Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Zmiana operatora usługi IdoPay na IdoPayments

Dla klientów IdoSell korzystających z usług płatności IdoPay, zgodnie z zapowiedzią, od 1 marca 2023 operatorem całej usługi jest firma IdoPayments sp. z o.o.

Zmiana operatora IdoPay z IAI na IdoPayments w Idosell

Czym jest IdoPayments?

IdoPayments sp. z o.o. jest spółką córką firmy IAI SA, która posiada 100% udziałów w IdoPayments. Spółka IdoPayments jest dedykowana wyłącznie do świadczenia usług płatniczych, które są realizowane pod nazwą IdoPay.

Firma IdoPayments sp. z o.o. jest Krajową Instytucją Płatniczą i znajduje się pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Krajowymi Instytucjami Płatniczymi są firmy takie jak np. PayU i Przelewy24.

Dlaczego zmieniliśmy operatora IdoPay z IAI na IdoPayments?

Na potrzeby rozwoju IdoPay stworzyliśmy dedykowaną spółkę IdoPayments. Status Krajowej Instytucji Płatniczej poszerza nasze horyzonty i jest to również dla naszych merchantów ogromna szansa na rozwój.

Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie będziemy tworzyć jak najlepsze rozwiązania dla merchantów, które umożliwią ich klientom dokonywanie płatności w najwygodniejszych dla nich formach, w tym także na rynkach międzynarodowych.

Kogo dotyczy zmiana operatora z IAI na IdoPayments?

Zmiana operatora dotyczy klientów systemu płatności IdoPay w ramach platformy IdoSell dla wszystkich funkcjonalności usługi: PayByLink, BLIK, płatności odroczone z PayPo, płatności kartowe.

Co się zmienia dla osób korzystających z IdoPay?

Stroną umowy dot. prowadzenia usługi IdoPay jest teraz IdoPayments sp. z o.o. Faktury za usługi płatnicze oraz przelewy środków pieniężnych z tytułu realizacji transakcji będą realizowane przez spółkę IdoPayments. Podsumowując, firma IAI prowadzi usługi sklepów internetowych IdoSell, a firma IdoPayments realizuje dla ich klientów usługę płatności IdoPay.

IdoPay na karcie towaru - IdoPay na karcie towaru

Warunki świadczenia usługi IdoPay nie ulegają zmianie. Każdy z klientów usługi IdoSell otrzyma w marcu potwierdzenie umowy z IdoSell zawierające informację o tym, że usługę IdoPay wykonuje dla niego, zgodnie z regulaminem, Zewnętrzny Dostawca Usług Płatniczych. Dodatkowo każdy otrzyma także potwierdzenie umowy na usługę IdoPay świadczoną przez firmę IdoPayments. Wszystkie dokumenty znajdą się oczywiście w panelu klienta BOK.

Dla tych, którzy dotychczas korzystali z płatności realizowanych przez IAI, zmieni się to, że za płatności IdoPay prowizja będzie pobierana teraz w momencie pojawienia się płatności na Saldzie Wpłat z IdoPay. W efekcie faktura za płatności wystawiana przez IdoPayments pod koniec każdego miesiąca będzie już opłacona i nie będzie wymagała dalszego rozliczania. Zgodnie z wymogami usług płatniczych, wypłaty za płatności mogą być wypłacane tylko na zweryfikowane rachunki własne merchantów, co oznacza, że nie będzie można bezpośrednio z Salda Wpłat dla IdoPay przelewać środków na Saldo rozliczeniowe IAI.

Rozliczenia ze zrealizowanych płatności dalej znajdują się w panelu BOK. Dla osób korzystających równocześnie z IdoSell Brokera nastąpiło czytelne rozdzielenie Salda Wpłat na Saldo Wpłat za pobrania i Saldo Wpłat z IdoPay. Wypłaty sald będą odbywały się oddzielnie, jednak dalej na dotychczasowo ustawione i zweryfikowane rachunki.

Prezentacja sald w IdoPay

Podsumowanie wpłat IdoPay

W panelu BOK rozdzieliliśmy konfigurację rachunków bankowych do wypłaty za pobrania oraz do wypłaty z IdoPay. Aktualne rachunki zostały przypisane do obu rodzajów wypłat. Ustawianie nowych rachunków bankowych odbywa się od teraz oddzielnie dla obu rodzajów wypłat.

Oddzielne rachunki bankowe do wypłat

Nie rozdzielaliśmy ustawień harmonogramu wypłat — są to jedne ustawienia dla obu wypłat. Nie zmieniło się to, że ręczne wypłaty można dokonać z dowolnego z sald w wybranym przez siebie momencie.

Powiązane treści