Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog edu
IdoSell

Uprość i przyspiesz obsługę zamówień wielopaczkowych w integracji z Allegro - jak wykorzystać nową funkcjonalność?

Teraz obsługa zamówień wielopaczkowych z Allegro jest znacznie łatwiejsza, dzięki nowym mechanizmom optymalizującym rozłożenie towarów w paczkach. Sprawdź, jak krok po kroku włączyć nową funkcjonalność.

allegro

Żeby aktywować obsługę wielu paczek dla integracji z Allegro, należy w ustawieniu danej usługi kurierskiej oznaczyć na TAK opcję Czy włączyć algorytm dzielenia towarów na paczki?.

Czy włączyć algorytm dzielenia towarów na paczki?

Włączenie powyższej opcji umożliwi utworzenie wielu paczek w jednym zamówieniu z Allegro, a także uruchomi algorytm przydzielający towary do paczek. Do poprawnego działania algorytmu przydzielającego towary do paczek potrzebne jest skonfigurowanie poniższych funkcjonalności:

  • wymiarów kartonów użytych do wysyłki (gabarytów własnych) - dla usług kurierskich, które nie mają zdefiniowanych gabarytów przesyłek.

Można tego dokonać w konfiguracji danej usługi kurierskiej (Administracja -> Magazyn i logistyka -> Konfiguracja kurierów).

WIelkości gabarytów Allegro

  • wymiarów towarów w sekcji Logistyka dla każdego towaru
Po skonfigurowaniu wyżej wymienionych sekcji algorytm dopasuje rozłożenie towarów w paczkach, biorąc pod uwagę wymiar kartonu (gabarytu własnego) oraz wymiary towarów. Następnie utworzy w zamówieniu liczbę paczek wymaganą do realizacji wysyłki. Jeśli liczba paczek będzie inna niż liczba paczek zwrócona przez Allegro, system wyświetli informację o tym fakcie. Po utworzeniu paczek z przypisanymi do nich towarami będzie możliwa edycja zawartości paczek.

Podczas edycji zawartości paczek system na bieżąco wyświetla następujące statusy, gdy jest:

- tylko 1 paczka:

Komunikat: "Wszystkie towary są przypisane do jednej paczki"

UWAGA! Gdy w zamówieniu jest jedna paczka, to wszystkie towary są domyślnie do niej przypisane.

- więcej niż 1 paczka i żaden towar nie jest przypisany do żadnej paczki (użytkownik bazuje tylko na informacji o liczbie paczek i nie przypisuje do nich towarów)

Komunikat: "Nie przypisałeś żadnego towaru do paczek — proces przydzielania towarów do paczek został uznany za pominięty"

- więcej niż 1 paczka i co najmniej jeden towar jest przypisany do jakiejkolwiek paczki i co najmniej jeden towar nie jest przypisany do żadnej paczki

Komunikat: "Rozpocząłeś przypisywanie towarów do paczek — nie wszystkie towary są przypisane do paczek"

- więcej niż 1 paczka i wszystkie towary są przypisane do paczek

Komunikat: "Wszystkie towary zostały przypisane do paczek — proces przydzielania towarów do paczek został zakończony"

- więcej niż 1 paczka i wszystkie towary są przypisane do paczek oraz jest dodatkowo co najmniej jedna pusta paczka

Komunikat: "Uwaga: Liczba paczek, które nie mają przypisanych towarów: [x]"

Powiązane treści