Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Zmiana daty publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2011 r.

Zarząd IAI S.A. w nawiązaniu do opublikowanego w dniu 27 stycznia 2011 r. raportu bieżącego numer 2/2011 dotyczącego harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2011 roku informuje, że przekazanie raportu kwartalnego za drugi kwartał 2011 r. zostanie dokonane w dniu 4 sierpnia 2011 r., a nie jak zostało to opublikowane w raporcie EBI nr 2/2011 w dniu 12 sierpnia 2011 r.

PODSTAWA PRAWNA RAPORTU :
§ 6 ust. 14. 2 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r. (Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu) "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Fornalski - Prezes Zarządu
Sebastian Muliński - Wiceprezes Zarządu