Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Ważna informacja dla sklepów, które niestandardowo prezentują w COP sposoby płatności, w związku z wprowadzeniem Apple Pay i Google Pay w IdoPay

W ciągu najbliższych tygodni planujemy wydać możliwość płacenia w sklepach IdoSell dwoma wygodnymi formami płatności: Apple Pay i Google Pay. Te dwie nowe formy są dodatkowymi sposobami płacenia kartami płatniczymi i będą dostępne wyłącznie w sklepach, które korzystają z IdoPay jako systemu obsługującego płatności kartowe. Jeśli samodzielnie ograniczasz w COP listę prezentowanych form płatności, pojawienie się tych nowych sposobów płatności może wpłynąć na prezentowaną w Twoim sklepie listę.

Każdy z nowych sposobów płacenia ma określone warunki w jakich płatność nimi może być przeprocesowana. Będziemy o nich wkrótce szerzej pisali na naszych stronach, ale w dużym skrócie np. Apple Pay będzie prezentowane wyłącznie odwiedzającym sklep na sprzęcie Apple za pomocą przeglądarki Safari, a Google Pay wtedy, gdy odwiedzający sklep będzie zalogowany na konto Google w swojej przeglądarce.

W związku z tym, że możliwości płacenia z Apple Pay i Google Pay będą różne dla różnych oglądających, te metody będą dynamicznie umieszczane na listach płatności w postaci oddzielnego kafelka. Jeśli dana forma nie będzie dostępna, nie znajdzie się na liście dostępnych sposobów płacenia, a jeśli będzie dostępna, to umieścimy ją na pierwszym miejscu listy, by była wygodna do użycia.

Tym samym prezentacje nowych form płatności wpłyną na liczbę prezentowanych form na stronie.

Apple Pay na liście płatności - Apple Pay na liście płatności

W związku z tym, że część z prowadzących sklepy w IdoSell, samodzielnie stara się ograniczać formy płatności prezentowane w procesie składania zamówienia (mamy na myśli strony: wyboru form płatności przed zakupem /order1/ i opłacania zamówienia po jego złożeniu orderdetails), sygnalizujemy już teraz, że planujemy takie działanie, bo mogą one wpłynąć na prezentowaną w sklepie listę płatności.

Ze swojej strony mocno zachęcamy do umożliwienia skorzystania swoim klientom z Apple Pay i Google Pay, gdyż są to bardzo wygodne i bezpieczne sposoby opłacania za zamówienia, a które dodatkowo przygotują klientów do jeszcze ciekawszych rozwiązań opłacania za zamówienia, które chcemy zaprezentować w ciągu najbliższych miesięcy. Celem proponowanych przez nas zmian jest podniesienie konwersji zakupów, do czego obie formy płatności skutecznie się przyczyniają.

W sytuacji, gdy zdecydujecie się na usunięcie tych nowych sposobów płacenia, bardzo chętnie poznamy powody, dla których formy takie jak Apple Pay i Google Pay nie są w Waszych sklepach mile widziane. Zapraszamy do dzielenia się takimi informacji za pośrednictwem strony Q&A IdoSell lub grupy facebook'owej Klienci IdoSell. Za informacje zwrotne przekazane dowolnym z tych kanałów z góry dziękujemy.

Powiązane treści