Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Zmiana operatora usługi IdoPay z IAI na IdoPayments

IdoPay to system płatności dostępny dla sklepów internetowych na platformie IdoSell oraz w systemach rezerwacji miejsc noclegowych na platformie IdoBooking. Dla klientów obu platform korzystających z IdoPay zmieni się podmiot wystawiający fakturę.

SPIS TREŚCI

Zmiana operatora płatności IdoPay z IAI na IdoPayments


Czym jest IdoPayments?

IdoPayments sp. z o.o. jest spółką córką firmy IAI S.A., która posiada 100% udziałów w IdoPayments. Spółka IdoPayments jest dedykowana wyłącznie do świadczenia usług płatniczych, które są realizowane pod nazwą IdoPay.

Firma IdoPayments sp. z o.o. z Małej Instytucji Płatniczej stała się Krajową Instytucją Płatniczą i znajduje się pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Krajowymi Instytucjami Płatniczymi są firmy takie jak np. PayU i Przelewy24.

Dlaczego zmieniamy operatora IdoPay z IAI na IdoPayments?

Na potrzeby rozwoju IdoPay stworzyliśmy dedykowaną spółkę IdoPayments. Status Krajowej Instytucji Płatniczej poszerza nasze horyzonty i jest to również dla naszych merchantów ogromna szansa na rozwój. Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie będziemy tworzyć jak najlepsze rozwiązania dla merchantów, które umożliwią ich klientom dokonywanie płatności w najwygodniejszych dla nich formach, w tym także na rynkach międzynarodowych.

Kogo dotyczy zmiana operatora z IAI na IdoPayments?

Zmiana operatora dotyczy klientów systemu płatności IdoPay w ramach platformy IdoSell, którzy obecnie korzystają z IdoPay dla wszystkich funkcjonalności usługi (PayByLink, BLIK, PayPo, płatności kartowe).

Dodatkowo klienci, dla których usługa IdoPay jest realizowana za pośrednictwem IdoPayments (PayByLink, BLIK i PayPo) będą obsługiwać również płatności kartowe w ramach IdoPayments.

Zmiana obejmuje także wszystkich klientów usługi IdoBooking, korzystających z IdoPay.

Co się zmieni dla osób korzystających z IdoPay i kiedy?

Stroną umowy dot. prowadzenia usługi IdoPay zamiast IAI S.A. będzie IdoPayments sp. z o.o. Faktury za usługi płatnicze oraz przelewy środków pieniężnych z tytułu realizacji transakcji będą realizowane przez spółkę IdoPayments. Warunki świadczenia usługi IdoPay nie ulegają zmianie. Cała operacja ma charakter jedynie formalny.

Podsumowując, firma IAI S.A. będzie prowadziła usługi sklepów internetowych IdoSell i rezerwacji miejsc noclegowych IdoBooking, a firma IdoPayments sp. z o.o. będzie realizowała dla ich klientów usługę płatności IdoPay.

Rozliczenia ze zrealizowanych płatności dalej będą znajdowały się w panelu BOK. Dla osób korzystających z IdoSell Brokera nastąpi czytelne rozdzielenie Salda Wpłat na Saldo Wpłat z IdoSell Broker i Saldo Wpłat z IdoPay. Wypłaty sald będą odbywały się oddzielnie.

W związku z tym, że usługa IdoPay będzie realizowana przez firmę IdoPayments sp. z o.o., a nie IAI S.A., z salda Wpłat z IdoPay nie będzie można dokonać wypłaty zgromadzonych środków na swoje konto rozliczeniowe w IAI S.A. Wypłaty na indywidualne zweryfikowane numery kont pozostaną bez zmian.

Za płatności IdoPay prowizja będzie pobierana w momencie pojawienia się płatności na Saldzie Wpłat z IdoPay. W efekcie faktura za płatności wystawiana przez IdoPayments sp. z o.o. pod koniec każdego miesiąca będzie już opłacona i nie będzie wymagała dalszego rozliczania.

Kiedy nastąpi zmiana operatora usługi IdoPay z IAI na IdoPayments?

Zmiana operatora IdoPay z IAI na IdoPayments zakończy się 14.03.2023. Od 1.03.2023 faktury za płatności zainicjowane w ramach IdoPay będą wystawiane wyłącznie przez IdoPayments sp. z o.o. W okresie od 1.03.2023 do 14.03.2023 IAI wystawi faktury za płatności zainicjowane w lutym, których rozliczenie nastąpiło dopiero w marcu.

Do 31.12.2022 każdy klient, którego dotyczy zmiana, otrzyma wiadomość mailową oraz komunikat informujący o niej wraz z regulaminem, oraz niezmienionym cennikiem.

Aktualizacja z 22.12.2022: zmieniliśmy opis "Zmiana operatora IdoPay z IAI na IdoPayments zakończy się 01.03.2023. Z tym dniem wszystkie faktury za usługę IdoPay wystawiane będą już wyłącznie przez IdoPayments sp. z o.o." na "Zmiana operatora IdoPay z IAI na IdoPayments zakończy się 14.03.2023. Od 1.03.2023 faktury za płatności zainicjowane w ramach IdoPay będą wystawiane wyłącznie przez IdoPayments sp. z o.o. W okresie od 1.03.2023 do 14.03.2023 IAI wystawi faktury za płatności zainicjowane w lutym, których rozliczenie nastąpiło dopiero w marcu."

Powiązane treści