Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Raport roczny IAI S.A. za 2010 rok

Zarząd Spółki IAI S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Spółki za rok 2010.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Ważne i istotne fakty z Raportu rocznego:

  1. Zysk neto wyniósł 85 tysięcy złotych
  2. Przychody ze sprzedaży wyniosły 3,075 miliona złotych a przychody ogółem wyniosły 3,162 miliona złotych
  3. wzrost EBITDA do poziomu prawie 167 tysięcy w 2010 roku wobec minus 62 tysięcy złotych rok wcześniej
  4. Przepływy pieniężne netto w Spółce wyniosły w 2010 roku 218,5 tysiąca złotych i o tyle więcej Spółka miała wolnej gotówki na nowe inwestycje na koniec roku
  5. Spółka jest w ekstremalnie dobrej sytuacji finansowej
  6. W raporcie, poza liczbami, warto zwrócić uwagę na Pismo do akcjonariuszy oraz Sprawozdanie Zarządu.
plik Raport roczny IAI za 2010