Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Ważna informacja o konieczności aktualizacji aplikacji Printer przed 9 listopada 2020r.

Jeżeli korzystasz z aplikacji Printer w wersji starszej niż 6.0.4.0 to po 9 listopada wersja ta przestanie działać. Należy zaktualizować aplikację do najnowszej dostępnej wersji [link]. Brak takiej aktualizacji skutkował będzie całkowitą blokadą wydruków fiskalnych i niefiskalnych z panelu IdoSell oraz aplikacji pomocniczych POS i Scanner.

Wykonując aktualizację nie odinstalowuj poprzedniej wersji - dzięki temu jej ustawienia zostaną zachowane bez zmian. W jaki sposób to zrobić?

  1. Pobierz instalator nowej wersji ze strony APLIKACJE POMOCNICZE / Printer w swoim panelu lub z linku Printer 6.0.4.
  2. Uruchom pobrany plik Setup Printer.exe.
  3. Postępuj zgodnie z komunikatami instalatora. Jeżeli korzystasz z drukarki fiskalnej marki Novitus lub Innova, podczas instalacji zaznacz instalację odpowiednich komponentów.
  4. Po zainstalowaniu uruchom aplikację, w której powinieneś widzieć niezmienioną konfigurację.
  5. Zatrzymaj usługę programu i przejdź do menu Ustawienia / Drukarki fiskalne oraz Ustawienia / Drukarki dokumentów w celu sprawdzenia poprawności zapisanej tam konfiguracji oraz wykonania testowych wydruków.

Jeżeli korzystasz z aplikacji Printer w wersji 4.x instrukcja instalacji dostępna jest na stronie FAQ'u: W jaki sposób poprawnie przejść z posiadanej wersji Printera 4.X na najnowszą wersję 6.X?.