Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Twój sklep internetowy zawsze zgodny z prawem - poznaj nowe zmiany w zgodzie na pliki cookies

Przestrzeganie przepisów dotyczących prywatności internetowej i plików cookies jest kluczowym elementem prowadzenia sklepu internetowego. W IdoSell dbamy o to, żeby twój sklep internetowy był zawsze aktualny pod względem prawnym. W związku z tym wprowadzamy kolejne nowości i usprawnienia w module regulaminów.

Twój sklep internetowy zawsze zgodny z prawem - poznaj nowe zmiany w zgodzie na pliki cookies

Pliki cookies w sklepach internetowych IdoSell

Przygotowana przez nas zgoda na pliki cookies w sklepach internetowych IdoSell to nie tylko odpowiedź na zmieniające się przepisy prawa, ale także gwarancja, że twój sklep jest zgodny z prawem Uni Europejskiej.

Nasze rozwiązanie to także najbardziej zaawansowana i konfigurowalna zgoda na pliki cookies w ramach rozwiązań typu SaaS. Dajemy ci pełną kontrolę zarządzania zgodami, a jednocześnie zapewniamy bezpieczeństwo i zgodność z prawem.

Co ważne, korzystanie z przygotowanych przez nas zgód na pliki cookies nie wymaga od ciebie ponoszenie żadnych dodatkowych opłat. Dzięki temu nie musisz implementować kosztownych rozwiązań zewnętrznych.

Nowy, poziomy tryb wyświetlania zgody na pliki cookies

Wprowadziliśmy dodatkowy tryb wyświetlania dla zgody „aktywnej – zaawansowanej”. Od teraz w konfiguracji modułu możesz użyć poziomego trybu wyświetlania zgody, który w mniejszym stopniu zakrywa ekran urządzenia, zapewniając użytkownikowi większy komfort podczas przeglądania twojego sklepu.

cookie-consent-horizontal-view-pl - cookie-consent-horizontal-view-pl

Dodatkowa konfiguracja przycisku „Potwierdzam wymagane” (dawniej “Odrzucam wszystkie”)

Nowa opcja pozwala kontrolować, czy na zgodzie ma być wyświetlany przycisk „Potwierdzam wymagane". Wyświetlanie przycisku "Potwierdzam wymagane" zachęca użytkownika do zaakceptowania tylko niezbędnych plików cookies, co jest mniej abuzywne, gdy klient odwiedzający sklep ma do wyboru tylko akceptację wszystkich zgód, bądź musi je samemu konfigurować.

Z tego powodu nie jest zalecane ukrywanie tego przycisku, niemniej na prośbę naszych merchantów dodaliśmy taką opcję, która może zostać wykorzystana w niestandardowych sytuacjach biznesowych.

Dodatkowo wprowadziliśmy zmiany także w nazewnictwie. Opcja w konfiguracji modułu, która wcześniej nazywała się „Tekst na przycisku odrzucającym wszystkie zgody”, od teraz nosi nazwę „Tekst na przycisku potwierdzającym niezbędne zgody".

cookie-consent-setting-pl - cookie-consent-setting-pl

Świadome zarządzanie swoimi zgodami

Dbamy o świadomość użytkowników, dlatego dodaliśmy link „Zarządzaj cookies” w najnowszej rewizji szablonu STANDARD. Pozwala on użytkownikom ponownie wywołać okno zgody na pliki cookies, umożliwiając im zmianę swoich preferencji w każdej chwili. Jest to ważny element zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

cookie-consent-user-settings-pl - cookie-consent-user-settings-pl

Podgląd zgody na pliki cookies

Nowy podgląd zgody na pliki cookies w szablonie sklepu umożliwia ci pełną kontrolę nad tym, jak wygląda ona na twojej stronie przed aktywacją. Możesz dostosować jej wygląd do stylu kolorystycznego swojego sklepu, a tym samym zapewnić w nim spójność estetyczną. W domyślnej wersji zgoda automatycznie dostosowuje się do zastosowanego stylu kolorystycznego szablonu. Wszelkie inne zmiany mogą wymagać bardziej zaawansowanych prac, które możesz zlecić w naszym dziale graficznym.

cookie-consent-preview-pl - cookie-consent-preview-pl

Wycofanie trybu wyświetlania zgody na pliki cookies „aktywny - prosty”

W związku z tym, że stosowanie trybu wyświetlania zgody na pliki cookies „aktywny - prosty" jest coraz częściej uznawany przez sądy UE i organy regulacyjne za nieprawidłowe wdrożenie przepisów prawa, zaplanowaliśmy jego wycofanie.

cookie-consent-active-simple-withdraw-pl - cookie-consent-active-simple-withdraw-pl

Dla przypomnienia tryb „aktywny - prosty" polega na tym, że użytkownik akceptuje wszystkie zgody, a w przypadku odmowy jest cofany ze strony. Jest to działanie bardzo abuzywne, dlatego zdecydowaliśmy się je wycofać.

Od 2 stycznia 2024 tryb ten nie będzie już dostępny. Jeśli z jakiegoś powodu jest on włączony w twoim sklepie i do tego czasu nie zmienisz go na inny, to automatycznie zmienimy tryb wyświetlania zgody na pliki cookies na "aktywny – zaawansowany".

Już teraz zachęcamy cię do tego, aby zmienić tryb wyświetlania zgody na pliki cookies na "aktywny - zaawansowany", który jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w całej UE. Po zmianie trybu wyświetlania powrót do wycofywanego "aktywny - prosty" nie będzie już możliwy.

Powiązane treści