Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Wprowadziliśmy ogromny pakiet zmian w związku z wchodzącym w życie pakietem VAT (OSS) e-commerce od 1 lipca przy sprzedaży zagranicznej ze sklepów internetowych

W związku ze zmianami w naliczaniu stawek VAT w sprzedaży do krajów UE dla transakcji B2C, obowiązujących od 1 lipca 2021 w ramach tzw. pakietu VAT e-commerce, wprowadzamy szereg zmian w działaniu sklepu.

Na początku czerwca dodaliśmy pole CN/Taric, abyście mogli wprowadzać kody CN do towarów. Dodaliśmy też możliwość grupowej edycji towarów, aby przyśpieszyć zapełnianie towarów wspomnianymi kodami. Pisaliśmy o tym w poprzednim wpisie.

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 wchodzą nowe niższe progi, po których przekroczeniu trzeba rozliczać się zgodnie ze stawkami VAT kraju dostawy towaru. Progi ustalone są na poziomie 10 tysięcy EUR lub 42 tysięcy PLN netto.

Już teraz dostępny jest włącznik nowego mechanizmu, który znajdziesz w panelu administracyjnym w sekcji ADMINISTRACJA / Konfiguracja ustawień podatkowych i rozliczeniowych. Wcześniej włączony mechanizm zostanie aktywowany dopiero w nocy z 30 czerwca na 1 lipca. Po aktywowaniu nowy mechanizm będzie ustalał stawkę VAT kraju dostawy UE dla klientów B2C (klientów mających włączone naliczanie VAT).

Naliczaj VAT


Mechanizm będzie dostępny tylko dla sklepów, które zlokalizowane są w krajach Unii Europejskiej. Informacje o kraju weźmiemy z "Dane Twojej firmy" lub "Oddziału firmy".

Włącznik mechanizmu

Działanie mechanizmu VAT UE

W celu zagwarantowania poprawnego odprowadzania należnego VAT do odpowiednich organów zrezygnowaliśmy z szacowania stawek zredukowanych. Jeżeli na karcie towaru nie ma kodu CN, to automat zaproponuje tylko podstawową stawkę VAT dla kraju dostawy.

Dodajemy mechanizm zmieniający ustalone stawki, które ustawić można w kategorii towarów w panelu administracyjnym TOWARY / Kategorie towarów w panelu. Kategorię panelową można dodać dalej do konkretnego towaru lub grupy towarów. Tak dodane wyjątki będę nadrzędne dla każdej ustalonej stawki VAT nowego mechanizmu.

Kategorie z wyjątkami

Po ustawieniu kodów CN lub wyjątków w kategoriach, mechanizm będzie ustalał na każdym etapie stawkę VAT dla kraju UE, który został ustalony jako kraj docelowy wysyłki. Kraj jest ustalany w oparciu o mechanizm geolokalizacji, kontrolkę języka/waluty/dostawy, w końcu z ustawienia kraju dostawy z konta klienta lub zamówienia.

Abyście mogli sprawdzić zachowanie mechanizmu ustalania stawek VAT w UE, naliczone stawki VAT zawsze będą możliwe do sprawdzenia na karcie towaru niezależnie od statusu włączenia mechanizmu.

Karta towaru z informacjami

Uwaga przy sprzedaży lokalnej. Mechanizm ustalania stawki VAT na podstawie kodu CN będzie brany pod uwagę także przy sprzedaży lokalnej. Wpisany kod CN na karcie towaru wpłynie na stawkę VAT także w przypadku sprzedaży w Polsce (kraj sklepu = kraj dostawy).

Inaczej zadziała automat, który ustala stawkę podstawową przy braku podanego kodu CN. W tym przypadku mając sklep w Polsce i sprzedając klientom w Polsce, stawki VAT będą pobierane bezpośrednio z karty towaru, jak to się teraz dzieje.

Marketplace

Zmiany w sposobie sprzedaży uwzględniają także sprzedaż poprzez marketplace. Stawka VAT, jej wartość lub cena brutto przekazywane są w zależności od wymagań konkretnego marketplace, ale wszystko będzie wyliczane przez nasz mechanizm i/lub dane pobierane z konkretnego serwisu.

Z naszego systemu będzie pobierana informacja o cenie brutto i/lub stawce VAT i przesyłana do konkretnego serwisu. Stawka VAT jest ustalana dla kraju, z którego serwis pochodzi (np. Amazon.de - stawki niemieckie). Z zamówienia z serwisu będzie pobierana informacja, wg jakiej stawki VAT towar został sprzedany.

Porównywarki

Duże zmiany czekają Was w przypadku konfiguracji porównywarek, gdyż nie wykorzystywały mechanizmu ustalania innych stawek VAT, o ile takie były zdefiniowane. Oznacza to, że korzystały wyłącznie ze stawki VAT z karty towaru.

Teraz porównywarki zawsze będą korzystały ze stawek VAT konkretnego kraju dostawy, które są ustalone w opcjach Inne stawki VAT lub przez mechanizm VAT UE.

