowanie efektów systemu rekomendacyjnego IAI RS

W celu pomiaru skuteczności rekomendacji IAI RS udostępniliśmy opcję „Statystyki inteligentnego systemu rekomendacji produktowych IAI RS” . Dzięki zawartym tam danym możliwe jest zweryfikowanie i ocenienie skuteczności systemu rekomendacji IAI RS.

W celu pomiaru skuteczności rekomendacji IAI RS udostępniliśmy cztery warianty statystyk Inteligentnego Systemu Rekomendacji Produktowych. Dzięki zawartym w nich danym możliwe jest zweryfikowanie i ocenienie skuteczności systemu rekomendacji IAI RS. Statystki dostępne są w panelu sklepu w dziale Marketing → Inteligentny system rekomendacji produktowych IAI RS.

 • Statystyki IAI RS w walucie bazowej panelu według aktualnego kursu NBP prezentuje statystki złożonych zamówień przeliczone na walutę bazową panelu. Zamówienia złożone w innych walutach przeliczane są na walutę bazową panelu według aktualnego kursu NBP. Informacje zawarte w tym wariancie statystyk wykorzystywane są do obliczenia prowizji za złożone zamówienia w miesiącu rozliczeniowym.
 • Statystyki IAI RS w walucie bazowej panelu według metody przeliczania kursu ustawionej w sklepie prezentuje statystki złożonych zamówień przeliczone na walutę bazową panelu. Zamówienia złożone w innych walutach przeliczane są na walutę bazową panelu według metod przeliczania poszczególnych walut skonfigurowanych w sklepie (np. kursy stałe). Informacje zawarte w tym wariancie statystyk mogą być wykorzystane do oceny skuteczności IAI RS według zdefiniowanych przez Państwa mechanizmów kursowych.
 • Statystyki IAI RS w walutach zamówienia prezentuje statystki złożonych zamówień w poszczególnych walutach w jakich zostały one złożone. Zamówienia nie są przeliczane na walutę bazową panelu. Informacje zawarte w tym wariancie statystyk mogą być wykorzystane przez Państwa do analizy skuteczności IAI RS w obrębie zamówień złożonych w różnych walutach.
 • Statystyki IAI RS zakończonych zamówień w walucie bazowej panelu według aktualnego kursu NBP prezentuje statystki złożonych i zakończonych zamówień (wszystkie zamówienia za wyjątkiem zamówień o statusie: anulowane przez klienta, fałszywe, stracone, zwrócone, zgubione) przeliczone na walutę bazową panelu. Zamówienia złożone w innych walutach przeliczane są na walutę bazową panelu według aktualnego kursu NBP. Informacje zawarte w tym wariancie statystyk wykorzystywane są do obliczenia korekty prowizji o zamówienia niezrealizowane w miesiącu korygowanym.

IAI RS Icon Każdy z powyższych wariantów statystyk prezentuje wyniki w takim samym układzie tabelarycznym. Statystyki prezentują informacje o złożonych zamówieniach w czterech grupach (wierszach), dzięki czemu możliwe jest określenie wpływu IAI RS na różne parametry złożonych zamówień::

 • Zamówienia zawierające rekomendowane produkty – informacje o zamówieniach wśród, których znajdował się przynajmniej jeden produkt pochodzący z rekomendacji IAI RS. Taki produkt wyświetlany jest w strefie rekomendacji, który został kliknięty przez użytkownika, a następnie zamówiony w ciągu 30 dni.
 • Zamówienia bez rekomendowanych produktów – zamówienia nie zawierające produktów, którymi zainteresował się użytkownik na podstawie rekomendacji.
 • Zamówienia razem – informacje o wszystkich zamówieniach złożonych w sklepie (Zamówienia zawierające rekomendowane produkty + Zamówienia bez rekomendowanych produktów).
 • Udział/Zmiana w stosunku do zamówień bez rekomendacji – informacje o wpływie rekomendacji na poszczególne parametry zamówień.

W kolumnach prezentowane są poszczególne parametry zamówień, takie jak:

 • Liczba zarejestrowanych zamówień – liczba zamówień, które zostały zarejestrowane (złożone) w sklepie.
 • Liczba unikalnych pozycji w zarejestrowanych zamówieniach – liczba wszystkich unikalnych pozycji (produktów) w zarejestrowanych (złożonych) zamówieniach.
 • Średnia liczba unikalnych pozycji w zarejestrowanych zamówieniach – średnia liczba unikalnych pozycji (produktów) w zarejestrowanych zamówieniach.
 • Średnia wartość zarejestrowanego zamówienia – średnia kwota na którą zostały złożone zamówienia.
 • Wartość zarejestrowanych zamówień – sumaryczna wartość (kwota) zarejestrowanych (złożonych) zamówień.
 • Wartość rekomendowanych pozycji w zarejestrowanych zamówieniach – sumaryczna kwota produktów zamówionych na podstawie rekomendacji. Wartość ta przedstawia efekt systemu rekomendacji, czyli w jaki sposób system rekomendacji przyczynił się do wzrostu obrotów sklepu. Ta kwota stanowi podstawę od której naliczana jest prowizja IAI RS.Dodatkowo w celu weryfikacji wiarygodności danych prezentowanych w statystykach udostępniliśmy oznaczanie zamówień zawierające produkty pochodzące z rekomendacji. Dzięki temu możesz sprawdzić, które zamówienia lub które produkty pochodzą z rekomendacji IAI RS. Zamówienia te i towary zostały oznaczone w panelu etykietą IAI RS.