Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Reklamujesz się za granicą? Sprawdź, jakie opłaty dodatkowe wprowadził Google

Google dolicza nowe opłaty dodatkowe za wyświetlanie reklam w niektórych krajach. W ramach Reklam Google od IdoSell będziemy je refakturować przy miesięcznych płatnościach za usługę. Sprawdź, ile wyniosą dodatkowe opłaty w poszczególnych krajach i w jaki sposób będziemy je doliczać do twoich płatności.

Dodatkowe opłaty Google za reklamy za graniac

Dodatkowe opłaty za wyświetlanie reklam pojawiły się ze względu na wprowadzenie podatku od usług cyfrowych lub ustawowych kosztów operacyjnych.

W listopadzie 2020 r. opłaty wprowadzono w Austrii, Turcji (5 proc.) oraz Wielkiej Brytanii (2 proc.), a maju 2021 r. także we Francji i Hiszpanii (2 proc.). Od października opłaty są także w Indiach i Włoszech (2 proc.).

W ramach prowadzonych kampanii reklamowych opłaty są doliczane do kosztu kliknięć.

Co się zmieniło w kosztach reklamowania sklepu w Google?

  • Dotychczas refakturowaliśmy jedynie koszty reklam dostępne z poziomu raportów kampanii Google Ads.
  • Od teraz będziemy uzupełniali płatności za refakturę usług reklamowych Google o wyżej wymienione opłaty dodatkowe. Google nie pokazuje ich w raportach kampanii, lecz umieszcza w specyfikacji szczegółowej do wystawianej nam faktury zbiorczej.
  • Dlatego, do płatności za dany okres rozliczeniowy, będziemy doliczali dodatkowe obciążenia z ostatniej miesięcznej faktury, którą otrzymamy od Google.
  • Kwoty obciążeń dodatkowych będziemy uwzględniali w określaniu efektywności usługi, tak aby suma wydatków reklamowych i dodatkowych obciążeń nie przekraczała ustalonego progu rentowności usługi. Tak więc wciąż płacisz tylko za efekty, nie za obietnice.

Powiązane treści