Do tej pory kwoty netto i brutto było obliczane w oparciu o stawki z karty towaru. Dostosowywaliście je do konkretnego rynku, sterując tymi kwotami. Teraz to się zmieni, dlatego prosimy o sprawdzenie cen w ustawianiach porównywarek po 1 lipca. Wartości będą reagowały na ustawienie, która cena netto czy brutto jest stała przy obliczaniu wartości VAT.

Opcje dostępne w ustawieniach Stawek VAT lub Konfiguracji ustawień podatkowych

Wyliczanie vatu od cenu

IdoSell Bridge

Oprogramowanie obsługiwane przez IdoSell Bridge do tej pory miało ustalony sposób pobierania stawek VAT albo ze słownika programu FK albo z zamówienia. Dążymy do tego, aby każdy program miał w konfiguracji wybór, czy stawka VAT ma być przenoszona z zamówienia ze sklepu, czy pobierana ze słownika konkretnego programu.

Jeżeli ustawienie będzie wskazywać, że stawka VAT ma być pobierana z programu zewnętrznego, a nie będzie tam zdefiniowana, to zamówienie trafi do listy błędnych zamówień. Będzie czekać na wprowadzenie nowej stawki VAT w programie FK/ERP do ponownego zsynchronizowania.

Ważna informacja dla użytkowników programu Symfonia firmy Sage: na chwilę obecną zamówienia będą pobierały stawkę VAT z kartoteki programu. Pracujemy z wydawcą programu, aby dodać funkcjonalność, jak dla pozostałych programów.

Ważna informacja dla użytkowników programów enova365 oraz PC Biznes/Prestiż: ograniczenia w dostępności dokumentacji do tych programów uniemożliwiły nam dostosowanie naszej aplikacji przed 1 lipca. Prace cały czas trwają i obsługa opisana powyżej będzie wprowadzona tak szybko, jak to będzie możliwe.

Wszystkie zmiany trafiły do najnowszej wersji aplikacji IdoSell Bridge w wersji 8.2.0.0, która dostępna jest do pobrania w panelu administracyjnym.

Kurier i jego stawka VAT

Aktualizacja na końcu wpisu.

Nie wprowadzamy w ten mechanizm zmian, gdyż ustalanie stawki VAT dla kuriera przebiega inaczej niż w przypadku stawki dla wysyłanego towaru.

Stawka VAT dla kuriera jest zależna od kraju, z którego transport się rozpoczyna. Najczęściej jest to stawka VAT kraju siedziby sklepu lub jego oddziału. Dotyczy to także przypadku, gdy np. realizowana jest wysyłka z magazynu, który znajduje się poza granicami siedziby Twojego sklepu.

Aby dostawa kurierska korzystała z poprawnej stawki VAT, należy ją samodzielnie skonfigurować w profilu dostawy dla konkretnego państwa. Skonfigurowany w profilu dostawy kurier może mieć stawki, które są ustawione w panelu administracyjnym ADMINISTRACJA / Stawki VAT. Tam należy najpierw wpisać stawki VAT krajów rozpoczęcia dostawy, a następnie wybrać je w danym profilu dla kuriera.

Informacje o stawce VAT dla kuriera: infor.pl, podatki.biz, transtax.eu

Dalsze plany, kontynuacja rozpoczętych zmian

Powyższe stanowi tylko część zmian, które na 1 lipca będą przez nas udostępnione. Nie oznacza to jednak, że ograniczamy się tylko do tych funkcji.

W najbliższym czasie wprowadzimy nowe typy raportów, które wymagane są przy raportowaniu sprzedaży do innych państw Unii Europejskiej. Mowa tutaj o raportach Intrastat, które należy wysyłać po osiągnięciu określonego obrotu oraz o raporcie OSS, który każdy zarejestrowany do procedury OSS będzie musiał składać.

Umożliwimy Wam także dodanie kilku nowych zmiennych do faktury VAT: pola EORI, kodu CN czy kodu GTU przy towarze. Skoro już o dokumentach mowa, to JPK także zostanie dostosowany do obecnych zmian w związku zastąpieniem oznaczenia SW przez EE, później WSTO_EE.

Paragon a sprzedaż zagraniczna

Nie jest konieczne ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej zagranicznej sprzedaży wysyłkowej. Informacje te posiadamy ze strony rp.pl.

Z uwagi na to, że różne stawki VAT będą generować błędy po stronie urządzeń fiskalnych, wprowadzimy przełącznik, który będzie blokował generowanie paragonów fiskalnych dla zamówień spoza Polski. Domyślnie generowanie takich paragonów będzie włączone tylko na Polskę.

Aktualizacja

Na podstawie informacji sprzed 1 lipca zdecydowaliśmy o pozostawieniu mechanizmu do ustalania stawki VAT dla kuriera bez zmian. Z uwagi na nowe informacje i potwierdzenie stanowiska na infolinii Ministerstwa Finansów, funkcjonalność ustalania stawki VAT dla kuriera w dostawie UE zostanie dodana.

Powiązane treści