Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

System generowania etykiet z kodami kreskowymi dla lokalizacji magazynowych z możliwością wykorzystywania wielu szablonów, wgrywania własnych grafik oraz zastosowania zmiennych

Od dzisiaj możesz korzystać z zaawansowanego, ale jednocześnie prostego systemu generowania etykiet z kodami kreskowymi dla lokalizacji magazynowych. Utworzone etykiety wykorzystasz do oznakowania miejsc na regałach czy półkach w swoim magazynie , usprawniając tym samym proces zarządzania swoim WMS oraz przypisywania lokalizacji do posiadanych towarów za pośrednictwem aplikacji Scanner.

Stworzone w panelu administracyjnym IdoSell na stronie ADMINISTRACJA / Konfiguracja wydruków w sekcji Ustawienia etykiet lokalizacji magazynowych z kodami kreskowymi szablony etykiety z kodami kreskowymi mogą zawierać następujące informacje:

  • Aktualną datę,
  • Kod lokalizacji,
  • Kod kreskowy dla kodu lokalizacji w standardzie Code39,
  • Nazwę lokalizacji.

Do czego mogę wykorzystać samodzielnie przygotowane etykiety?

Wygenerowane etykiety mogą być wykorzystane do:

Dowiedz się więcej o tym jak generować własne etykiety z kodami kreskowymi dla lokalizacji magazynowych

Jakie kody kreskowe mogę drukować na etykietach?

Aktualnie w panelu administracyjnym IdoSell, na etykietach z kodami kreskowymi dla lokalizacji magazynowych możesz używać kodów w standardzie CODE39.

Przeczytaj więcej o standardach kodów kreskowych wspieranych przez IdoSell